Wibracja drogi życia - Solaris - rozwój osobisty

Wibracja drogi życia

Wibrację Drogi Życia uzyskujemy z sumy wszystkich liczb składających się na naszą datę urodzenia. Obliczając samą Drogę Życia, uzyskujemy przed końcowym wynikiem tzw. podliczby (podwójne cyfry), które dodatkowo zabarwiają główną wibrację. Podliczby zawierają w sobie istotne informacje, podam ich znaczenie w dalszej części kursu, zapiszcie je, ale nie zaprzątajcie sobie nimi w tej chwili głowy.
Teraz, przystąpimy do obliczania wibracji naszej Drogi Życia, co uczynimy poprzez trzy sposoby – metody, w celu uzyskania dodatkowych podwibracji (podliczb). Zatem:

METODY OBLICZANIA WIBRACJI DROGI ŻYCIA

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

1.METODA – Horyzontalna (sumujemy pojedynczo cyfry w dacie urodzenia)
data urodzenia: 7.9.1964

7+9+1+9+6+4 = 36 (podliczba) = 3+6 = 9

otrzymujemy główną cyfrę – 9
otrzymujemy podliczbę – 36

2.METODA – Wertykalna(sumujemy dzień, miesiąc i rok urodzenia)
data urodzenia: 7.9.1964

sumujemy:

dzień urodzenia:..7
+
miesiąc:..9
+
rok:.1964

otrzymujemy cyfrę:..1980, którą sumujemy, pojedynczo dodając każdą z niej cyfrę:

1980 – 1+9+8+0 = 18 (podliczba) = 1+8 = 9

otrzymujemy główną cyfrę – 9
otrzymujemy podliczbę – 18

3.METODA – Suma cyfr zredukowanych(sumujemy sumę dnia i miesiąca urodzenia z sumą roku – jego podwójną liczbą)
data urodzenia: 7.9.1964

dodajemy: dzień + miesiąc urodzenia
7+9 = 16
dodajemy: cyfry roku urodzenia:
1964 = 1+9+6+4 = 20
(otrzymujemy dwie podwójne liczby – 16 i 20, które następnie sumujemy)

16+20 = 36 (podliczba) = 3+6 = 9

otrzymujemy główną cyfrę – 9
otrzymujemy podliczbę – 36

OTRZYMALIŚMY: wibrację główną: 9 i dwie podliczby: 18, 36
Tym sposobem otrzymaliśmy za każdym razem tą samą wibrację główną (9), ale jednocześnie dwie podliczby (36,18), zawierające dodatkowe informacje o naszej Drodze Życia (tu przykładowej 9). Może być tak, że wyliczając własną Drogę Życia, uzyskacie trzy podliczby, albo jedną (trzy te same) i to też jest właściwe. Zapamiętajcie podliczby Waszej Drogi Życia, podam ich znaczenie w kolejnych tematach. Poniżej podaję znaczenie głównych liczb, które uzyskaliście w tych „wyliczeniach” – wibracje Dróg Życia od 1 – 9. Po opisie wibracji Dróg Życia, znajdziecie informację o wibracjach Dniach Urodzenia.

DROGA ŻYCIA – 1
PIONIER – NIEZALEŻNOŚĆ
Krocząc tą drogą, cały czas uczysz się być sobą – całkiem po prostu, osobą niezależną, śmiałą i twórczą – dobrze wiedzącą, czego poszukuje i dokąd dąży. Jesteś osobą dobrze świadomą swojej własnej przywódczej roli – to Ty, zarówno inicjujesz działania, jak i motywujesz innych do działania.
Droga, którą podążasz, biegnie tuż przy ziemi i mocno po niej stąpasz obiema nogami. Tą drogą podążają indywidualiści, pionierzy, ludzie ambitni, odczuwający nieustanny głód poznania – obdarzeni ogromnymi potencjałami twórczymi. Cechuje Cię przede wszystkim silne, podświadome dążenie do bardzo indywidualnego odbioru rzeczywistości. Masz tendencje do tworzenia obrazu siebie jako osoby przede wszystkim innej, lepszej, ale i tym samym nierzadko nie rozumianej przez otoczenie – często właśnie z tego powodu towarzyszy Ci „samotność”.
Kieruje Tobą duża potrzeba wyróżniania się i bycia osobą ważną. Przez życie idziesz przebojem, dążąc do zdominowania otoczenia, nadawania mu tonu – samemu nie podporządkowując się nikomu. Jesteś urodzonym liderem – dasz sobie radę zarówno z wielkim przedsięwzięciem, jak i z własną rodziną.
Szacunek i podziw otoczenia zyskujesz wykazując się Twoją własną, silną wolą, oryginalnymi pomysłami i niesamowitą skutecznością Twoich własnych działań. Sukces społeczno – materialny potrafisz osiągnąć zaczynając dosłownie od zera. Jesteś osobą w każdej chwili zdolną do podjęcia olbrzymiego wysiłku samorealizacji. Główne cechy Twojej drogi to:
AKCJA – SPEŁNIENIE – REALIZACJA
Twoja droga daje ogromne możliwości, ale i jest pełna pułapek – dlatego też przede wszystkim wskazana jest Ci nauka twórczego dysponowania Twoją własną aktywnością i okiełznania chęci narzucania wręcz własnej woli innym. Unikaj również zbytniego pośpiechu, niecierpliwości, przesadnego entuzjazmu i zważaj na zdanie innych, a wówczas nic nie stanie Ci na przeszkodzie w osiągnięciu wszystkiego, co sobie tylko zaplanujesz.
Nie realizując w pełni swych wrodzonych możliwości, możesz podlegać skłonnościom do bycia osobą zarozumiałą, a w skrajnych przypadkach mogą pojawić się próby manipulacji strachem otoczenia, czy stosowanie szantażu emocjonalnego. W efekcie końcowym niesie to za sobą odrzucenie przez otoczenie i samotność. Może pojawić się wówczas skłonność do naśladowania innych, uczucie niskiego poczucia własnej wartości i rezygnacja z własnej samorealizacji. W takim przypadku wystarczy ponownie wkroczyć na swą własną drogę – używając swej władzy i autorytetu (Twoich własnych wrodzonych potencjałów) przede wszystkim w celu uszanowania wolnej woli innych osób, stając się miłującym i wspierającym przewodnikiem innych.

