Liczba 7 - Solaris - rozwój osobisty

Liczba 7

Charakter – osobowość

Uważana we wszystkich prawie epokach i religiach za liczbę magiczną, 7 symbolizuje człowieka, który stojąc na ziemi, wznosi wzrok ku temu, co nieznane w poszukiwaniach duchowości. Liczba ta mówi o wewnętrznej głębi, duchowości, których potrzebuje ludzka istota; mówi nam też o więzi łączącej człowieka ze wszechświatem.

Reprezentanci tej liczby są to najczęściej osoby natchnione, pragnące poznać i przeniknąć to, co nieznane i tajemnicze. Zwykle obdarzone są nadprzyrodzoną intuicją i zdolnościami parapsychicznymi. Są to urodzeni filozofowie, bardziej zainteresowani sprawami ducha i myśli niż materialną stroną życia. Owa intuicja, uduchowienie, a także głęboka umysłowość stwarzają dystans między nimi, a osobami zaabsorbowanymi życiem doczesnym.

Siódemki niemal od kołyski pochłaniają wszelką wiedzę. Jako że rozumują w sposób analityczny, wiedza, którą zgłębiają, jest przez nich dokładnie zbadana i sprawdzona. Osoby te nigdy nie przyjmą żadnej prawdy czy faktu tylko dlatego, że tak chce „vox populi”; każda informacja przechodzi najpierw przez „sito” ich krytycznego osądu.

Ciekawość Siódemek nie zna granic. Mają przy tym wyjątkowy zmysł obserwacji. Nigdy nie ustają w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny wszystkiego. Ta „pielgrzymka” do prawdy nierzadko czyni z nich namiętnych bibliofilów.

Siódemki to istoty niezależne i indywidualiści nie zgadzający się z opinią większości. Dlatego też często kroczą przez życie w samotności.

Ostrożne, powściągliwe, nierzadko pełne zahamowań lub kompleksów, odczuwają nieodparty wstręt do okazywania własnych emocji. Wiele Siódemek ucieka od świata zewnętrznego, a samotność nigdy nie jest dla nich ciężarem, przeciwnie – szukają jej i rozkoszują się nią. Wiedzą przecież, że izolacja od otoczenia i codziennego zgiełku czyni je bogatszymi wewnętrznie. Pełne metafizycznego niepokoju, lubią w ciszy i samotności rozmyślać nad zagadką wszechświata, istnienia i ludzkiego bytu.

Ogromnie powściągliwe, enigmatyczne i introwertyczne, Siódemki są postrzegane przez otoczenie jako osoby dziwne i hermetyczne. Trudno je zrozumieć, gdyż nie odznaczają się wylewnością ani komunikatywnością. Bez wątpienia Siódemka jest najbardziej tajemniczą liczbą spośród całej Skali Numerologicznej. Osoby o tej wibracji sprawiają wrażenie wyniosłych, zimnych i pełnych rezerwy. Przypisuje się im również takie cechy, jak zarozumiałość, pycha i przemądrzałość. Jednym słowem, uważa się je często za osoby dość antypatyczne. Prawdziwa przyczyna takiej postawy Siódemek jest prosta: świadome tego, jak łatwo je zranić, przybierają pozę pełną rezerwy, tak aby ukryć swe prawdziwe emocje i ochraniać swą prywatność. Dzięki wspomnianej intuicji i przenikliwości, Siódemki z łatwością potrafią „przeniknąć” innych i poznać ich prawdziwe motywacje, ukrywając jednocześnie własne oblicze. Jedynie osoby o podobnej wrażliwości i subtelności są w stanie poznać i zrozumieć prawdziwe „ja” Siódemki.

Przedstawicielami tej wibracji są osoby oryginalne, dumne i do tego stopnia niezależne, że niechętnie przyjmują wszelkie rady czy pomoc ze strony otoczenia. Zwykle przez cale życie pozostają wierne swym ideałom i walczą o nie do upadłego, nie przejmując się opinią innych.

