O metodzie - Solaris - rozwój osobisty

O metodzie

Nazwa metody pochodzi od hawajskiego słowa PONO, które oznacza: właściwy, dobry rezultat, ład w rodzie. Rytuał HO’OPONOPONO jest starohawajskim systemem uzdrawiania, oczyszczania, czynienia dobrym i wprowadzaniem ładu (harmonii) w życiu człowieka i jego otoczeniu. Ponologia powstała w oparciu o pradawną wiedzę zawartą w HUNIE i została przystosowana dla potrzeb współczesnego, zachodniego świata.

Bazuje na głębokiej znajomości struktury psychiczno – duchowej człowieka i odkryciu, że umysł ludzki posiada umiejętność wewnętrznego widzenia każdej negatywnej informacji i emocji w formie symbolicznego kształtu lub przedmiotu. Widzenie informacji ograniczających, uwalnianie ich, przywracanie stanu pierwotnego oraz widzenie i uwalnianie połączeń z ludźmi, miejscami lub zdarzeniami ograniczającymi swobodny przepływ energii daje wymierne efekty w życiu poprzez szybką transformację na wielu poziomach jednocześnie: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Istotą sesji jest mentalne oczyszczanie z przyczyn powodujących negatywne skutki w życiu. Przeważnie są to stare wzorce przodków,przeniesienia z poprzednich wcieleń, które nieświadomie powielamy w swoim życiu,a także nierozwiązane konflikty natury emocjonalnej prowadzące do chorób fizycznych. W związku z tym, że jako dzieci byliśmy podatni na wszelkie wpływy zewnętrzne, przejęliśmy wzorce od rodziców i opiekunów. Stare „prawdy oczywiste”, tradycje rodzinne , cudze programy na nasze życie nieświadomie przejęte tworzą nasz los i naszą percepcję rzeczywistości. Strategia dla świata rodzi się w domu..

Dopóki tego nie zmienimy, przekazujemy te same wzorce naszym dzieciom, co w dzisiejszym świecie manifestuje się degeneracją człowieka, chorobami dziedzicznymi, wszelkiego rodzaju uzależnieniami i depresją. Wszystko to, co nie jest dobrem w twoim życiu, jest do uwolnienia, aby nie zasilać tego dalej własną energią.

Każdy skutek ma swoją przyczynę-gdy uwalniamy przyczynę, uwalniamy skutki. W ten sposób stwarzamy możliwość swobodnego przepływu energii, co przejawia się zdrowiem, radością, samodzielnością, kreatywnością i poczuciem sensu w życiu, a także kierowaniem uwagi na szczęście, dobrobyt oraz osiąganiem celu w czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.