Merkury Wenus Mars - Solaris - rozwój osobisty

Merkury Wenus Mars

MERKURY

Planeta ta stojąca najbliżej Słońca, jest dla nas jakoby posłańcem światłości. „Opuściłem Króla Niebios (Słońce), aby wam śmiertelni nieść swą pomoc.”

Merkury daje nam więc światło Słońca, jako rozum logiczny, dzięki któremu możemy wznieść światło, do spichrza naszych doświadczeń księżycowych, uporządkować je i nauczyć się je rozumieć i z nich korzystać. Że zaś działanie tego światła zależne jest od tego co zostanie oświetlone (a więc od tych doświadczeń) przeto nazywamy Merkurego planetą zmienną lub przystosowującą się. Jest wierszyk angielski rozpoczynający się od słów: „Było raz siedmiu mężów z Hindustanu, pałających żądzą poznania, chcieli oni zobaczyć słonia, lecz cóż kiedy wszyscy byli ślepi. Jeden z nich idąc wzdłuż słonia, orzekł, że podobny on jest do wielkiego masywnego muru; drugi natknąwszy się na trąbę, porównał go do węża, trzeci natrafił na nogę i z zetknięcia takiego wywnioskował, że przypomina on raczej drzewo itd. Każdy ma więc swój sposób widzenia i pojmowania, który zależny jest od tego, co już dotąd zdobyliśmy.

Znak przez który otrzymujemy wpływ Merkurego, wskazuje sposób, w jaki pracuje nasz umysł i kierunek, w którym okaże najwięcej pociągu. Rozumie się samo przez się, że planeta ta najlepiej czuje się w znakach pokrewnych jej swym charakterem, a więc w Bliźniętach i Pannie. W Bliźniętach ujawnia się pozytywna działanie Merkurego w obserwacji i poznawaniu; w Pannie strona negatywna, podporządkująca, systematyzująca.

WENERA

Wenus inspiruje do uczuć miłości, przyjaźni i wzajemności. To co kochamy jest w naszych oczach dobre, ale także i piękne. Po „kocham cię” idzie nieodłącznie: „czaruje mnie twa piękna postać”. Z uczuciem miłości łączy zatem Wenera zmysł piękna i rytmu, rozkoszując się dziełami sztuki, w których rozmaite przeciwieństwa znajdują równowagę.

Dobrze postawiona Wenus daje bardzo duże uczucie tak w stosunku do ludzi, jak i rzeczy, intuicję postawienia czegoś tak, aby przy tym piękne okazało się jak najdoskonalej, obdarzania kogoś tym, czego on właśnie najwięcej potrzebuje.

W Byku, negatywnym znaku Wenery, ujawnia się właśnie strona przeciwna, skłonność do przyjmowania inspiracji, instynkt niezmiennego i stałego szacunku dla ludzi lub idei, raz przyjętych i podziwianych. Znak pozytywny Waga podporządkuje i poprawia, stosownie do wagi ciągle zmieniających się okoliczności; przy uszkodzeniu: kapryśność. Znak Byka: zaufanie i cześć dla wybranego wbrew wszelkim zmianom; przy uszkodzeniu: upór, zaciętość.

MARS

Mars, miecz boski, Archanioł Michał, bojownik przeciw złemu, darzy nas uczuciem rzetelności i prawa, oraz moralną odwagą bronienia naszych przekonań i poglądów wobec inaczej myślących. Wyobraża on ideę Prawdy i Światła, zwycięża kłamstwo i ciemność i jest zawsze gotów stanąć w obronie prawa.

Energia Marsa prowadzi nas do czynów – przez czyn tylko uczymy się. Przez walkę dochodzimy do poznania, co jesteśmy warci, jak dalece nasze teorie (Merkury) i nasze ideały (Wenus) są nie pięknym snem, lecz realnym kapitałem.

W przeciwieństwie do idealnej miłości Wenery, jest Mars planetą zmysłowości i energii rozrodczej.

Silnie postawiony w horoskopie oznacza Mars niezmożoną żądzę czynu i zaznaczenia swej obecności. Postawiony słabo lub nieharmonijnie, prowadzi do tyranii i egoizmu. Znakiem o cechach pozytywnych Marsa jest Baran, pionier kroczący w pierwszych szeregach; negatywna strona ujawnia się w Skorpionie, znaku walki wewnętrznej, wewnętrznej budowy lub rujnacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.