losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

MING-I. Zaciemnienie Światła (Ciemność, Klęska, Upadek, Skrzywdzenie)

Klęska. Upadek, przegrana, nieszczęście, zranienie, osłabienie. Tajemnica, która nie może zostać wyjaśniona. Choroba druzgocząca dotychczasowe plany. Utrata pracy, niedocenienie, bycie wyśmianym, skrzywdzonym, zaatakowanym przez wrogów. Depresja, cierpienie i smutek. Utrata nadziei.
Bohaterem Heksagramu jest człowiek nagle i niespodziewanie dla samego siebie zraniony ze strony, której nie przewidział. Przyparty do muru musi oprzeć się na jakiejś własnej wewnętrznej sile, która ujawnia się sama w momencie kryzysu. Ostatecznie Ciemność pochłania go zupełnie, aby mógł się odrodzić w nowym słonecznym cyklu.

1 linia: Dobrowolnie rezygnuje z tego, co przyniosło mu klęskę. Efektem są tylko komentarze i obgadywania.
2 linia: W klęsce zyskuje czyjąś bezinteresowną pomoc, a to uczy go bezinteresowności.
3 linia: Wie kto go skrzywdził i nie jest z tego powodu szczęśliwy.
4 linia: Zraniony w najgłębiej skrywaną intymność rezygnuje z otwierania się wobec obcych, gdyż to spowodowało cierpienie.
5 linia: Zachowuje wewnętrzną jasność i cierpliwość pośród Ciemności.
6 linia: Klęska w chwili najwyższego triumfu.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.