losowa-wyrocznia - Solaris - rozwój osobisty

FU. Powrót (Punkt Zwrotny, Powtórka, Rytm)

Powtarzanie czynności sprawia, że można wreszcie coś trwale zmienić w dotychczasowym życiu. Kontynuowane kontakty z ludźmi doprowadzają do tego, że przychodzi szansa na nowe. Upór w dochodzeniu do celu i trwanie przy realizacji obranego wcześniej planu sprawia, że inni przychodzą do nas. Wizyty i rewizyty, korespondowanie, otrzymanie oczekiwanej długo odpowiedzi. Realizacja istotnej dla nas sprawy pozwala zmienić diametralnie kierunek życia. Powrót do sił i zdrowia. Kolejna prosperity. Znajomość rytmu życia pozwala prawidłowo przewidywać i planować w zgodzie z czasem.
Bohaterami Heksagramu są ludzie pełniący różne zawodowe obowiązki (od cudzoziemców, kupców, po urzędników państwowych i władcę) i doskonale znający najlepszą porę na ich wypełnienie. Powtarzają swoje wyjścia z domu ku innym ludziom o ustalonych wcześniej porach, od których uzyskują obietnicę następnego spotkania, uczą się uwzględniać cudzy rytm życia i właściwie planować swoje wyjścia, aż w końcu – gdy nadchodzi ogłoszona wszystkim wcześniej pora przesilenia zimowego – ich oczekiwania zostają spełnione, zyskują wyczekiwaną rewizytę, co pomaga każdemu z nich na swój sposób trwale zmienić swoje życie.

1 linia: Akcja i reakcja następują szybko po sobie, a to sprawia, że można coś zmienić.
2 linia: Zaufanie do planu sprawia, że się nie martwi o Powrót.
3 linia: Składa obietnice Powrotu, który nie następuje, dlatego trzeba je ponawiać.
4 linia: Nie chce tych, którzy skłonni są sami wracać. Woli poczekać w samotności na to, czego naprawdę pragnie.
5 linia: Dzieje się to, co miało się stać. Przychodzi w obiecanej chwili.
6 linia: Rozminięcie się z właściwą porą do Powrotu. Utracona szansa.

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.