Świadomość serca - Solaris - rozwój osobisty

Świadomość serca

Artykuł ten napisałam na otwarcie cyklu trzech zajęć warsztatowych zajmujących się szeroko pojmowanym tematem świadomości serca: Otwartość i Mądrość Serca, Intuicja Serca oraz Komunikacja Serca.

I. Otwartość Serca.
To umiejętność zaufania sobie i innym, wypełnienia serca bezwarunkową miłością, akceptacja, tolerancja, szacunek. To otwartość na życie, na nowe doświadczenia i zmiany, otwartość za zawieranie bliskich przyjaźni i związków opartych na wzajemności i partnerstwie.
To odnalezienie źródła miłości i radości w swoim sercu, spontaniczna ekspresja i wyrażanie siebie, swoich pragnień, marzeń, uczuć, w każdej chwili, bycie pełnią tu i teraz.
Mądrość i Inteligencja Serca
To wyrozumiałość, samoakceptacja, zaufanie oraz szacunek dla siebie i dla drugiego człowieka. To dbanie o własne potrzeby i pragnienia, obdarzanie się godnością i stwarzanie sobie jak najlepszych warunków do rozwoju.
To także docenianie tego co ma się do zaoferowania innym, umiejętność przyjmowania i dawania, dokonywania wyborów oraz poszukiwania jak najlepszych rozwiązań dla siebie i dla innych.
To umiejętność odnajdywania równowagi w każdym działaniu, zachowania proporcji przeciwieństw, współgrania pozornie sprzecznych elementów, odnajdywanie siły w słabościach, światła w ciemności, duchowości w materii.

II. Intuicja serca
To bycie mistrzem i twórcą swojego życia, równowaga płynąca z porozumienia serca i umysłu. Mistrzostwo w dokonywaniu wyborów, odnajdywaniu najlepszych rozwiązań na swojej życiowej drodze, spotykanie najodpowiedniejszych ludzi i czerpanie inspiracji oraz nauki z każdej sytuacji.
To umiejętność postrzegania świata jako przestrzeni do realizacji swoich zamierzeń, marzeń, planów oraz stwarzania ku temu sprzyjających warunków, rozwijania możliwości, korzystania z okazji i darów niebios.
To dostrzeganie ponadczasowego porządku wszechświata, odnajdywanie wyższych prawd i wartości w codziennym życiu oraz umiejętność zaufania i słuchania wyższej duchowej mądrości płynącej z harmonii serca i umysłu.

III. Komunikacja serca
To umiejętność odnalezienia intymnego związku z samym sobą i wynikającej z tego harmonii z drugim człowiekiem. To zdolność do tworzenia zażyłych i szczerych relacji z ludźmi, ze wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
To umiejętność dostrzegania siebie w drugim człowieku i swojego związku ze otoczeniem, poszanowanie praw wszystkich istot, życie w zgodzie z naturalnym porządkiem świata i kosmicznym rytmem.
To także odwaga w wyrażaniu i realizowaniu siebie, swobodna autoekspresja, spójność myśli, emocji i działań, spontaniczność, szczerość i autentyczność.

Codzienna praktyka w rozwijaniu zalet serca i wyższych uczuć pozwoli Ci zwiększyć samoświadomość i wewnętrzną wiedzę potrzebną do wkroczenia na poziom serca – poziom świadomości chrystusowej.

Julita Dybowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.