Siódemki wyróżniają się głębią intelektualną i wielką godnością osobistą. Otacza je aura tajemniczości, która jest następstwem obsesyjnego wręcz poszukiwania Prawdy. Wykształcone Siódemki zrozumiały, że oświecenie osiągną jedynie poprzez naukę, wytężone studia i zagłębianie się we własne wnętrze. Osoby te obdarzone są nieuchwytnym magnetyzmem, a także przenikliwością i intuicją graniczącą nieraz z jasnowidztwem. Dlatego też. nic nie ujdzie ich uwadze. Nie ufają niczemu, czego nie znają. Aby w coś uwierzyć, najpierw muszą to poznać i zrozumieć. A zatem, kluczem do Siódemki jest odwołanie się do jej inteligencji, logiki i zdolności racjonalnego myślenia.

Dumne i pełne godności Siódemki promieniują wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Enigmatyczne i trudne do zdefiniowania, żyją w swoim własnym świecie, odgrodzone szklanym murem od rzeczywistości, która je otacza, Na ogół są to osoby nieśmiałe, ciche i samotne. Posiadają przy tym skłonności do mistycyzmu, filozofowania i kontemplacji.

Pasjonuje je wszystko, co tajemnicze, interesują się starożytnymi cywilizacjami, religiami świata, a także wiedzą tajemną i parapsychologią. Nieustannie studiują, czytają lub prowadzą badania naukowe, a ich głęboka wiedza jest powszechnie ceniona. Mimo że nie pociągają ich dobra materialne czy tytuły, nierzadko cieszą się popularnością, która im nieco ciąży. Najlepiej bowiem czują się w samotności lub w” kontakcie z przyrodą; mogą wtedy spokojnie oddawać się medytacjom. Uwielbiają podróże do miejsc spokojnych i odosobnionych, starannie omijają duże aglomeracje i skupiska ludzkie. Wolą towarzystwo nielicznych, ale wypróbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Tylko w takich warunkach Siódemki stają się towarzyskie i komunikatywne. Na ogół są bardzo wybredne w doborze przyjaciół, z trudem się zaprzyjaźniają. Potrafią słuchać, nienawidzą jednak pustej gadaniny. Nigdy nie znajdą wspólnego języka z osobami wulgarnymi czy ordynarnymi. Jeśli natomiast zaoferują komuś swą przyjaźń, na pewno nie znajdzie się przyjaciela bardziej wiernego i oddanego.

Osoby o tej wibracji to perfekcjoniści, nie akceptujący przeciętności i złego gustu. Pragną tego, co najlepsze, a owo dążenie do doskonałości jest chyba najwidoczniejsze w ich postawie wobec życia. Wyznaczają sobie normy postępowania i ideały niemożliwe do zrealizowania. Z tego powodu nierzadko stają się ofiarami frustracji i kompleksów.

Siódemki osiągną sukces, jeśli nauczą się wykorzystywać zdolności, które posiadają. Jedynie w atmosferze ciszy i pewnej izolacji od wewnętrznego świata osoby te będą w stanie wykazać się swymi licznymi zaletami, odzyskać wewnętrzny spokój i zgodę z własnym ja.

Powinny równie/ mieć na uwadze fakt, iż zbytnie hamowanie własnych emocji i uczuć może uczynić z nich istoty niedostępne, oziębłe i egocentryczne, co doprowadzić je może jedynie do gabinetu psychiatry. Dlatego też jednym z głównych zadań stojących przed Siódemkami jest większe otwarcie się na innych, co pozwoli im w pełni cieszyć się życiem.

Jeśli poddadzą się negatywnym aspektom tej wibracji, niechybnie poniosą życiową klęskę. Niedostosowane do rzeczywistości, będą od niej uciekać na wszelkie sposoby: poprzez alkoholizm, narkotyki, seks lub życie w świecie iluzji.

Inne ujemne cechy tej wibracji to: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność oraz egoizm, złośliwość i krytykanctwo. Cechy te mogą stać się przyczyną różnych obsesji i nerwic.

Ta sama wrażliwość, która pozwala Siódemkom wyczuwać najbardziej subtelne stany ducha osób je otaczających, sprawia, że nawet najsilniejsze psychicznie są podatne na okresowe depresje. W takich momentach Siódemka sprawia wrażenie, jakby cierpiała za całą ludzkość, dźwigając na swych barkach smutek i ciężar całego niemal wszechświata. Po jakimś czasie owe czarne myśli ulatniają się równie szybko jak przyszły, a dusza Siódemki na nowo, niczym ptak, zrywa się do lotu…

Powołanie – zawód – praca – Interesy

Osoby o tej wibracji świetnie sobie radzą wszędzie tam, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie, jako że ich ideałami są perfekcja i rzetelność w każdej dziedzinie.

