Liczba 9 - Solaris - rozwój osobisty

Liczba 9

Charakter – osobowość

Liczba ta, zamykająca Skalę Numerologiczną, mówi nam o dojrzałości duchowej, o osiągnięciu najwyższego etapu w rozwoju duchowym i o zrozumieniu,’ że jedynie miłość otwiera drzwi ku nowym wymiarom ludzkiej egzystencji.

Osoby o tej wibracji wyróżniają się, niezwykłą wrażliwością na wszelkie bodźce zewnętrzne, a także zdolnością jasnowidzenia. W intuicyjny sposób przewidują to, co ma nastąpić, z łatwością też przenikają dusze, ukryte myśli innych osób. Owa intuicja i duchowe bogactwo stanowią dla nich nieustanną inspirację do dalszego rozwoju i pomagają w nawiązaniu kontaktu z Kosmiczną Esencją (Absolutem).

Mało jest osób równie szlachetnych, altruistycznych i pełnych poświęcenia, co Dziewiątki. Są one bowiem wyjątkowo wyczulone na potrzeby bliźnich, nigdy nie przechodzą obojętnie wobec bólu czy ludzkiej krzywdy. Inteligentne, aktywne, o bogatej wyobraźni, osoby te cechuje lotność umysłu, pomysłowość i umiejętność znajdowania wyjścia z każdej sytuacji; odnoszą sukcesy tam, gdzie inni przegrywają.

Jedną z zasadniczych zalet Dziewiątek jest dar obserwacji. Posiadają przy tym umysł jasny, przenikliwy i bystry; nic nie ujdzie ich uwadze. Orientują się nie tylko w tych sprawach, które dotyczą ich samych, ale także wszystkiego, co dzieje się naokoło. Zdolne są wychwycić najsubtelniejsze nawet niuanse zachowania ludzkiego.

Dziewiątki są to osoby energiczne, aktywne, ceniące doskonałość i perfekcję we wszystkim. Należą do pracowników sumiennych i zdyscyplinowanych, zawsze wymagających od siebie maksimum oddania i wysiłku.

Osoby te mają skłonności do dominacji i najchętniej sprawowałyby pieczę nad sprawami swych bliskich i znajomych. Otoczenie często ma o to do nich słuszny żal, nikt bowiem nie lubi wtrącania się we własne sprawy, nawet jeśli jest to osoba tak kompetentna i życzliwa, jak Dziewiątka.

Osoby o tej wibracji mają często gwałtowne usposobienie, jak też skłonność do dramatyzowania i wyolbrzymiania nieistotnych spraw.

Bardzo często wykazują brak poczucia rzeczywistości, do czego niechętnie się przyznają. Ponieważ Liczba 9 symbolizuje uniwersalną miłość, osoby o tej wibracji świetnie się nadają do kierowania instytucjami i organizacjami charytatywnymi, chętnie pomagają ludziom pokrzywdzonym przez los. Odważne i szlachetne, Dziewiątki są najlepszymi obrońcami praw człowieka i filantropami, posiadają bowiem rzadką zdolność wczuwania się w problemy bliźnich. Zapałowi, z jakim angażują się te osoby w dobroczynną działalność, nie jest w stanie dorównać przedstawiciel żadnej innej wibracji. Dziewiątki inspirują innych do działania, uszlachetniając i obdarzając miłością wszystko dookoła, a ci, z którymi mają do czynienia, czują się przy nich lepsi i mądrzejsi. Największym marzeniem i pragnieniem osób o tej wibracji jest sprawić, aby świat stał się lepszy i szczęśliwszy. Dziewiątka realizuje się zatem jedynie przez służbę dla innych, w intuicyjny sposób przeczuwając, że tym samym wzbogaca siebie samą i posuwa się naprzód na swej drodze duchowej.

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji na ogół wywierają miłe wrażenie i szybko zyskują sympatię i zaufanie. Są bowiem uprzejme, dyskretne i subtelne. Jednocześnie mogą wydawać się dziwne i ekstrawaganckie, gdyż nierzadko kierują się własnymi normami postępowania, niezrozumiałymi dla otoczenia. Dlatego też trudno je zrozumieć osobom mniej hojnie obdarzonym przez los, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym.

Nadzwyczaj niezależne i dumne, nie znoszą żadnych więzów, wszelkich form przymusu czy poddaństwa. Dziewiątki potrzebują całkowitej wolności myśli i działania. Usychają i spalają się od środka w środowiskach zamkniętych i ograniczonych intelektualnie, rozkwitają natomiast w wielkich otwartych przestrzeniach zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w przenośni. Poczucie wolności, możliwość pójścia w dowolnym kierunku i robienia tego, na co się ma ochotę, są dla nich równie niezbędne do życia, jak powietrze. Dlatego też Dziewiątki uwielbiają podróże do egzotycznych, nie uczęszczanych miejsc. Nie potrzebują przy tym wielkich wygód; do szczęścia wystarczy im śpiwór, dużo wolnego czasu i szeroka droga…

Chociaż otoczenie odbiera je jako osoby wesołe, towarzyskie i komunikatywne, to jednak większość Dziewiątek lubi samotniczy tryb życia, a ich związki z ludźmi często są powierzchowne i nietrwałe. Zachowują zawsze pewien dystans, rezerwę i niezależność, co nie sprzyja nawiązywaniu głębszych przyjaźni. Charakter tych osób stanowi prawdziwą zagadkę, gdyż z jednej strony głęboko przeżywają wszystko, co dotyczy ich bliźnich, zwłaszcza będących w potrzebie, z drugiej zaś nigdy nie oddają się nikomu ani niczemu całkowicie i do końca. Sprawiają wrażenie, jakby duchem znajdowały się gdzieś bardzo daleko, w krainach, do których nikt poza nimi nie ma dostępu.

