losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

SUN. Pomniejszenie (Ubytek, Uszczuplenie, Inwestycja, Dawanie)

Wydatek, wyzbycie się czegoś, poświęcenie czegoś w imię wyższego i ważniejszego, niż dotychczas celu. Strata (wydatek, darowizna), która w przyszłości przyniesie zysk. Wyzbycie się czegoś (lub kogoś) ze swojego życia (wiąże się z tym opanowanie emocji), co przeszkadzało dotąd w zajęciu wyższej pozycji. Porzucenie dotychczasowej sytuacji życiowej na rzecz nieznanego, w nadziei, że będzie ono korzystniejsze, niż dotychczas. Inwestycja pracy, wysiłku. Wymiana wartości z innymi, którzy wspólnie mają więcej, niż jednostka. Także: zmniejszanie się czegoś w sensie fizycznym, chudnięcie, zanikanie jakiegoś zjawiska, lub choroby. W partnerstwie zazwyczaj to zapowiedź rozstania, które zaowocuje kiedyś nową, o wiele ciekawszą znajomością. Rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś, czego jeszcze nie mamy. Datki, zasiłki, pożyczki, ubezpieczenia, renty.
Bohaterem Heksagramu jest człowiek biedny i pracowity, wkładający swoje skromne siły w sprawy służące wspólnemu dobru innych ludzi. Musi się nauczyć, że nawet w dawaniu trzeba znać swoją miarę, aby było ono korzystne i nie przyniosło strat i jemu i otoczeniu, któremu chce pomóc. Gdy robi to właściwie zostaje nagrodzony zyskami, płynącymi z wdzięczności tych, którym coś dawniej bezinteresownie ofiarował.

1 linia: Warto się zaangażować, gdy nie ma się już nic innego do zrobienia.
2 linia: To, co jemu zbywa okazuje się potrzebne komuś innemu. Nie należy dawać więcej, niż jest się w stanie dać, a ktoś inny przyjąć.
3 linia: Odpowiednia wartość ma swoją właściwą miarę. Nic ponadto. Nadmiar zostaje stracony.
4 linia: Wyzbywa się tego, co niepotrzebne, a to robi miejsce nowemu.
5 linia: Nie może oprzeć się zyskiwaniu wdzięczności innych.
6 linia: Bezinteresowność sprawia, że ma dokładnie tyle, ile mu potrzeba do życia i działania na rzecz innych.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.