DROGA ŻYCIA – 2
WSPÓŁPRACA
Twoją wewnętrzną potrzebą jest służba innym – w doskonały sposób potrafisz wykonywać polecenia liderów. Doskonałego słuchacza czyni z Ciebie rozumienie drugiej osoby i jej własnych motywów działania.
To przede wszystkim droga współpracy, przyjaźni – trudno na niej cokolwiek zrobić samemu. Obdarza Cię spokojnym, łagodnym usposobieniem – wręcz urzekasz Twoim własnym urokiem osobistym. Jesteś osobą lojalną i oddaną, ale i zawsze potrzebujesz kogoś przed sobą. Jesteś niezastąpioną pomocą liderów, którzy dzięki Tobie właśnie osiągają swoje własne przedsięwzięcia.
Doskonale sprawdzasz się w negocjacjach, które zawsze wybierasz rezygnując z ewentualnej walki. Kierują Tobą emocje, uczucia i silna potrzeba zarówno kochania, jak i bycia kochanym. Jak nikt inny potrafisz pracować w zespole, podtrzymywać ducha grupy, a nawet skoncentrować jej wysiłki na osiągnięciu wspólnego celu. Tak samo, jak potrzebujesz bycia wśród ludzi – dla równowagi konieczny jest Ci czas spędzany samotnie. Słowa klucze Twojej Drogi, to:
WSPÓŁPRACA – UMIARKOWANIE – DIALOG – RÓWNOWAGA
Jesteś osobą bardzo wartościową, jednak Twoja własna ocena siebie, znacznie zaniża poczucie wartości Twojej własnej osoby – zupełnie bezpodstawnie, po prostu jesteś perfekcjonistą. Twoja emocjonalność wymaga dbania o równowagę wewnętrzną, inaczej dość łatwo możesz „wybuchać”. Pracuj nad wiarą w siebie, zbytnią uległością otoczeniu i trenuj podejmowanie samodzielnych decyzji.
Ulegając zbytnio własnej emocjonalności, możesz stać się osobą tak silnie związaną z przeszłością, że poprzez wspominanie i odnawianie starych spraw – zatruć emocje związku, w którym jesteś. Do własnego spełnienia potrzebujesz akceptacji ze strony otoczenia, dlatego bardzo ważna w Twoim przypadku jest praca nad zachowaniem równowagi wewnętrznej, tak, aby nie działać zbyt emocjonalnie – wyciszanie wewnętrzne i oczyszczanie emocjonalne, a wówczas staniesz się cierpliwym, niezastąpionym doradcą i podporą przywódców ludzkości.

DROGA ŻYCIA – 3
ARTYSTA – TWÓRCZOŚĆ
Przede wszystkim – pokazujesz wszystkim wkoło, że kroczysz tą drogą i to w sposób bardzo twórczy. Twoja droga jest niezwykła, dlatego siebie również wyrażasz oryginalnie i niepowtarzalnie. Praktycznie każdemu Twojemu działaniu towarzyszy radość i pogoda ducha.
Jesteś urodzonym artystą – całym swoim życiem wyrażasz potrzebę komunikowania emocji – poprzez Twój wszechstronny talent artystyczny (literatura, malarstwo, aktorstwo, muzyka).
Kochasz piękne rzeczy, a tańcząc – muzyka przenika całą Twoją istotę. Cały czas starasz się zwracać na siebie uwagę – niesamowitą przyjemność sprawia Ci bycie w centrum zainteresowania. Ty po prostu musisz kochać i czuć się osobą kochaną, inaczej „umierasz” – więdniesz jak kwiat bez wody. Jesteś „duszą” towarzystwa. Główne cechy Twojej drogi, to:
SZCZĘŚCIE – TWÓRCZOŚĆ – PRZYJAŹŃ – PŁODNOŚĆ – ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE
Twoje umiłowanie lekkiego, łatwego i beztroskiego życia może pociągać za sobą zbytnią rozrzutność – tym samym nieumiejętność radzenia sobie z własnymi finansami. Zwracaj uwagę na to, aby „nie ciągnąć kilku srok za ogon”. Otoczenie kocha Twój optymizm i docenia błyskotliwą inteligencję. Nie znosisz wszelkich nieprzyjemności, których za wszelką cenę starasz się unikać. Łatwość w osiąganiu zaplanowanych przez Ciebie spraw, czasami może skłaniać Cię do lenistwa.
Ulegając powyższym skłonnościom, możesz stać się osobą żyjącą w świecie własnej iluzji, osoba kapryśną i nadmiernie krytyczną zarówno względem siebie, jak i innych – a Twoją rolą jest bycie światełkiem dla innych. Możesz wówczas utracić Twój własny smak artystyczny i stać się osobą nadmiernie kokieteryjną. Ulegając tym skłonnościom, łatwo odnajdziesz własną drogę spełnienia, wystarczy, ze pozwolisz odejść przeszłości i z ufnością popłyniesz z prądem życia.