Osobowość Dziewiątek jest fascynująca. Osoby te odczuwają niezaspokojony głód wiedzy, ale mimo to ich zainteresowanie danym tematem nie jest zbyt trwałe. Ludzie ci pragną bowiem wszystko poznać i ogarnąć swym umysłem i z pewnością niewiele jest osób, które z taką pasją i zaangażowaniem oddają się interesującej je sprawie.

Dziewiątki miłują ład i porządek; walczą, aby na świecie zapanowała sprawiedliwość. W swym działaniu kierują się szczytnymi ideałami, jednak ich uczciwość i szlachetność mogą obrócić się przeciwko nim samym i zostać wykorzystane przez osoby sprytne i pozbawione zasad moralnych. Otoczenie jest zafascynowane żywotnością, entuzjazmem i szlachetnością Dziewiątek. Jednak osoby, które je lepiej poznały, wiedzą, że posiadają one również „drugie oblicze”; potrafią być aroganckie, impulsywni i kłótliwe często sprawiam wraze3nie, jakby specjalnie szukały powodów do swarów. Często tez mówią to, co czują, nie przejmując się konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć z takiego postępowania. Ich repliki są cięte i uszczypliwe, bardzo trudno jest wygrać słowną bitwę z Dziewiątką. Osoby o tej wibracji często przejawiają rewolucyjne skłonności, nie boją się postępować wbrew powszechnie uznanym normom społecznym. Zawsze pragną być uczciwe wobec siebie i nie przejmują się, jeśli ich zasady nie odpowiadają większości. W swej walce o sprawiedliwość Dziewiątka gotowa jest ujawnić i przeciwstawić się każdej manipulacji lub nadużyciu. Niejedna Dziewiątka wykorzystuje swą elokwencję i przy pomocy płomiennych przemówień potrafi zachęcić i popchnąć uciśnionych do walki o swe prawa.

Idealizm, emocjonalność oraz „głód sprawiedliwości” i humanitaryzm czynią z Dziewiątek osoby zdolne do największych poświęceń w momencie, gdy poruszy je do głębi jakaś sprawa i uznają ją za godną ‚ walki. Są to Don Kichoci często żyjący we własnym wyimaginowanym świecie marzeń.

Wibracja, o której mowa, symbolizuje odnowę, odmłodzenie i ewolucję. Głęboka umysłowość i szerokie horyzonty osób urodzonych pod wpływem tej wibracji, czynią je wybitnie podatnymi na zdolności para-psychologiczne; nierzadko posiadają dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości. Dziewiątka, podobnie jak Siódemka, wydaje się obcować z Absolutem, z „Istotą Wszechświata”.

Osoby o tej wibracji kierują się raczej intuicją i emocjami niż intelektem czy tzw. zdrowym rozsądkiem. Nade wszystko pragną zgłębić mroki ludzkiej psychiki i przeniknąć to, co ukryte.

Osoby te w dość specyficzny sposób pojmują religię; nie oznacza. ona dla nich podporządkowania się ściśle określonym normom czy doktrynom. Dziewiątki przypominają mistyków i filozofów, dążących do osiągnięcia wyższej świadomości psychicznej i obdarzonych ożywczą i inspirującą otoczenie energią. Dziewiątki odznaczają się ponadto powagą i zdolnością do analizy własnych stanów wewnętrznych. Cechy te, jak i pozostałe, wykorzystują zawsze z pożytkiem dla innych, nigdy tylko dla siebie. Naturalna elegancja, godność i wewnętrzne dostojeństwo przyczyniają się do ogólnego wrażenia równowagi i spokoju, jakimi emanują Dziewiątki. Wrażenie to jednak może okazać się mylne, gdyż w rzeczywistości osoby te są nerwowe i bardzo wrażliwe. Potrafią natomiast ukryć swe emocje i nie okazywać ich nikomu z wyjątkiem najbliższych im osób.

„Negatywne” Dziewiątki są kapryśne, egoistyczne i nadwrażliwe. Nie znoszą wszelkiego sprzeciwu, są przy tym gwałtowne, agresywne i wyniosłe. Mają skłonność do wyolbrzymiania cudzych błędów, do swoich zaś wad odnoszą się z pobłażaniem. Falalistyczne, neurotyczne i nieufne, często obwiniają los i innych za swe nieszczęścia. Ta egoistyczna postawa powoduje, że osoby te żyją w nieustannym napięciu i czują się frustrowane i rozgoryczone. Niewątpliwie, walka Dziewiątek z własnymi wadami nie będzie łatwa. Powinny swym życiem dawać świadectwo, że człowiek jest czymś więcej, niż tylko materią. Ich życiowym powołaniem jest bycie dla innych „światłem”, które rozjaśni, uszlachetni i ukaże prawdziwy sens życia tych wszystkich, których los z nimi zetknął. Tylko w ten sposób Dziewiątki odnajdą szczęście i pełnię swej egzystencji.

Powołanie – zawód – praca – interesy

Żywa inteligencja, dar obserwacji, skuteczność w działaniu i zdolność rozwiązywania wszelkich problemów sprawiają, że Dziewiątki mogą osiągnąć sukces w każdej dziedzinie. Niemniej, najlepsze rezultaty uzys kają wykonując pracę zgodną z ich osobowością i charakterem.

