losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

T`UNG-ŻEN Wspólnota z Ludźmi (Stowarzyszanie się, Otwartość, Demokracja)

Koleżeństwo dążące do harmonijnego współdziałania. Przynależność i identyfikacja z grupą, otoczeniem. Otwartość wobec innych ludzi budzi sympatię i skłania innych do współpracy. Wzajemna pomoc i wspieranie siebie w biedzie. Zgoda i pokój budują. Harmonijna i korzystna dla wszystkich stron współpraca. Demokracja.

Bohaterem Heksagramu jest przywódca grupy, namawiający najpierw członków swojego klanu do sprzymierzenia się z inną, podobną grupą w sąsiedztwie. Po czym doprowadza do tego, że obcy sobie dotąd ludzie nawiązują ze sobą znajomość i dążą do uzgodnienia wspólnych interesów. Po przedstawieniu się sobie określają swoje pochodzenie, kulturę i dzielące ich różnice, po czym dla dobra wspólnej sprawy przezwyciężają swoje uprzedzenia i animozje, aby nawiązać korzystne dla wszystkich stron kontakty na równych warunkach. To, co ich łączy jest ponad wszelkimi różnicami, dzielącymi rody i zwyczaje i zawiera w sobie esencję człowieczeństwa i humanitaryzmu.
1 linia: Otwarcie na świat, gościnność, otwartość wobec każdego, kto zechce wymienić poglądy.
2 linia: Zamknięta grupa ludzi popierających własne interesy, kosztem innych.
3 linia: Brak zaufania każe się ukryć przed innymi.
4 linia: W opałach musi poprosić o porozumienie.
5 linia: Pozytywne przełamanie uprzedzeń.
6 linia: Wszyscy są w pełni odsłonięci, zachowując poczucie bezpieczeństwa dzięki Wspólnocie.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.