DROGA ŻYCIA – 4
BUDOWNICZY – PRACA – BUDOWANIE
Odczuwasz dość silną potrzebę tworzenia struktur materialnych od samych podstaw. Sam Twój rozwój dokonuje się poprzez systematyczną i metodyczną pracę. Jesteś dokładnym i rzetelnym wykonawcą Twych planów.
Twoja droga wiedzie po trudnym i wymagającym pracy terenie. Wymaga ciężkiej pracy i konsekwentnego osiągania własnych celów. Praca stanowi główną wartość Twojego życia. Droga, którą podążasz, czyni z Ciebie osobę praktyczną, godną zaufania i sumienną. Jesteś dobrym organizatorem, zdolnym do cierpliwego „wyprowadzania” innych z chaosu. Doskonale wywiązujesz się z trudnych, długoterminowych zadań, musisz jednak wiedzieć, że Twój wysiłek wart jest zachodu, a Twoja praca doceniana.
Nic nie przychodzi Ci łatwo, ale i wszystko, co budujesz ma stabilne i silne fundamenty – trwałość i stabilność to główne cechy efektów Twoich własnych wysiłków. Zazwyczaj tworzysz od podstaw i niejednokrotnie zaczynasz wszystko od nowa. Twoja koncentracja przede wszystkim na pracy, czyni z Ciebie osobę nierzadko upartą i mało elastyczną, często wręcz narzucającą swoją własną wolę otoczeniu. Cechy Twojej drogi:
TWÓRCZA PRACA – OGRANICZENIE – ORGANIZACJA – WYSIŁEK
Praca w pocie czoła – to sedno wszelkich Twoich działań. Z natury brak Ci entuzjazmu, (no bo jak możesz sobie na niego pozwalać, skoro jest tyle ważnych rzeczy do zrobienia?) ze względu na trud, jaki napotykasz na własnej drodze, dlatego ważne jest, aby w gronie Twoich znajomych znajdowały się osoby nieco bardziej optymistycznie nastawione do życia – będzie Ci wówczas znacznie łatwiej.
Zbytnio koncentrując się na własnej przeszłości, możesz stać się osobą zgorzkniałą. Możesz popaść również w przesadny konserwatyzm i zbytnią upartość. Możesz mieć wówczas olbrzymie trudności z akceptacją siebie i otaczającej Cię rzeczywistości. Drogą wyjścia z tej sytuacji jest akceptacja: tego, co było, siebie i życia, które toczy cię tu i teraz, wytyczanie celów w oparciu o obiektywny obraz rzeczywistości (nie przeszłości) i konsekwentna jego realizacja.

DROGA ŻYCIA – 5
WOLNOŚĆ – WĘDROWIEC
Odczuwasz głębokie pragnienie poznania świata wszystkimi zmysłami, a uczysz się konstruktywnego korzystania z przyjemności życia.
Cechuje Cię przede wszystkim wszechstronność i potrzeba wolności, którą zaspakajasz poprzez poznawanie nowych miejsc i ludzi. Często sprawiasz wrażenie, jakby oprócz Ciebie nie było nikogo innego na tym świecie – zbyt często „nie robiąc sobie kompletnie nic” z otoczenia. Kierunek działania najczęściej wybierasz dosłownie w ostatniej chwili. Twoją uwagę nieustannie angażują różnorodne, ekscytujące Cię dosłownie doświadczenia życiowe.
Nieustannie szukasz potwierdzenia pełni swojej własnej wolności i niezależności. Jesteś doskonałym adwokatem dla siebie samego. Trudno jest Ci odczuć pełnię spełnienia (Twojej kochanej wolności) w przestrzeni ograniczonej stałym związkiem, stałą pracą „od do”, obowiązkami, czy odpowiedzialnością. Twój nastrój podlega błyskawicznym zmianom, nie wiadomo nawet, z jakiego powodu. Twoja droga to:
SIŁA ŻYCIA – DOŚWIADCZENIA – ZMIANY – WOLNOŚĆ – MIŁOŚĆ – SEKS
Jeżeli do Twoich szerokich zainteresowań dodasz odrobinę konkretnej wiedzy i zdrowego rozsądku – nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Pamiętaj, że prawdziwa wiedza, to ta wypływająca z wewnętrznej mądrości, a nie powierzchownego wykształcenia. Uważaj, aby Twoja chęć zaspakajania pragnień i potrzeb zmysłowych nie stała się pułapką uzależnienia. Potrafisz żyć w ciągłym przekonaniu, że to, co najważniejsze w życiu – jest na zewnątrz Ciebie.
Masz osobisty magnetyzm i urok, a Twoja zmysłowość i uwodzicielskość jest nieprzeciętna. Szczęście w związku osiągniesz z partnerem podobnym do Ciebie – podzielającym Twój własny styl – bycia i życia.
Poprzez nadmiar własnej energii i silną potrzebę doświadczania, możesz prowokować sytuacje podnoszące poziom adrenaliny.