Z powyższego jasno wynika, że Dziewiątki są szczególnie predysponowane do pracy na rzecz społeczeństwa i ludzkości. Osoby te, powtórzmy to jeszcze raz, mają wszelkie dane, aby realizować w swym życiu zawodowym najwspanialsze i najbardziej szczytne ideały.

Bezinteresowność i szlachetność duszy, cechy typowe dla Dziewiątek, sprawiają, że osoby załamane, przeżywające ciężkie chwile, szukają u nich pociechy i rady. Nic bowiem tak bardzo nie poruszy Dziewiątki, jak cudze nieszczęście i ból. Gotowe są na największe poświęcenie, jeśli mogą w ten sposób komuś pomóc.

A zatem osoby te będą doskonałymi psychiatrami, pediatrami czy psychologami, a także pielęgniarzami, misjonarzami i wszelkiego rodzaju opiekunami społecznymi. Na ogół Dziewiątki nie mają sobie równych jako doradcy i przewodnicy duchowi, a także wychowawcy i popularyzatorzy nowych metod nauczania i rehabilitacji.

Dziewiątki powinny wykorzystać swoje, zdolności parapsychologiczne, takie jak dar jasnowidzenia czy możliwość leczenia chorych. Jeśli poszerzą te naturalne umiejętności o odpowiednie studia, mogą stać się uznanymi ekspertami w dziedzinie „nauk tajemnych”. Nie dziwi więc fakt, że mnóstwo osób o tej wibracji pracuje w charakterze hipnotyzerów, mediów, uzdrowicieli i przepowiadaczy przyszłości. Dziewiątki wykazują również zainteresowanie sztuką i bardzo często obdarzone są talentem aktorskim. Nawet jeśli nie wykorzystują tych zdolności w celach zarobkowych, to nieświadomie przejawiają je w codziennym życiu.

Osoby o tej wibracji mają szansę na sukces także w innych dziedziniach sztuki -jako muzycy, poeci, śpiewacy, malarze, a także projektanci wnętrz i szczególnie tancerze, ponieważ mają wrodzone Mimo że Dziewiątki nie należą do osób zbyt wylewnych, potrafią doskonale przemawiać. Robią to w sposób tak przekonujacy , że zdolne są pociągnąć za sobą całe masy. Powinny jednak wykorzystać te dary dla dobra innych, walcząc o sprawy wielkie, szlachetne i rozwój duchowy ludzi. Nic dziwnego zatem, że wśród Dziewiątek znajdziemy wielu kaznodziei, sławnych mówców i polityków.

Jasny i bystry umysł, w połączeniu z bogatą wyobraźnią i dynamiczną osobowością czynią z Dziewiątek wybitnych ludzi pióra – pisarzy, dramaturgów, dziennikarzy, korespondentów i publicystów. Natomiast połączenie takich cech, jak: komunikatywność, powaga i pragnienie pogłębiania wiedzy, predysponuje je do zawodów nauczycielskich (zwłaszcza w szkołach średnich i na wyższych uczelniach), a także do takich dziedzin wiedzy, jak teologia czy filozofia.

W dziedzinie prawa wybijają się jako sędziowie i adwokaci, najchętniej występujący w obronie praw człowieka i często pracujący bezinteresownie, jeśli ich klienci nie należą do osób, zamożnych. Nie ma natomiast takich pieniędzy ani osób zdolnych zmusić Dziewiątkę do występowania w obronie sprawy, do której nie ma przekonania.

Powszechnie szanowane lubiane i obdarzane sympatią. Dziewiątki z łatwością potrafią kształtować opinię otoczenia. Dlatego też świetnie sobie radzą w każdej dziedzinie związanej z handlem -jako sprzedawcy, akwizytorzy, komiwojażerowie, a także pośrednicy w handlu nieruchomościami, marszandzi oraz maklerzy giełdowi i bankierzy.

Osoby o tej wibracji – jak już mówiliśmy są komunikatywne, bezpośrednie i pełne entuzjazmu. Cechy te niewątpliwe sprzyjają pracy na takich stanowiskach, jak dyrektor hotelu, ośrodka wczasowego, sanatorium, a także organizator wycieczek, zwłaszcza dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Dziewiątki świetnie sobie radzą jako animatorzy i organizatorzy wielkich wydarzeń artystycznych i społecznych. Mogą być również doskonałymi mecenasami sztuki i promotorami młodych talentów.

Niewątpliwie bardzo im będzie odpowiadała wszelka działalność wymagająca częstych kontaktów z ludźmi. Odpowiadają im również zawody, w których liczy się rywalizacja i szybkie, skuteczne działanie. Ponieważ Dziewiątki kochają wolność, przyrodę oraz wielkie przestrzenie, będą szczęśliwe, pracując jako rolnicy, pasterze, leśnicy, marynarze, piloci, geolodzy i geodeci.

Natomiast praca urzędnicza nie będzie im dostarczała zbyt wielu satysfakcji. Osoby o tej wibracji potrzebują bowiem silnych bodźców i emocji, a także możliwości wykazania się własnymi zdolnościami i inicjatywą. Dlatego też powinny zdecydowanie unikać stanowisk zmuszających je do pracy w zamkniętych przestrzeniach. Będą wówczas cierpiały na klaustrofobię i nie będą zdolne do efektywnej pracy.

