Liczby mistrzowskie - Solaris - rozwój osobisty

Liczby mistrzowskie

Są także tzw. Wibracje Mistrzowskie i tymi chcę zająć się na początku. Z wibracjami takimi mamy do czynienia, kiedy po zsumowaniu cyfr tworzących datę urodzenia, otrzymamy liczby 11, 22, 33, i 44, które w ostatecznym zliczeniu dają odpowiednio 2, 4, 6 i 8.
Na ogół osoba urodzona pod wpływem takiej wibracji jest kimś „wyżej” duchowo. Przedstawiciele tych wibracji posiadają dar przewidywania i jasnowidzenia, dokładnie potrafią określić prawa i zasady rządzące otaczającą rzeczywistością. Swoim przykładem powinni zachęcać innych do pracy nad sobą, są obdarzeni naturalną mądrością i wewnętrzną siłą, która sprawia, że wysoko zachodzą w wielu dziedzinach. Należy jednak pamiętać, że osoby te na ogół żyją w ogromnym napięciu nerwowym, to może doprowadzić do utraty równowagi psychicznej, a wtedy do głosy dochodzą negatywne aspekty tych wibracji. Nasz „mistrz” staje się próżny, arogancki, zarozumiały, swoje działania adresują na dobra materialne itp. Wibracje mistrzowskie dają udział w trudnych życiowych próbach, natomiast odwołując się do swojej intuicji mają oni większą, niż pozostali ludzie, możliwość dokonania właściwych wyborów.

Liczba 11 – idealista, marzyciel gotów do największych poświęceń w obronie swoich racji. Są to osoby obdarzone wyjątkową charyzmą, nie zdarza się, aby pozostali niezauważeni, mają liczne zdolności ale i głęboki umysł oraz ułatwiający decyzje, dar przewidywania. Twórcza wyobraźnia, humaniści (wizjonerzy, mistycy, poeci, utalentowani artyści). Zazwyczaj są to świetni mówcy. Najlepiej charakteryzuje ich powiedzenie „sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem”, potrafią zachować równowagę między rzeczywistością, a podszeptami intuicji, odważni i wytrwali w obronie własnych przekonań. Życie zazwyczaj wyrasta ponad przeciętność, przytrafiają im się rzeczy niespodziewane, wymykające się spod ich kontroli. Bardzo często właśnie te wydarzenia odgrywają decydującą rolę w ich życiu.

Liczba 22 – jedna z najsilniejszych wibracji, niesie za sobą ogromny potencjał energii, a siła z jaką działają, najczęściej jest ukierunkowana na realizację celów materialnych. Zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, sztuki, produkcji. Potrafią pogodzić zabiegi o sławę i bogactwo z altruizmem. Witalność, energia, zdolności kreatywne, umiejętność myślenia perspektywicznego i tworzenie projektów zakrojonych na szeroką skalę. Posiadają charyzmę i zdolność do rządzenia, to autentyczni ludzie sukcesu. Największe niebezpieczeństwo, to nieposkromiona ambicja i działania wyłącznie dla własnych korzyści. Tak negatywnie zrealizowana 22, staje się bezlitosna, chciwa, bywa, że i okrutna.

Liczba 33 – to przedstawiciele miłości uniwersalnej, ogarniającej cały świat. Pełna harmonia między cechami umysłu i osobowości, emanujący z nich spokój, szczególnie przyciąga do nich ludzi szukających pociechy i wsparcia. Uczciwość, prawdomówność, szacunek dla tradycji, nieprzeciętna intuicja. Niezwykłe umiłowanie życia rodzinnego często przeradza się w poświęcenie własnego życia na rzecz bliskich. Najwięcej wymagają od siebie samych. Ogromna łatwość na zgłębianie wiedzy tajemnej, filozofii, mistyki i zjawisk paranormalnych.

Liczba 44 – wytrwałość, opanowanie, silna wola, kierowanie się w życiu wzniosłymi ideałami. Zmysł praktyczny, bogata wyobraźnia, rozmach życiowy, spryt. Urodzony przywódca i szef, myśli chłodno i analitycznie, umiejętność stawiania czoła trudnościom, genialne rozwiązania w sytuacjach na pozór bez wyjścia. Kochają porządek i ład, nienawidzą chaotycznych działań. Mają wzniosłe zasady moralne. Ich działalność społeczna i charytatywna ma zawsze bardzo szeroki zakres.

Małgorzata Walicka

4 odpowiedzi na “Liczby mistrzowskie”

  1. Areczek pisze:

    no a 26 daje 8. to co nie mistrzowska

  2. Miroslaw pisze:

    28.08.1979 44 karmiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.