losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

T`AI. Pokój (Równowaga, Zgoda, Harmonia)

Wewnętrzne zrównoważenie sprawia, że sprawy zewnętrzne spełniają się w zgodzie ze swoim czasem. Pomyślność w realizacji wszelkich ważnych planów życiowych. Sprzyjające opinie otoczenia, wsparcie, uznanie pełnionej w nim roli. Nasze decyzje są akceptowane i realizowane. Właściwa, filozoficzna postawa wobec zmiennych okoliczności życiowych. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Pogodzenie się ze światem. Wielka Harmonia cech.
Bohaterem Heksagramu jest człowiek powołany na miejsce władcy, który uczy się akceptującego i filozoficznego podejścia do zmieniających się wciąż sytuacji i ludzi, po czym jako pełen mocy król rozszerza pokój w swoim państwie i poza jego granicami, dążąc dzięki małżeństwu córki do jego utrwalenia i zachowania w przyszłości. Rozstrzyga wszelkie sporne sprawy w zgodzie z wiedzą duchową i właściwym rozróżnieniem ich właściwej wagi i znaczenia dla państwa i obywateli, pomagając w ten sposób rozkwitać każdemu pozytywnemu zamierzeniu w zgodzie z czasem. W chwili wrogiego ataku na miasto nie broni się, lecz poddaje, ponieważ pokój mieszka w głębi jego duszy, a nie tylko w ciele i czynach. Prowadzi to do jego zguby i nieszczęścia.

1 linia: Jego spokój opiera się na pomocnych ludziach, którzy zyskują mu oddanych zwolenników.
2 linia: Niewrażliwy na krytykę umie zwrócić uwagę innym, gdy trzeba.
3 linia: Wśród niebezpieczeństw zmieniających się czasów cieszy się spokojnie tym, co ma.
4 linia: Dla zachowania Pokoju zgadza się z tym co ciche, posłuszne, zarządzane, niskie, małe.
5 linia: Dla wzrostu Pokoju zawiera trwały układ pokojowy z równie silnym, jak on.
6 linia: Zburzenie zabezpieczenia przed niespodziewanym atakiem z zewnątrz prowadzi do bezbronności w chwili Niebezpieczeństwa. Pokojowe ulotki i zapewnienia nie naprawią tej klęski.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.