Jako szefowie, Dziewiątki są uczciwe i sprawiedliwe, a jednocześnie wymagające rzetelnej pracy i zaangażowania. Warto w tym miejscu dodać, że nie lubią one rozkazywać i wydawać poleceń; wolą pracować z osobami, które znają swe obowiązki i nie trzeba im o nich przypominać. Z drugiej strony jednak, powinny uważać, aby ich podwładni nie nadużywali ich i nadmiernego zaufania do ludzi oraz niechęci do rozkazywania.

Sytuacja materialna

Ani pieniądz, ani wygody, jakich on dostarcza, nie pociągają Dziewiątek. Życie spędzone jedynie na zdobywaniu dóbr materialnych czyni z nich osoby rozgoryczone i sfrustrowane.

Osoby o tej wibracji są powszechnie znane ze swej hojności. Uwielbiają urządzać przyjęcia i bale, przyjemność sprawia im też obdarowywanie swych bliskich i znajomych, a ich portfel zawsze jest otwarty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nierzadko ofiarowują swą pomoc, zanim zostaną o nią poproszone i na ogół nie upominają się o zwrot pożyczki, myśląc w swej naiwności, że jeśli dana osoba nie oddaje pieniędzy, to znaczy, że ich nie ma. Postawa taka, rzecz jasna, często bywa wykorzystywana przez wielu sprytnych „przyjaciół”. Zdarza się nawet, że Dziewiątka sama zaciąga pożyczkę po to tylko, aby wspomóc potrzebującego przyjaciela, kierując się oryginalną zasadą finansową, według której pożyczka jest najlepszym sposobem inwestowania pieniędzy.

Jednocześnie, mimo swej hojności i wielkoduszności, Dziewiątki nie należą do osób, które łatwo oszukać w interesach. Wybitna inteligencja i ogromna intuicja czyni z nich często osoby nieufne i podejrzliwe. Dziewiątki uważają, że pieniądze są po to, aby zaspokajać podstawowe potrzeby własne i cudze, a nie po to, aby je beztrosko trwonić lub, przeciwnie, oszczędzać i gromadzić na „czarną godzinę”. Nie oznacza to, że Dziewiątki gardzą mamoną, nic bardziej mylnego. Nie traktują jej w sposób bałwochwalczy między innymi dlatego, że nie chcą być niewolnikami nikogo ani niczego.

Osoby o tej wibracji na ogół nie mają kłopotów finansowych, jednak rzadko dochodzą do wielkich fortun, chyba że współpracują z osobami o innych wibracjach. Nie radzimy też Dziewiątkom angażować się w wielkie lub ryzykowne interesy. Najrozsądniej zrobią, jeśli zarządzanie swymi pieniędzmi powierzą zaufanej osobie, bardziej praktycznej i zaradnej niż one.

Stabilizację finansową zawdzięczają Dziewiątki własnej pracy i rozsądnym inwestycjom. Skromne i umiarkowane, osoby te pragną życia zwyczajnego i prostego, ale zapewniającego im poczucie wolności. Jeśli natomiast w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności lub dzięki spadkowi staną się posiadaczami znacznej fortuny, nie ma wówczas lepszych od nich filantropów i mecenasów sztuki.

Życie uczuciowe

Część IV Dziewiątki są sentymentalne, uczuciowe i czułe, ale na swój sposób. Jeżeli chodzi o okazywanie uczuć są powściągliwe, pełne rezerwy i nie lubią robić tego publicznie.

Są romantycznymi idealistami oraz marzycielami i bardzo często wydaje im się, że są zakochani.

Jeśli już jednak spotkają swą prawdziwą miłość, poświęcają się dla niej całym ciałem i duszą. Mimo że nie są tak wylewne, jak osoby o innych wibracjach, Dziewiątki należą do najbardziej lojalnych, wiernych i oddanych towarzyszy życia. Zalety te mogą docenić nie tylko osoby najbliższe sercu Dziewiątek, ale wszyscy ci, którzy mają z nimi do czynienia.

Dziewiątki zwykle nie mają zbyt wielu przyjaciół, ale ci, których darzą swą przyjaźnią, mogą być pewni, że posiadają bezcenny skarb, powinni go zatem strzec jak oka w głowie. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, Dziewiątki bywają podejrzliwe i nieufne, ale nigdy w sprawach uczuć. Cechuje je często niepoprawny optymizm i prostoduszność; obca jest im myśl, że osoba, którą kochają, zdolna byłaby do zdrady czy kłamstwa.

Wielkie poświęcenie i oddanie Dziewiątek innym ludziom często zakłóca ich relacje intymne i rodzinne oraz prowadzi do zaniedbywania własnych związków i spraw. Najbliżsi zauważają wtedy, że Dziewiątki więcej czasu, energii i pracy poświęcają innym niż swojej rodzinie i domowi.

Ci wieczni marzyciele i romantycy, aby móc należeć całkowicie i bezwarunkowo do osoby ukochanej, muszą ją podziwiać i szanować. Jeśli jednak stracą swe złudzenia, wówczas zdolne są bez wahania zerwać dany związek, z zimną krwią wymazując swego partnera ze swego życia.

Małżeństwo traktują bardzo poważnie. Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju dwoistością osobowości Dziewiątek; będąc bowiem istotami tak bardzo niezależnymi i miłującymi wolność, są jednocześnie zwolennikami ogniska domowego i tradycji, odczuwają ogromną potrzebę miłości i bezpieczeństwa. Jeśli natomiast dadzą się zdominować negatywnemu aspektowi tej wibracji, dom ich stanie się istnym polem bitwy; będą wyolbrzymiały wszelkie problemy i wady swego partnera, czyniąc związek bardzo nieszczęśliwym.