DROGA ŻYCIA – 6
NAUCZYCIEL – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ADWOKAT „DIABŁA”
Jesteś osobą pełną miłości i odpowiedzialności – zrównoważoną w dawaniu i braniu. Jesteś istotą szczególnie wrażliwą – co czyni z Ciebie podporę i opiekuna innych, doskonale wyczuwasz potrzebę pomocy.
Podążając tą drogą, bez przerwy troszczysz się o innych – nie tylko opiekując się nimi, ale i nierzadko biorąc na własne barki ich własne ciężary – i sprawia Ci to satysfakcję. Twoja pomoc innym jest dojrzała i mądra ze względu na dar, jaki posiadasz – gruntownej analizy i dotarcia do sedna problemu.
Pomagasz, pomagasz, pomagasz, ale i oczekujesz tego samego od innych – pomocy i wsparcia. Najważniejszą wartością, jaką cenisz we własnym życiu jest – rodzina, dla której jesteś w stanie zrezygnować z własnych planów. Cechy Twojej drogi :
MIŁOŚĆ – SZTUKA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – SŁUŻBA – HARMONIA
Twoja skłonność do zbytniego przejmowania się drobiazgami, może doprowadzić Cię do wręcz pesymistycznego podejścia do życia, będącego przyczyną Twoich najgłębszych trosk. Uważaj również na brak tolerancji spowodowany wygórowanymi wymaganiami wobec siebie, ludzi i otaczających Cię sytuacji, ponieważ wówczas utracisz radość życia i zdolność cieszenia się każdą jego chwilą.
Staraj się również ograniczyć nieco Twoją własną nadopiekuńczość w stosunku do bliskich Ci osób – pozwól im żyć, doświadczać, podejmować samodzielne decyzje i postępować zgodnie z tym, czego sami dla siebie pragną – pozwól im być sobą i żyć po swojemu. Odznaczasz się manualnym talentem rąk i nóg, którego realizacji potrzebujesz jak ryba wody – pomyśl o tym, to pozwoli Ci zachować równowagę wewnętrzną i skutecznie odreagować nadmiar energii, który chłoniesz z otoczenia.
Wykazując się zbytnią nadopiekuńczością, możesz cierpieć za grzechy całego świata, popadać w dołujący pesymizm, a w Twojej głowie może rodzić się mnóstwo wątpliwości w sens Twojego własnego życia. Może pojawić się również nadmierna krytyka w stosunku do otoczenia i skłonność do bycia osobą wykorzystywaną przez innych. Wystarczy, że w Twojej troskliwości wobec innych, postarasz się nie zapominać o sobie.

DROGA ŻYCIA – 7
FILOZOF – ANALIZA – ZROZUMIENIE
Świadomie, bądź nie, poszukujesz rozwoju duchowego. Jesteś wybitnym indywidualistą, z trudem odnajdującym się w grupie.
Masz wrodzone poczucie własnej godności, stąd sprawiasz wrażenie zachowywania znacznego dystansu wobec otoczenia. Na Twojej drodze nie ma miejsca na pośpiech czy powierzchowność, a nierzadko skłania Cię ona nawet do zatrzymania się w miejscu, w którym jesteś. Potrzebujesz czasu, aby samodzielnie wybrać właściwy moment do postawienia kolejnego kroku naprzód. Wszystko musisz przemyśleć, przeanalizować, kierując uwagę na Twoje własne wewnętrzne uczucia i intuicję. Nie potrzebujesz doradców, czy pomocników, odznaczasz się dużą oryginalnością i nienajlepiej znosisz bycie w zespole, czy dużej grupie ludzi. Wolisz przebywać wśród małego grona dobrze znanych Ci osób i tylko wówczas pozwalasz sobie (na nieznaczne, co prawda, ale jednak) odkrycie Twojego własnego wnętrza.
W Twoich oczach można dostrzec „starą”, doświadczoną duszę. Samotność i niezrozumienie – jak dobrze znasz te uczucia. Twoja samotność nie zależy od tego, ile osób jest wokół Ciebie – ona ma źródło w Twoim własnym wnętrzu, jest Twoim naturalnym stanem. To Twoja ogromna wrażliwość sprawia, że chowasz się w sobie, bo tak łatwo można Cię zranić. Otoczeniu przedstawiasz się jako osoba twarda, konserwatywna i perfekcyjna. Trudno Ci ulec czyjejś woli, co dotyczy również Twojego związku, dlatego ważne jest, aby Twój partner skłonny był do rezygnacji z własnych ambicji i przejęcia Twojego własnego światopoglądu, a także do zaakceptowania bardzo silnych potrzeb Twojego ciała (w tym seksualnych). Masz wrodzoną elegancję i wyjątkowy gust. Twoją drogę można zawrzeć w słowach:
WIEDZA – KONCENTRACJA – DYSTANS – INTELEKT – WIARA
Ważne, aby udało Ci się pokonać dystans, jaki wytwarzasz między sobą, a otaczającym Cię światem. Ucz się również „bycia pokornym” tak, aby widzieć siebie w całości, a nie jako całość. Nie zapominaj o lojalności w stosunkach z innymi i dbaj o autentyczną wiarę w siebie.

