losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

C`UEI. Zbieranie się Razem (Gromadzenie, Koncentracja Środków, Zabezpieczenie, Zaufanie)

Chęć uzyskania większego, niż dotychczas znaczenia wymaga koncentracji sił, aby wzmocnić swoją pozycję. Ważne jest znalezienie poparcia podobnych sobie, którzy już taką pozycję posiadają. Gromadzenie zasobów i zwolenników, aby stać się w przyszłości kimś bardziej znaczącym i ważnym, niż do tej pory. Wchodzenie w nowe środowisko dające większe, niż do tej pory możliwości i zabezpieczenie finansowe. Dążenie do grupy, dającej opiekę i moc w przezwyciężeniu indywidualnych trudności. Gromadzenie oszczędności na koncie, bank. Zabezpieczanie się na przyszłość. Zaufanie do siebie i innych.<br />Bohaterem Heksagramu jest król, który spełniając z wiarą w opiekę boską swoje obowiązki pojawia się w swej świątyni. Wtedy gromadzą się wokół niego ludzie, ufający w jego opiekę nad nimi, przez co ich wspólna moc w mierzeniu się z przeciwnościami losu – wzrasta i staje się niepokonana. Pojawia się także zwykły człowiek, któremu grupa Gromadzących się proponuje wsparcie w zamian za jego uczestnictwo. Jest to korzystne dla obu stron, ale wymaga szczerości i zaufania do siebie nawzajem, oraz ufności w uczciwość i powołanie przewodzącego im króla, ponieważ są to cnoty, które procentują zwłaszcza w czasach biedy.
1 linia: Waha się, czy przystąpić do Gromadzących się. Oni jednak odpowiadają od razu, gdy wyrazi taką wolę.
2 linia: Dobrze jest pójść za namową innych Gromadzących się i zapłacić drobną składkę.
3 linia: Zewsząd brak pomocy, trzeba jakoś się Zgromadzić, aby zaradzić biedzie.
4 linia: Jest wśród Gromady, więc nic mu nie grozi w żadnej sytuacji.
5 linia: Tylko wiarygodny autorytet potrafi właściwie poprowadzić interesy Gromadzących się. Sprawdza się go w skutecznym działaniu.
6 linia: Łzy pozwalają ujawnić się i odpłynąć wszystkim żalom i smutkom. Wszyscy są w biedzie, a zatem Gromadzą się, aby jej zaradzić.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.