Pełne temperamentu i kierujące się emocjami, Dziewiątki w swej ogromnej większości przejawiają tzw. trudny charakter. Powinny zatem być niezwykle ostrożne przy wyborze życiowego partnera. Niewątpliwie najlepszym kandydatem będzie ktoś, kto zapewni im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacje i wsparcie, niezbędne w realizacji ich głównego celu życiowego, jakim jest praca na rzecz bliźnich.

Najszczęśliwszy związek stworzy Dziewiątka z osobą o tej samej wibracji albo z Siódemką. Oba te Numery charakteryzuje potrzeba doskonalenia własnego wnętrza. Łączy je poza tym ten sam głód wiedzy i wrażliwość, oraz zdolności telepatyczne i jasnowidzenia. Osoby o tych wibracjach są tak samo poważne, głębokie i… dziwaczne (ekstrawaganckie). Dziewiątka jest przy tym o wiele bardziej żywotna i pełna optymizmu, którego na ogół brakuje Siódemkom. Dziewiątka może natomiast nieco męczyć lub onieśmielać Siódemkę swymi niespodziewanymi i gwałtownymi zmianami nastroju.

Dobrym partnerem życiowym dla Dziewiątki może być Czwórka, jako że jest to osoba zrównoważona i spokojna, zdolna hamować przesadne emocje, charakteryzujące Dziewiątkę. Poza tym Czwórka zapewni jej stabilizację i pomoże skupić energię na realizacji konkretnych celów i planów. Czwórka, podobnie jak Dziewiątka, pragnie sprawiedliwości i równości.

Dwójka i Dziewiątka przyciągają się wzajemnie, gdyż obie te Liczby są sentymentalne.romantyczne i pełne dobroci; jednak trudno im będzie stworzyć szczęśliwy związek, bowiem wrażliwe i delikatne Dwójki nie zaakceptują bezceremonialnego, a nierzadko wręcz agresywnego zachowania Dziewiątek. Trójka podobna jest do Dziewiątki przez swą witalność, optymizm i entuzjazm, tak więc oba te Numery mogłyby być razem szczęśliwe, pod warunkiem jednak, że uda im się wprowadzić do swego życia trochę więcej porządku, dyscypliny i metodyczności. Dziewiątka charakteryzuje się bowiem brakiem wytrwałości w realizowaniu swych planów, Trójka natomiast jest zbyt lekkomyślna i zmienna, aby mogła skupić się przez dłuższy czas na jednej sprawie.

Dziewiątkę i Szóstkę połączy wspólny im humanitaryzm i pragnienie służenia bliźnim. Niestety, wielkoduszność Szóstek dotyczy głównie ich rodziny i najbliższych, toteż nie zaakceptują tego, że Dziewiątka nieustannie angażuje się w projekty nie mające nic wspólnego z jej własną rodziną. Wobec takiej postawy, niezależna Dziewiątka może czuć się sfrustrowana. Jeśli jednak jej partner okaże się wyrozumiały i tolerancyjny, ich związek może okazać się bardzo szczęśliwy. Dziewiątkę i Ósemkę łączy podobny zapał w realizowaniu swych celów; niestety, w obu przypadkach cele te są różne. Obie są tak samo uczciwe i prawe, Ósemkę jednak cechuje ambicja, praktycyzm i chęć zdobywania dóbr materialnych. Nic dziwnego zatem, że nie będzie patrzyła łaskawym okiem, jak hojna i bezinteresowna Dziewiątka rozdaje swym bliźnim to, czego zdobycie tak wiele wysiłku ją kosztowało. Dziewiątka natomiast nigdy nie zrozumie materialistycznych skłonności Ósemki, graniczących nieraz z chciwością.

Zdecydowanie antagonistycznymi Liczbami wobec Dziewiątki są Jedynka i Piątka. Ta pierwsza jest zbyt wielkim egoistą i egocentrykiem dla 9. Cięty język obojga szkodzi związkowi, ponieważ krytykowana Jedynka robi się zgryźliwa i złośliwa, a Dziewiątka wprawdzie nie żywi urazy, ale też nie zapomina krzywd. Mimo wielkiej inteligencji, talentów i mądrości ich związek nie będzie należał do spokojnych i szczęśliwych. Prawie identyczna sytuacja występuje w przypadku związku Dziewiątki z Piątką, jako że obie te Liczby oznaczają nerwowość, a często nawet agresję. Osoby te niewątpliwie będą się wzajemnie przyciągały, gdyż obie cenią nade wszystko wolność i niezależność. Poza tym jednak, osoby te są tak od siebie różne, że porozumienie między nimi jest prawie niemożliwe. Dziewiątki-dzieci są szlachetne, uczciwe i odpowiedzialne. Odznaczają się bujną wyobraźnią i na ogół żyją we własnym świecie marzeń. Pragną się podobać i sprawiać radość swym opiekunom, zawsze jednak buntują się przeciwko władzy arbitralnej i wszelkiej niesprawiedliwości. Rodzice ich powinni okazywać im zaufanie, powierzając np. drobne zadania do wykonania, gdyż w ten sposób będą się czuły potrzebne, ważne i pożyteczne. Dziewiątka od małego wyróżnia się potrzebą niezależności. Zarówno dziecko, jak i dorosłego urodzonego pod wpływem tej wibracji trudno jest zamknąć w czterech ścianach. Przynajmniej raz dziennie musi wyjść z domu, nie tyle po to, aby się zabawić, ale po prostu dlatego, by „zaczerpnąć powietrza” i poczuć się wolnym. Potrzeba ta powinna być brana pod uwagę przez rodziców i wychowawców dzieci-Dziewiątek. W przeciwnym wypadku dziecko takie wyrośnie na zbuntowanego, niezdyscyplinowanego nastolatka, przysparzającego jedynie o ból głowy swoich rodziców, a w jego osobowości ujawnią się wszystkie negatywne cechy Liczby 9. Jako rodzice, Dziewiątki są niezwykle liberalne i starają się wpoić swym dzieciom zasady altruizmu, umiłowania wolności i szacunku dla bliźnich. Osoby te są wiecznie młode duchem, prostoduszne i nieco naiwne, toteż z łatwością znajdują wspólny język ze swymi dziećmi, dostosowując się do ich poziomu, a tym samym sprawiają, że ich pociechy czują się swobodne i szczęśliwe. Dziewiątki, bawiąc się, uczestnicząc w życiu swych dzieci i nie ograniczając ich wolności, wymagają jednocześnie posłuszeństwa i szacunku.