DROGA ŻYCIA – 8
ŻNIWIARZ – MATERIALIZM
To, czy Twoja droga będzie drogą sukcesu materialnego, siły woli, autorytetu, pieniędzy i szacunku u innych, czy też klęsk finansowych, problemów materialnych i ryzyka – w dużej mierze zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, a najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że żadna z tych ewentualności nie przeraża Cię tak naprawdę. Jesteś po prostu bardzo silną osobowością – upartą, wytrwałą, a trudności, jakie napotykasz na własnej drodze, nie wywołują w Tobie uczucia „bycia pokonanym”.
Nie kierujesz się emocjami. Patrzysz z boku na otaczający Cię świat, sprawiając wrażenie osoby sztywnej i upartej, zimnej i bezdusznej. Jednak w rzeczywistości jesteś osobą czułą i opiekuńczą, tylko, że nawet w sprawach uczuciowych kierujesz się rozsądkiem. Wszystko powinno być dla Ciebie duże i prawdziwe: jak związek, to taki, który daje Ci miłość przez duże „M”, jak prezenty, to wielkie. Nie tolerujesz zdrady w żadnej formie i na żadnej płaszczyźnie. Słowa – klucze Twojej drogi:
WŁADZA – PIENIĄDZE – REALIZACJA – PRZYWÓDZTWO – MISTYCYZM
Życie traktujesz jak drabinę, po której należy się w spinać. Jak nikt inny potrafisz podnieść się i wstać, nawet po największym „upadku”. Cel, jeżeli zostanie przez Ciebie ustalony i zaakceptowany, jako osobisty – nic Ci nie przeszkodzi w jego osiągnięciu. Nie boisz się przewodzenia, kierowania i odpowiedzialności. W sytuacji „zagrożenia” działasz z zimną krwią, emocje odczuwając dopiero po wszystkim.
Uważaj na Twoją skłonność do tyranizowania otoczenia, wymuszania posłuszeństwa i krytyki innych. Życie wymaga do Ciebie zrozumienia, że sam pieniądz nie jest źródłem zła – ale jego brak, czy chorobliwe pragnienie. Pojmij rzeczywistą jego wartość, a następnie przekaż tą świadomość innym.

DROGA ZYCIA – 9
MISJONARZ – HUMANITARYZM
Jesteś sługą potrzebujących. Żyjesz ideałami i starasz się wcielać je w życie – wnosząc ludzkość na wyższy poziom rozwoju.
Masz wrodzoną skłonność do poświęceń, działalności misyjnej, podróżowania i nawracania – bezinteresownego pomagania innym. Często stoisz jakby z boku – oceniasz i obserwujesz. Jesteś niepoprawnym romantykiem i mistykiem. Potrafisz kochać, ale potrzebujesz ciągłych potwierdzeń, że Ty również jesteś osobą kochaną.
W życiu kierujesz się bezinteresownością i humanitaryzmem, a jeśli świat, który spotykasz nie jest uczciwy i altruistyczny, wówczas odczuwasz cierpienie, które przelewasz na papier lub wyrażasz w innych formach artystycznej ekspresji. Drogę, którą podążasz cechuje przede wszystkim:
TALENT – IDEAŁ – OTWARTOŚĆ – UNIWERSALNOŚĆ – ROZMACH
Pełnisz rolę opiekuna i ojca, dając wszystkim poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Lubisz, jak otoczenie docenia Twoje wysiłki i podziwia Cię jako przywódcę (jeżeli nie otrzymujesz tych uczuć w Twoich działaniach, możesz ulegać frustracji).
Posiadasz intuicję, wiedzę i mądrość wewnętrzną. Czasami jednak możesz mieć trudności z prawidłową umiejętnością oceny rzeczywistości: pomagając tam, gdzie nie trzeba, zaniedbując tym samym siebie, zbytnio poświęcając się innym. Koniecznym jest Ci nauczenie się realizowania Twojej głównej potrzeby – niesienia pomocy innym, nie zapominając przy tym o sobie – nauka zdrowego egoizmu !!!
Żyjąc przeszłością, możesz stać się osobą impulsywną i upartą – a rozpamiętując kłótnie i straty, cierpiąc męki emocjonalne. Popadasz w pesymizm. Przebacz – to jedyne, co pomoże Ci wyjść na prostą drogę i nie zapominaj, że jesteś tu po to, aby wdrażać Najwyższe Prawo Wybaczania! Pokaż je swoim własnym przykładem również, nie tylko samymi słowami, a szybko odzyskasz spokój wewnętrzny.

