losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

KUAI. Przełamanie (Stanowczość, Przewidywanie, Ogłaszanie, Ostrzeganie, Prewencja)

Konieczne staje się stanowcze podjęcie działania, gdyż sytuacja jest już nie do zniesienia niepokojąca. Wyrażenie swojego zdania, podjęcie ważnej życiowej decyzji. Konsekwentne ogłoszenie jej otoczeniu. Aktywne wyjście ku trudnościom, chęć zmierzenia się z nimi. Odwaga, nieustępliwość, forsowanie swojego poglądu (lub produktu), innego od przyjętych za słuszne. Przewidywanie przyszłości i pragnienie zapobiegnięcia niepomyślnym wypadkom. Ostrzeganie innych przed niebezpieczeństwem. Zapowiadanie zdarzeń. Przeczucia.
Bohaterem Heksagramu jest człowiek, ostrzegający innych przed niebezpieczeństwem, które jeszcze nie nadeszło. Składa w tej sprawie petycję na dworze, ogłasza publicznie swoje ostrzeżenie, które przysparza mu wrogów, pomówień i drwiny, ponieważ niebezpieczeństwo długo nie nadchodzi i wszystko wydaje się płynąć starym rytmem. Ci jednak, którzy podejmują zawczasu działanie ochraniające sprawiają, że niebezpieczeństwo okazuje się nie takie groźne, jakie mogłoby być, gdyby nie posłuchali wcześniejszych ostrzeżeń.

1 linia: Ostrzega z wielką mocą przed czymś, co może wcale nie nadejść, ale jeśli nadejdzie ważna okaże się skuteczność jego Ostrzegania.
2 linia: Jego Ostrzeżenie budzi nieustanną uważność i czujność. Wypatruje Niebezpieczeństwa, aby się przed nim ustrzec.
3 linia: Upiera się przy Ostrzeganiu, a Niebezpieczeństwo nie nadchodzi. Drwią z niego, ale on jest stanowczy.
4 linia: Z pasją forsuje Ostrzeganie przed czymś, co mogłoby nadejść, gdyby nie podjąć działania. Nie rozumieją tego ci, którzy go słuchają.
5 linia: Tępi szkodliwe wpływy w zarodku, to oczywiste dla każdego, jeśli zaapelować do rozwagi innych w sposób wyważony.
6 linia: Nie Ostrzegł, a to okaże się w końcu przyczyną nieszczęścia.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.