Uwagi dodatkowe

Liczba 9 wyznacza osobom urodzonym pod jej wpływem określoną misję życiową. Polega ona na służeniu bliźnim, byciu dla nich oparciem i pociechą, a także pomocą w rozwiązywaniu ich problemów. Przeznaczeniem Dziewiątek jest ukazywanie innym tego, czym powinna być prawdziwa miłość i wielkoduszność. Zadanie to z pewnością nie należy do najłatwiejszych, jednak tylko podejmując wyzwanie, które przed nimi stoi, odnajdą szczęście i wewnętrzny spokój, a także duchową doskonałość, do której nieustannie dążą.

Planeta: Mars, Jowisz

Kamień: diament, topaz

Metal: żelazo

Znak zodiaku: Baran, Strzelec

Dzień: wtorek

Kolor: czerwony

Szczęśliwe liczby: 9, 4, 7.

Sławne Dziewiątki: Juan Carlos król Hiszpanii, Camilo Jose Cela, Jan XXIII, Albert Einstein, Schirley Mac Laine, Alfredo Kraus, Mikołaj Kopernik, Mahatma Gandhi, Garibaldi, Jan Jakub Rousseau, Antoine de Saint Exupery, Walt Disney, Toulouse Lautrec, Carl Gustav Jung, Velazquez, Carlos Saura, Yirginia Wolf, Johannes Brahms, Matka Teresa z Kalkuty, Manuel de Falla

45 odpowiedzi na “Liczba 9”

 1. Ciekawy artykuł, z pewnością będę częściej odwiedzać bloga

 2. Pedro31 pisze:

  Wiedzialem juz wczesniej jaka jest moja liczba drogi zycia i przeczytalem kilka ogolowych opisow tej liczby glownie w jezyku angielskim. Kiedy zaczalem czytac ten artykul szczeka mi opadla na wstepie a pod koniec juz kiedy przeczytalem kto jeszcze ma,mial ta sama liczbe to doznalem szoku(pozytywnego) Mikolaj Kopernik-astrologia, Carl Jung-Synchronizacje, Einstein-fizyka qwantowa, Matka Terasa z Kalkuty-pomaganie innym itd. Niesamowity artykul, ktory nauczyl mnie wiecej w 9 minut o sobie niz ktokolwiek przez ostatnie 30 lat. Mysle ze od tego powinno sie zaczynac uczyc nowe pokolenia aby nie zmarnowac ich wrodzonego potencjau i talentow. Dziekuje 🙂

 3. fungeez pisze:

  No, ja – wypisz wymaluj.

 4. _HEXAGON_ pisze:

  Co to kosmiczna esencja?

 5. sabina pisze:

  Miałam problem ze zrozumieniem samej siebie, swojej naiwności,inności,tego”głodu sprawiedliwości”-teraz rozumie…Dziękuje:)

 6. 497 pisze:

  Czyli jednak cos w tym jest :)) Ciesze sie ze jestem 9

 7. Alfred pisze:

  Ogólnie jest tak jak jest – natomiast końcowką – ja jestem numerologiczna 9 ale moim znakiem jest Lew

 8. Maxiu pisze:

  Slawa Solaris łap pozytywną energie ode mnie Dogłębna i słuszna rozkmina jestem przekonany ze pomoże to wielu osobą znaleść swoją drogę życia odnaleść spokój i szczęście i nieco polepszyć świat Dobra robota 🙂

 9. Fiona pisze:

  Jak wytłumaczyć to ze 9 którą znam nie przejawia żadnych cech 9. Jest bardzo egoistyczna, płytka, niedojrzała i nie ma żadnych cech wyżej wymienionych.

  • Klara pisze:

   Ja mam to samo. Tez znam 9 i ten opis pasuje do niej gdzies w 20% tylko. Za to ja jestem 4 i opis 4 pasuje do mnie o wiele bardziej choc wiadomo ze tez nie w 100%

 10. Ktoś pisze:

  To sugestywne manipulacje ? Czy wizja wizjonera ? A może ocena osobowości ? Czy próba poskromienia ? Prawdy w tych czasach jest mało. Każda sugestia jest próbą manipulacji…

 11. anastasja pisze:

  jestem numerologiczną 9 i jestem w szoku – ten opis to ja

 12. Stokrotka pisze:

  Dziękuję za opis…tak bardzo przypominający mnie samą…wiecznie udzielająca pomocy…sama ale niesamotna
  czekam na moją wielka miłość o której marzę…
  kochać i być kochanym…

 13. parzystokopytny pisze:

  Stokrotka , moze sie spotkamy?