Wibracja Dnia Urodzenia

Tą wibrację interpretujemy „dosłownie”, np. jesteś osobą urodzoną dnia 16 danego miesiąca – spoglądasz poniżej na opisy dni urodzenia, odnajdujesz 16 i czytasz – to wszystko. Nie ma w jej przypadku żadnych przeliczeń, ale ważna jest sama jej interpretacja w połączeniu z Twoją Drogą Życia.
Załóżmy, jesteś osoba podążającą Drogą Życia 5, a urodzoną dnia 4 miesiąca: wówczas tak „spragniona wolności i doświadczania” osobowość, jaką daje wibracja 5 – zostaje nieco „ostudzona” wibracją 4, łatwiej jest takiej „5” wykazywać się konsekwencją w realizacji własnych celów. Jeżeli taka „5” urodziła się 5 dnia miesiąca, wówczas dość trudno o zatrzymanie się jej choć na chwile – często wręcz „ślepo” pędzi przez życie.
Poniżej podaje znaczenie energii poszczególnych dni urodzenia (od 1 do 31):

1 – Dzień, w którym się urodziłeś/aś obdarza Cię entuzjazmem, energią, a Twój umysł zdolnościami analitycznymi i logicznymi. Często hamujesz swoje własne emocje i uczucia, sadząc, że są oznaką słabości. Masz predyspozycje do bycia liderem, przywódcą, jednak, jeśli Twoja Droga Życia również daje podobnie silną energię, Twój sposób bycia może być nieco agresywny.

2 – Ta energia, znacznie łagodzi Twoją naturę, czyniąc Cię osobą przyjacielską, kochającą i skłonną do bycia szczęśliwą. Twoja natura jest emocjonalna i idealistyczna. Lubisz przebywać z ludźmi, ale w niezbyt dużych grupach (możesz czuć wówczas podenerwowanie). Potrzebujesz wsparcia kochającej Cię osoby. Zawodowo spełnisz się „wchodząc w spółki”.

3 – Jesteś osobą niezwykle towarzyską, komunikatywną i twórczą praktycznie w każdej dziedzinie swojego życia. Twój umysł przepełnia mnóstwo pomysłów, sypią się „jak z rękawa” – ale ich realizacja uzależniona jest przede wszystkim od Twojej Drogi Życia. Posiadasz predyspozycje do bycia doskonałym nauczycielem, czy sprzedawcą. Twoja wrażliwość na piękno, skłania Cię do twórczości.

4 – Twój dzień urodzenia czyni z Ciebie osobę uporządkowaną, zorganizowaną, skłonną do podejmowania dość trudnych zadań i wyzwań. Odczuwasz silną więź uczuciową z rodziną, domem, a nawet krajem. Jesteś osobą odpowiedzialną, upartą, a jeśli podejmiesz już jakąś decyzję – trudno Ci ją zmienić. Odczuwasz przymus pracy i samodzielnego zdobywania środków do życia.

5 – Twoja osobowość ma wszechstronne zainteresowania i ukierunkowana jest na działanie zewnętrzne – „ekspresja osobowości”. Próbujesz wszystkiego – trudno jest Ci skoncentrować się na jednej rzeczy. Lubisz „ścieranie się poglądów”. Jesteś osobą towarzyską, wolną (o co zawsze walczysz), a w Twoim życiu jest mnóstwo rozmaitości. Uwaga na nadużywanie własnych zmysłów. Twój narcyzm i brawura uczą Cię korzystania z własnej wolności.

6 – Twój dzień urodzenia skłania Cię do działań altruistycznych i filantropijnych. Kiedy możesz pomóc (mądrze i rozsądnie) – odczuwasz szczęście. Twoja osobowość jest bogata uczuciowo, silna emocjonalnie, ale i bardzo wrażliwa. Pokazujesz swoje własne uczucia i najbardziej ze wszystkiego – dbasz o dom. Masz „powołanie” do bycia nauczycielem. Twoja potrzeba do bycia osobą użyteczną i odpowiedzialną może być nadmiernie wyostrzona.

7 – Ten dzień urodzenia obdarza Cię wrażliwością, silną intuicją i tajemniczością. Sprawia Ci przyjemność zajmowanie się sprawami innych, ale jeszcze większą spędzanie czasu na studiowaniu i badaniu pochłaniających Twoją uwagę dziedzin. Masz swój własny sposób robienia wszystkich rzeczy. Jeśli Twoja praca będzie miała charakter „duchowy” – łatwo osiągniesz sukces materialny.

8 – Biznesmen i finansista – tym właśnie obdarza Cię dzień Twoich urodzin. Jesteś osobą ambitną, praktyczną, a Twoje działania – zawsze są umotywowane. Można powiedzieć o Tobie – SZAMAN – związany z energią ziemi i panujący umysłem nad materią, tworzący równowagę.

9 – Masz skłonność do poświęcania się dla innych, ale Twoje wysiłki zbyt często nie są należycie doceniane. Możesz wplątywać się w „pułapkę” uzależnień od innych ludzi – zazwyczaj więcej dajesz, niż otrzymujesz. Twoja wyobraźnia jest bogata, a zdolności artystyczne – duże. Można powiedzieć o Tobie: kapłan, szerzący miłość uniwersalną.

10 – W doskonały sposób potrafisz sprzedać zarówno siebie, jak i Twoje własne idee innym. Potrafisz dobrze robić kilka rzeczy na raz, a nierzadko to inni muszą zmuszać Cię do odpoczynku. Jesteś osobą niezależną, ambitną – rzadko pokazujesz własne uczucia. Wszelkie Twoje działania cechuje perfekcjonizm. Masz za sobą wiele doświadczeń i stąd TERAZ masz wiele możliwości wyboru – Twój własny los możesz zrealizować w pełni satysfakcjonujący Cię sposób.

