Tworzenie pieniędzy - Solaris - rozwój osobisty

Tworzenie pieniędzy

W miarę rozwoju, poznając różne aspekty tworzenia obfitości, zauważycie, że pieniądze przypływają i odpływają jak fale oceanu.
Świat wypełnia energia, której przepływ dokonuje się falami i cyklicznie.
Wystąpią zarówno okresy, w których Wasz magnetyzm będzie przynosił szybkie rezultaty, jak i takie, gdy będzie mniej skuteczny.
W niektórych miesiącach otrzymacie więcej pieniędzy niż zazwyczaj, a w innych wydatki będą większe. Czasami Wasza działalność będzie kwitła, kiedy indziej – będzie niewielu klientów. Wszystkie sprawy w życiu, w tym także pieniądze, podlegają naturalnym cyklom.

Każda działalność i przedsięwzięcie ma wzloty i upadki, i każdy ich doświadcza. Waszym zadaniem jest zachowanie spokoju wobec zmieniającego się rytmu przepływu pieniędzy i nauczenie się wykorzystywania go dla swoich korzyści.
Pieniądze płyną w moim życiu. Doświadczam dobrobytu.

Istnieją cztery podstawowe fazy w ruchu pieniędzy:
-spokój, gdy ich napływ i odpływ równoważą się;
-przypływ, gdy otrzymujecie ich o wiele więcej, niż wydajecie;
-odpływ, gdy wydatki przewyższają dochody; i
-cisza, gdy żadne sumy nie napływają, a wydatki są znikome. Pieniądze symbolizują wymianę energii pomiędzy Wami i światem zewnętrznym.
Odzwierciedlają ilość energii, jaka wypływa od Was i jaką otrzymujecie w zamian. Gdy jesteście w stanie spokoju lub ciszy – to znaczy, gdy pieniądze napływają w kwotach, które pokrywają wydatki lub gdy nie występuje żaden ruch – zastanówcie się, w których obszarach Waszego życia osobistego energia nie płynie swobodnie.

Zapewne chcecie doświadczać napływu zarówno pieniędzy jak i życiowej energii. Uwalniając przepływ energii w życiu, możecie przyciągnąć więcej pieniędzy.
Ograniczenia finansowe mogą być wynikiem braku swobodnego przepływu energii w ciele, w sferze emocji i kontaktów z innymi.
Przyjrzyjcie się swojemu życiu i poproście swoje wyższe ja, aby pomogło Wam rozpoznać te jego obszary, w których energia potrzebuje większego i swobodniejszego przepływu.

Czasami energia zatrzymywana jest w ciele.
Gdy chcecie, aby było ono zdrowe i pełne życia, uwolnijcie przepływ energii respektując jego potrzeby. Ciało nieustannie przekazuje informacje o tym, czego potrzebuje.
Czego domaga się od Was?
Być może potrzebuje więcej odpoczynku, kontaktu z przyrodą, ruchu, ćwiczeń albo zmiany sposobu odżywiania. Słuchając tych przekazów zyskacie zdrowie i siłę, a intensywniejszy przepływ energii spowoduje większy napływ pieniędzy. Przez chwilę pomyślcie o swoim ciele.
Czy w którymś miejscu czujecie blokadę?
Czy pojawiają się sygnały wskazujące na potrzebę zmiany sposobu odżywiania się, zwiększenia aktywności fizycznej, masażu lub częstszego przebywania na świeżym powietrzu? Jaką prostą czynność możecie wykonać dziś lub jutro, aby odpowiedzieć na te potrzeby?
Czasem możecie odczuwać zablokowanie w sferze emocji, ponieważ jesteście na kogoś źli, lub tłumicie uczucia, które wymagają wyrażenia. Możecie odblokować emocje poprzez pragnienie większego rozwoju i wzniesienia się na wyższy poziom odczuwania oraz poprzez mówienie prawdy z wrażliwością i współczuciem. Słuchajcie wewnętrznych impulsów.

Przyjrzyjcie się swoim relacjom z innymi.
Czy dawanie i branie w każdym przypadku jest w równowadze? Czy też występują sytuacje, gdy wkładacie w coś dużo energii otrzymując niewiele w zamian? A może oczekujecie od ludzi pomocy nie czując chęci odwzajemniania się?
Czy wysyłacie miłość do innych?
Czy czujecie się kochani?
Czy Wasze serce jest otwarte?
Gdy zauważycie obszar, w którym przepływ energii jest ograniczony, zastanówcie się, jakie konkretne działanie może go pobudzić. To nie musi być nic wielkiego; wystarczy proste działanie, takie jak powiedzenie bliskiej osobie czegoś, co wymaga powiedzenia. Zastanówcie się, co możecie zrobić w najbliższym tygodniu, aby umożliwić wymianę energii z inną osobą.
Czasami wystarczy rozmowa telefoniczna, zmiana nastawienia, lub telepatyczne powiedzenie komuś, że akceptujecie go takim, jakim jest.
Nawet jedna rzecz, która powoduje niezadowolenie, może wpływać na jakość całego życia. Rozwijajcie świadomość siebie i nie unikajcie konfrontacji tam, gdzie wymagana jest poprawa. Aby doświadczać obfitości, szczęścia i rozkwitu, starajcie się, aby dobrze funkcjonowały wszystkie obszary w Waszym życiu. Jeżeli pieniądze nie chcą napływać, może być to sygnał do rozpoczęcia nowych działań, o których myśleliście od dawna.
Zajmijcie się rzeczami, które dają Wam energię, poczucie szczęścia i radości.
W ten sposób pobudzicie przepływ pieniędzy.

Sanaya Roman, Packer Duane

„Tworzenie pieniędzy. Klucze do obfitości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.