 14. Patryk pisze:

  Dziękuję, ogółem jestem Rybą, opis sympatyczny, wartościowy do kolebki (o sobie) 🙂 Najlepsze jest to, że wcześniej znalazłem już drogę, Jezusa Chrystusa( tutaj chodzi więcej jak same słowa,modlitwy,myśli.) Jezus Chrystus jest kluczem do zrozumienia, przez wpływa Łaski na otwartośc twojego umysłu. 3 6 9(Nikola Tesla) jest to szlak jakim podąża każdy elektron u nas w umyśle, staraj się podążać za 7demką, kierując się odpowiednią spostrzegawczością (nie chciej widzieć, po prostu zobacz) będziecie wiedzieli że postępujecie właściwie. Jednak pozostancie ciągle na kursie Jezus Chrystus! Pan zszedł na ziemie pod jego postacią. Za pomocą Syna i jego męczeńskiej śmierci przekazał najważniejsze. Ścieżkę. Ewangelia to nie wszystko! Jest niepełna. Pozdrawiam!

 15. Smerfetka13 pisze:

  Dziękuję bardzo za trafną analizę mnie samej. Zgłębiając temat duzo można dowiedziec się o samej sobie i zrozumieć siebie. w 99% to ja. Niezrozumiana i nierozumiana, ciągle szukam drogi…

 16. Agator155 pisze:

  Dziękuję za ten artykuł. Jestem teraz na drodze, która do tego momentu nie była dla mnie jasna. Po zapoznaniu się z tym artykułem i przedstawionymi w nim możliwościami 9 -tek podjelam decyzję o dalszej drodze mojego rozwoju ku ”ogolnemu dobru i wznioslosci’.

  Wszelkiego dobra dla nas wszystkich.

 17. Anna pisze:

  Prawie każde zdanie sie zgadzam,jestem 9 i jeszcze osobą HSP (wysoko wrażliwa osoba) a zakochałam sie w 1 ,i teraz nie wiem co robić,niby moge sie odkochac ale nie chce byc sama,bardzo chce miec własny dom. On jest bogaty, jego pieniądze przydałyby mi sie do wybudowania wymarzonej noclegowni dla bezdomnych i kuchni dla biednych. Więc może pójdę na kompromis choć on jest zaborczy (nie nie,nic nie robi,ale traktuje jak własność,oczywiście nie sypiamy ze sobą jeszcze bo ja tylko po ślubie)

  • Eliasz pisze:

   Odradzam bycie z 1, w skrócie nauczyłem się od niej wiele, ale to była wiedza z rodzaju, czego nie warto już nigdy przeżywać…

 18. Magdalenka pisze:

  Wypisz wymaluj cala Ja… jestem w pełnym szoku…

 19. Wodnik pisze:

  W sumie wszystko się zgadza, czy ktoś może jest Wodnikiem z numerem 9? chętnie się zaprzyjaźnię. Nie ma jak braterstwo dusz w przepracowywaniu podobnej karmy.

  • Wodniczka pisze:

   Ja też jestem Wodnikiem i 9 na dodatek.

   • Ja jestem 9 z Ryby 🙂

    Chętnie poznam inne 9tki bo jest ich bardzo mało i ciężko trafić na te Nad wrażliwe i rozwinięte duchowo.

    Jak by ktoś chciał się wymienić Doświadczeniami,wiedzą itp. To pisac do Mnie ja się chętnie podziele 🙂

    Pisać Na facebooku i wprost że z tego Forum ^^

    Michał Makarewicz – znajdziesz łatwo 🙂

 20. Strzelec pisze:

  moja 14 letnia córka jest wodnikiem 9 -tką i tak jakby jej żywy obraz .Ja natomiast jestem 1- ką więc jest ciężko , prawie cały czas walka trwa o wszystko,,,,pozdrawiam

 21. Gosia pisze:

  Cala ja.? lew w 9.Wszystko sie zgadza.Czemu nie trafilam tu wczesniej

 22. WITAM WSZYSTKIE 9TECZKI ! JESTEM Z POD ZNAKU RYB, ALE OPIS TO CO TU PRZECZYTAŁEM ,JEST PRAWDZIWY ,JAK CZYTANIE Z OTWARTEJ KSIĘGI ŻYCIA. ZATEM NIE POZOSTAJE NAM NIC INNEGO JAK BRAĆ SIĘ DO PRACY , NA RZECZ BLIŹNICH, POZDRAWIAM WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI ,NIECH BÓG NAM WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWI, TERAZ I NA WIECZNOŚĆ CAŁĄ …. Z BOGIEM BRACIA I SIOSTRY ..!!..POZDROWIENIA … ROMAN …….

 23. jas pisze:

  Jestem 9 i rakiem i cały czas muszę walczyć z przeciwnościami np 5 małżeństwo mnie się skończyło, 5 dom straciłem, całą kasę, izba skarbowa zabrała i wprowadziła mnie w długi, a tu czytam i nie wiem co mam myśleć !!!!!!!!???????????

 24. jas pisze:

  Dodam nikt mnie w całym życiu ani złotówki nie dał, a rodzina tylko mnie łupiła i chce dalej mnie łupić bo twierdzi ze ja stale więcej od nich mam. Oni jeżdżą bem ami a ja corą z 2000r.
  Pozdrawiam i myślę ze to sa jaja

 25. Gosia pisze:

  Dokladnie to cala ja !!!

