Sztuka porozumienia - o potrzebach - Solaris - rozwój osobisty

Sztuka porozumienia – o potrzebach

Psychologia humanistyczna, z której się wywodzi metoda „Porozumienie bez Przemocy” wprowadza, czy może raczej przywraca pojęcie potrzeb. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z psychologią, zna piramidę potrzeb opracowaną przez Abrahama Maslowa.
Nie zamierzam się tutaj skupiać nad proponowaną przez niego hierarchią potrzeb, ponieważ nie bardzo do mnie przemawia ta koncepcja, że ludzie najpierw zapewniają sobie potrzeby fizjologiczne a potem dopiero skłaniają się do potrzeb ” wyższych” takich twórczość czy piękno.
Gdyby tak było – nie byłoby na świecie głodnych artystów i świat byłby znacznie uboższy…:-)
Hierarchia potrzeb nie jest tutaj aż tak ważna, istotne dla mnie jest podkreślenie ich podstawowego znaczenia w naszym życiu.
Potrzeby są silną motywacją do działania, ponieważ w nich tkwi tajemnica jakości naszego życia.
Jesteśmy w nie wyposażeni my, ludzie. Jest to jakby zestaw warunków niezbędnych, abyśmy mogli całkowicie rozwinąć swój potencjał życiowy i wykorzystać go dla swojego dobrostanu.
Pytanie o potrzeby – to pytanie o jakość życia.

Marshall Rosenberg, autor metody Porozumienie bez Przemocy, jako przedstawiciel psychologii humanistycznej również kieruje uwagę na potrzeby. Podkreśla, że są ogólnoludzkim zasobem ludzkim i nigdy nie stoją ze sobą w sprzeczności.
Omawiając je zachęca zainteresowane osoby do pogłębiania kontaktu ze sobą poprzez rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb.

Poniższą listę potrzeb proponuje jako punkt wyjścia do osobistych refleksji na ich temat:

*Swobody – autonomiczny wybór marzeń, celów, wyznawanych wartości oraz wybór planu, za pomocą którego chcemy spełnić te marzenia, osiągnąć cele, zadośćuczynić wartościom.
*Świętowania – czcimy narodziny nowego życia i spełnianie się marzeń, opłakiwanie swoich porażek, żałoba po stracie ukochanych osób i po bezpowrotnie rozwianych marzeniach.
*Odnowy fizycznej – powietrza, pożywienia, ruchu, ochrony, odpoczynku, ekspresji seksualnej, dachu nad głową, dotyku, wody.
*Zabawy – aktywności, która nie ma żadnych wymiernych celów, poza dobrym samopoczuciem uczestników
*Integralności – autentyzmu, sensu, natchnienia, godności osobistej.
*Duchowości – wspólnoty wyznawanych wartości, harmonii, natchnienia, ładu, pokoju.
*Współzależności – akceptacji, empatii, miłości, uznania, bliskości, uczciwości, wyrozumiałości, wnoszenia własnego wkładu w bogactwo życia, bezpieczeństwa uczuciowego, otuchy, szacunku, wsparcia, zaufania, zrozumienia, ciepła.

Która z nich jest najważniejsza? Marshall Rosenberg ma odmienne stanowisko w tej kwestii od Maslowa i twierdzi, że najważniejsza jest ta potrzeba, która ujawnia się jako najpilniejsza w określonym momencie, najmocniej domaga się zaspokojenia.
Zaspokojenie większości wymienionych potrzeb, szczególnie potrzeb z grupy współzależności wymaga umiejętności sprawnego, skutecznego porozumiewania się.
A więc poziom satysfakcji życiowej ( spełnienia potrzeb) zależy w dużym stopniu od poziomu naszych umiejętności komunikacyjnych.
Dlatego sztuka porozumienia jest tak istotną częścią sztuki życia.
W każdej chwili my – ludzie dążymy do zaspokojenia swoich potrzeb, świadomie bądź nieświadomie.
Jednak tylko w wyjątkowo rzadkich przypadkach jesteśmy w stanie je zakomunikować, ponieważ najczęściej po prostu nie mamy z nimi kontaktu. Uświadomienie sobie własnych potrzeb wymaga czasu i skierowania uwagi na sposób, w jaki funkcjonujemy na głębszych poziomach.
Stanowi milowy krok w rozwoju samoświadomości i pomaga nawiązać kontakt ze swoim wnętrzem, cokolwiek to znaczy. Mówi się, o niektórych osobach, że „są w kontakcie ze sobą” – to, moim zdaniem, opisuje osoby świadome swoich uczuć i potrzeb w tu i teraz, w bieżącej chwili. Będąc ich świadome, mogą nimi zarządzać – radzą sobie z uczuciami i skutecznie dążą do zaspokojenia potrzeb.
Często wydaje nam się, że określoną potrzebę zaspokoić można jedynie w dany, konkretny sposób i że może tego dokonać tylko jedna, szczególna osoba. Tymczasem istnieje nieskończona ilość sposobów zaspokojenia każdej z naszych potrzeb.
Osoby znające sztukę porozumienia są tego świadome i potrafią odróżnić potrzebę od strategii jej zaspokojenia a przez to znajdować opcje satysfakcjonujące dla siebie, ale też uwzględniające inne osoby z naszego otoczenia – ich potrzeby, uczucia, interesy…
A poza tym – będąc w kontakcie ze sobą, mogą się skutecznie kontaktować z innymi.

Sztuka porozumienia jest umiejętnością budowania bliskiego kontaktu ze sobą i innymi.
Osoby zainteresowane porozumieniem zapraszam na swoją stronę http://www.jakubczak.eu i do wzięcia udziału w szkoleniach tej umiejętności, która wzbogaca życie.

Małgorzata Jakubczak
htttp://jakubczak.eu

Jedna odpowiedź do “Sztuka porozumienia – o potrzebach”

  1. DorkaS pisze:

    Brzmi zachwycająco, uwalniająco; daje nadzieję…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.