11 – Ten dzień urodzin obdarza fenomenalnymi, wręcz epokowymi ideami i pomysłami. Definiują go: przebudzenie i doskonalenie humanitarne, wyższa inteligencja i wzniosłe ideały. Twoje działania cechuje determinacja. Dbaj o odnalezienie punktu równowagi, wówczas unikniesz bycia „jedną nogą na ziemi, a drugą w innym wymiarze” – odzyskasz harmonię w Twoich własnych działaniach.

12 – Posiadasz umiejętność sprzedawania siebie i własnych idei, jednak Twoja osobowość jest złożona i skomplikowana – wręcz trudna do poznania. Energia tego dnia obdarza Cię urokiem osobistym, potencjałem twórczym, ale i niecierpliwością. Zwracaj uwagę na to, komu i za jaką cenę „sprzedajesz” Twoje własne ideały. Nie bierz na własne barki problemów całego świata, dbaj o aktywność i dokańczanie rozpoczętych przez Ciebie działań.

13 – Dzień Twoich urodzin nie tylko zmusza Cię do wytężonej pracy, ale i może skłaniać do lenistwa (aby Ci wyraźnie pokazać skutki niepodejmowanych przez Ciebie działań). Ta energia, naznacza Twoją osobowość dużą ostrożnością. We własne działania potrafisz wprowadzać dyscyplinę i dobrze dopracowywać szczegóły – nie musisz „oglądać” całości danego projektu.

14 – Twoja osobowość jest awanturnicza, aktywna, odważna, szybko adoptująca się do otaczających ją okoliczności i warunków – zawsze gotowa próbować coś nowego. Masz naturalną, wrodzoną intuicję. Łatwo dajesz się prowadzić innym. Uczysz się zachowywania własnej wolności przy jednoczesnym nienaruszaniu wolności innych ludzi. Twoim największym wyzwaniem jest nauka głębokiej refleksji.

15 – Jesteś osobą wyrozumiałą, lojalną, współczującą i sumienną. Masz silne tendencje do tworzenia na polu artystycznym – pasja i duży potencjał twórczy. Instynktownie znajdujesz osoby, którym trzeba pomóc. Potrafisz dowodzić i wykazujesz się dużą odpowiedzialnością. Pracuj nad samodzielnością i niezależnością. Chcesz i potrafisz dzielić swe własne życie między rodzinę, pracę i zainteresowania.

16 – Jesteś osobą ostrożną i pełną rezerwy. Trudno przychodzi Ci wyrażanie własnych myśli, a przez to i otrzymywanie miłości. Masz skłonność do wycofywania się w obliczu problemów. Stopniowo budujesz wiarę w siebie, tworzysz własną filozofię życia i swój własny świat (do którego dopuszczasz niewielu ludzi). Cały czas dbaj o wiarę we własne siły i staraj się unikać intelektualizowania emocji w związkach.

17 – Po długiej drodze usłanej porażkami i niespodziankami, dostajesz to, czego pragniesz. Pracujesz ciężko i z wielką determinacją nad osiągnięciem własnych celów. Jesteś osobą godną zaufania i można Ci powierzać wielkie sprawy, czy projekty. Twoje cechy to: uczciwość i uwodzicielstwo, odwaga i przedsiębiorczość. Dobrze czujesz się z pieniędzmi i wszelkimi sprawami finansowymi.

18 – Fantastyczny administrator, zarządca, prezes fundacji charytatywnej – na którym to polu, czeka Cię ogromna kariera. Pomaganie na szeroką skalę jest wręcz Twoją pasją, ale nie możesz przy tym zapominać, że szczęście ludzkości zaczyna się w Twoim własnym domu. Odznaczasz się twórczym podejściem do rozwiązywania jakichkolwiek spraw, czy problemów. Twój umysł jest niezwykle chłonny i otwarty. Posiadasz wręcz niezwykłe umiejętności, by prowadzić innych i kierować ich własnym losem.

19 – Masz silną ambicję i wiarę w ideały. W działaniach pomijasz emocje i uczucia, zawsze kierując się logiką. Jesteś osobą wszechstronną, ale wolisz pracować w bardzo małej współzależności od innych. W Twojej drodze niezbędna jest Ci samodzielność myślenia. Dostrzegaj drugiego człowieka wraz z jego potrzebami i akceptuj go takim, jakim jest.

20 – Twoja natura jest przyjacielska, gadatliwa, nieźle radząca sobie w kłótniach, czy sporach słownych. Wybierasz proste, normalne życie, unikając podnoszenia jego standardów tak długo, jak to tylko możliwe. Poczucie bezpieczeństwa odnajdujesz poprzez rodzinę. Wysoki poziom Twojego rozwoju wewnętrznego jest rzadko spotykany i łatwo dzielisz się tym „darem” z innymi.

21 – Wydajesz się osobą radosną, twórczą i logiczną, jednak ciągle niepokoisz się wieloma, drobnymi sprawami, wprowadzającymi Cię w zły nastrój, co powoduje Twoją nerwowość poddawanie się złym nastrojom. Równowagę emocjonalną pomaga Ci odzyskać czas spędzany na łonie natury. Twoją własną, wielką siłę duchową uzewnętrzniasz w konsekwencji realizacji własnych celów.