 26. 13.09 pisze:

  Nawet nie wiedziałem że jestem tak wyjątkowy wraz z innymi osobami podobnymi do mnie

 27. Klara pisze:

  Jestem 9 I bylam w szoku ze ktos tak trafnie opisal mnie chociasz moj znak to skorpion.Pozdrawiam szstkie 9

 28. Karolina pisze:

  Cześć Wszystkim.
  9 Strzelec. Miło Was poznać. Rzeczywiście dużo z tego tekstu (jak nie wszystko)mogę utożsamic ze sobą.
  Pozdrawiam serdecznie!

 29. Renata pisze:

  Nazywam się Renata. Jestem 9 strzelcem, zgadza się wszystko.

 30. Stanley91 pisze:

  Zamiłowanie do rywalizacji się u mnie zgadza. Lubię dążyć do władzy i panowania nad środowiskiem poprzez kształcenie się, zdobywanie informacji i pogłębianie umiejętności. Jestem bardzo honorny i pamiętliwy – raz upokorzony, będę pamiętać całe życie i szukać momentu, żeby uderzyć ze zdwojoną siłą w niespodziewanym momencie (wpływ Marsa?). Mimo gruboskórnej aparycji, noszę w sobię silną potrzebę pomagania innym, słabszym, odrzuconym. Czuję współczucie do osób chorych, wykluczonych, dyskryminowanych. Wchodzę w ich buty. Wśród przyjaciół uchodzę za osobę pozytywnie zwariowaną i wesołą, a mimo to, wiecznie sam czuję się samotny i niezrozumiany.

 31. Arkadiusz pisze:

  No i ja tez jestem wodnikiem z 9 ☝?

 32. 7ka pisze:

  jestem 7, dodatkowo mam w dniu urodzenia liczbę mistrzowską 22, moja matka jest baranem 9. I gorszego połączenia nie może być. 7 potrzebuje wolności, 9 baran próbuje ustawić cały świat pod siebie, PORAŻKA.
  Byłam 18 lat w związku z rakiem 9, ten z kolei gdyby mógł, to w ogóle nie podejmowałby decyzji, po 18 latach zmęczyłam się życiem za dwoje, znów mnie to ograniczało, bo musiałam być odpowiedzialną za oboje, czyli znowu brak wolności i znowu PORAŻKA.
  Gdzieś wyczytałam, że 7ki najrzadziej wstępują w stan małżeński, i chyba to o to chodzi. Nasze umiłowanie wolności jest za wielkie

 33. JC pisze:

  Niecierpię swojego numeru 9. Wydaje mi się, że odstaje od współczesnych realiów gdzie liczy się pieniądz, władza i przebojowość. 9 buja w chmurach i żyje w innym świecie, jest naiwna i zbyt dobra.

 34. Kasia pisze:

  Wodnik 9. Ktoś jest tu taki? Chciałabym poznać inne osoby. Ciekawa jestem czy zobaczę w was siebie

 35. Grzegorz pisze:

  choć jestem numerologiczną jedynką to mam w telefonie sześć dziewiątek ,ten opis pasuje do mnie bardzo dobrze . Numer telefonu sam mnie znalazł

 36. sceptyk pisze:

  Wydaje mi się, że mój numer jest dla mnie zbyt przytłaczający… Jest to bardzo silna wibracja. Czasem myślę, jakby to było gdybym skończył ze sobą. Czy byłoby mi łatwiej?

 37. Derya pisze:

  Sceptyku, znam tą wibrację, sama ją mam; poszukaj w niej siebie i ZAAKCEPTUJ. Spojrzysz inaczej na świat, szukaj w nim miejsca dla siebie,zobaczysz, że Ci się uda, ale skup się na pozytywnych aspektach 🙂 sama staram się to robić i wiem, że to nie takie proste ale da się! powodzenia!

 38. Anggiee pisze:

  Również jestem 9tką I zdecydowanie dużo się zgadza szczególnie to ze nic mnie nie dziwi, oraz to ze, wewnętrzne poczucie do ludzi mam jak mało kto- w sekundę potrafię określić serce człowieka i czesto sie pokrywa, jakbym czytała drugą duszę. Zgadzam się tez z tym ze musimy nauczać inaczej stajemy się nie spelnieni i gorzcy poprzez to ze ta wiedza jest zatrzymana a nie dzielona bo jako 9tki mamy jej ogrom dlatego zaczęłam pisac bloga a potem może uda sie zorganizować jakies warsztaty dla osob ktore chca sie rozwijac. Jednak tak widzimy wiecej rozumiemy więcej i dlatego mozemy przekazywac to innym by wzrastali zycze wszystkim 9tkom by mogły nauczać by pokierowaly swoim zyciem ku spełnieniu?

  P.S Tez jestem Wodniczką z 9tką ?

 39. dziewiątka pisze:

  99% Ja. Jestem nadwrażliwą Rybą z wibracją „9”…. masakra… odkąd pamiętam tj. tak około od 5 roku życia – mam ciągle wrażenie, że nie pasuję do tego świata. I ta cholerna dwoistość…jednocześnie kocham ludzi i zarazem szczerze ich nienawidzę, wstydzę się , że jestem przedstawicielem gatunku ludzkiego….uwielbiam wolność i niezależność, ale jednocześnie pragnę mieć u boku „silne ramie” gwarantujące bezpieczeństwo, dające miłość i ciepło duchowe, któremu mogłabym bezgranicznie ufać, które nie przygniata do ziemi, ale, gdy trzeba pomaga podnieść się z niej. W moim życiu związałam się tylko raz …z.. „1”…nawet nie pytajcie jak to się skończyło…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.