22 – Ten dzień urodzenia obdarza Cię zarówno nadzwyczajnymi zdolnościami, jak i zmiennymi kolejami losu. Dostęp do Twoich największych zdolności wymaga spokoju i opanowania, dlatego też wskazane jest Ci regularnie korzystanie z technik przynoszących spokój i opanowanie Twojej natury – a wówczas Twoja intuicja łatwo przekaże Ci wszelkie istotne dla Ciebie informacje. Posiadasz dar planowania i realizacji na ogromną skalę. Potrafisz rozwiązywać problemy nierozwiązywalne dla innych.

23 – Ta energia to: wrażliwość, współodczuwanie, skłonność do pomocy innym, ale i cały świat pragnie pomagać Tobie. Ty po prostu musisz czuć się osobą potrzebną i uczynną. Twoja osobowość jest niezwykle pociągająca. Aby być wiernym partnerem – musisz czuć wolność. Ten dzień urodzenia zapewnia Ci sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych, którą to pomoc zawsze otrzymujesz.

24 – Odznaczasz się dużą aktywnością i energicznością – robisz w pięć minut więcej, niż inni przez całe życie. Twoja osobowość jest entuzjastyczna i cały czas umotywowana do działania. Pociąga Cię piękno i wytworne, ekskluzywne rzeczy. Posiadasz umiejętność uczenia się poprzez obserwację. Dom i rodzina stanowi wysokie miejsce w Twoim systemie wartości.

25 – Twoja osobowość jest łagodna i spokojna, bardzo starannie wybierająca właściwy moment działania. Masz dużą wrażliwość i łatwo Cię urazić, wówczas wycofujesz się. Jesteś osobą niedostępną dla większości, trudno zdobywającą zaufanie, czy przyjaciół. Unikaj lenistwa i marnotrawienia Twojej własnej energii.

26 – Jesteś osobą o sztywnym, upartym i konsekwentnym charakterze. Posiadasz talent wynajdywania najprostszej drogi i upraszczania wszystkiego, na czym potrafisz robić karierę i pieniądze. Hojność i rozrzutność nie są Ci obce. Siłę i oparcie odnajdujesz w przeszłości. Twoje obowiązki głównie dotyczą rodziny i spraw zawodowych. Ekstremalne sytuacje, pojawiające się w Twoim życiu, uczą Cię zaufania do siebie.

27 – Jesteś osobą aktywną, zdecydowaną, porywczą i zdeterminowaną. Służąc i pomagając innym – odczuwasz wewnętrzną satysfakcję. Można powiedzieć o Tobie – niezwykła odpowiedzialność, ogromna energia i zdolność do realizacji wielkich przedsięwzięć. Lubisz zmiany i rozmaitości. Nie wprowadzaj we własne życie zbyt surowych ograniczeń i nie odsłaniaj przed „byle kim” swoich własnych pragnień.

28 – Jesteś osobą czułą, kochającą, uwielbiającą wręcz spokój. Nie lubisz mówić, wyrażać ocen, podsumowywać, czy plotkować. Osoba urodzona tego dnia najlepiej czuje się będąc szefem dla siebie samej, gdzie nikt jej do niczego nie zmusza. Pracuj nad wytrwałością i silną wolą.

29 – Dzień Twojego urodzenie obdarza Cię ogromnym potencjałem i możliwościami, choć nie zawsze wykorzystywanymi – „życie na wyżynach lub na samym dnie”. Precyzyjnie określaj swoje własne cele i nie zmieniaj kierunku wytyczonego przez Ciebie działania.

30 – Ten dzień urodzenia można ująć w słowach: inteligencja, twórczość, życzliwość – i łatwo zrealizujesz te potencjały, jeśli tylko zwrócisz uwagę na to, aby unikać trwonienia Twoich własnych talentów, czasu i pieniędzy.

31 – Odznaczasz się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Od dołu do góry – tak wygląda Twoja realizacja, ale ważne jest, aby potrafić zatrzymać się w tym wszystkim (od czasu do czasu). Twoja pamięć jest znakomita, a siła witalna – ogromna.

Izis

7 odpowiedzi na “Wibracja drogi życia”

 1. Michał pisze:

  a co w przypadku jesli cyfra głowna wychodzi 11? nadal sumowac?

 2. Ewa pisze:

  Witam,
  Zależy w jakim odczycie, jeżeli do odczytu o naszym losie, ale oczywiście, że sumujemy

 3. Paweł pisze:

  Co w przypadku 2 cyfrówek np. 12.12.1999? Sumujemy każdą cyfrę z osobna?

 4. Solveig pisze:

  Jestem numerologiczną 8. Data urodz. 08.07.1946.

  Rok 2018 obdarza mnie osobiście energią :

  1)numerologiczną 1 (gdy do cyfr daty urodzenia = 35 =8
  dodaję cyfry Roku 2018=11, – 8+11=19=10=1),

  2) numerologiczną 8 ( gdy do energii roku= 2 dodaję cyfry dnia i miesiąca ur =15=6, czyli 2+6=8.

  Są 2 wersje obliczenia numeru roku osobistego. Nie wiem, którą powinnam stosować?

 5. Kąt Ekscentryczności 4 - Magia Numerologii pisze:

  Ekscentryczności 4 wskazuje na to, że potencjałom Przeznaczenia (Przeznaczenie = Droga Życia) będziemy mogli sprostać bazując na wibracji liczby

 6. Anna pisze:

  Ktoś o liczy moje liczby bo się gubię jak, to działa 7.6.1988

 7. gdańszczanin pisze:

  Dziękuje 🥰

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.