Na gruncie zawodowym Siódemki cieszą się pełnym zaufaniem u osób, z którymi pracują. Podziwia się je za ich kulturę osobistą i wiedzę, którą nieustannie pogłębiają, czytając, studiując, badając i analizując. Do wyjątków należą Siódemki, które swój wolny czas spędzają na przyjęciach, zabawach czy towarzyskich spotkaniach. Osoby o tej wibracji .wolą w samotności dbać o rozwój swego ducha i intelektu. Jeśli Siódemka zdecyduje się na działanie, staje się niezwykle przezorna i aktywna. Zwykle nie spocznie, póki nie osiągnie zamierzonego celu. Osoby te powinny zdać sobie sprawę z tego, że najlepsze rezultaty osiągną, pracując na własny rachunek. Są bowiem niezależne i dumne. Z trudnością akceptują czyjeś polecenia, chyba że pochodzić będą od osób, które szanują ze względu na ich wiedzę, mądrość i umiejętności. Z tych samych powodów powinny unikać angażowania się w spółki, z jednym wszakże wyjątkiem: jeśli ich potencjalni wspólnicy będą tak samo jak one wymagający i perfekcyjni.

Osoby o tej wibracji posiadają wysoce ro/.wmicty /mysi estetyki i piękna, a /.atem, wyróżnią się w takich zawodach, jak projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo czy kosmetyka.

Mimo że Siódemki bardzo często przejawiają zdolności aktorskie, to wyczerpujący, pełen chaosu świat sceny kłóci się z ich potrzebą spokoju i wewnętrznej równowagi, a także samotności i skupienia. Jeśli natomiast poświęcą się muzyce, większe sukcesy odniosą, grając na jakimś instrumencie niż jako kompozytorzy.

W świecie biznesu Siódemki mogą wykazać się doskonałymi pomysłami, jednak brak zmysłu praktycznego i tzw. żyłki handlowej sprawiają, że działalność ta nie jest ich najmocniejszą stroną. Natomiast głęboki i analityczny umysł predysponuje je do pracy naukowej i badawczej. W medycynie wybijają się jako psychologowie i psychiatrzy. Sukcesy osiągają również w oświacie. Osoby o tej wibracji posiadają na ogół talenty literackie, a zatem mogą zyskać uznanie jako poeci, powieściopisarze, dramaturdzy, twórcy komediowi, eseiści, scenarzyści, a także jako krytycy literaccy i teatralni. Odpowiadać im będzie też wszelka praca pozwalająca na kontakt ze słowem pisanym, a więc z powodzeniem mogą pracować jako księgarze, bibliotekarze, archiwiści, kolekcjonerzy książek etc. Często pociąga je archeologia, ale sukcesy mogą odnosić również jako antykwariusze, geologowie, fizycy, inżynierowie, górnicy i metalurdzy, jubilerzy i znawcy kamieni szlachetnych. Ich zamiłowanie do przyrody znaleźć może swój wyraz w pracy związanej z drewnem i roślinami: rolnictwie, przyrodoznawstwie, ogrodnictwie, kwiaciarstwie, leśnictwie, a także stolarstwie i ciesielstwie. Podobnie rzecz się ma z zawodami związanymi z morzem (marynarze, samotni żeglarze, oficerowie marynarki etc.). Jeśli nie dane im podróżować, co uwielbiają, dobrze czują się, planując podróże dla innych, w biurach turystycznych albo pracując jako przewodnicy.

Dobre rezultaty osiągną jako pracownicy agencji matrymonialnych, pośrednicy w handlu nieruchmościami, a także menadżerowie, mecenasi sztuki oraz taksatorzy. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Siódemki mają szczególne predyspozycje do okultyzmu. Ich przenikliwość i niezwykła intuicja nierzadko przejawiają się w zdolności do jasnowidzenia oraz zgłębiania i praktykowania wiedzy tajemnej.

Jeśli osoby o tej wibracji zmuszone są do pracy w atmosferze pełnej napięcia i ruchu, w wolnych chwilach powinny zająć się czymś innym, co zapewniłoby im spokój niezbędny do zachowania wewnętrznej równowagi. Do takich zajęć należy na przykład kolekcjonowanie antyków, uprawianie sportów na wolnym powietrzu, badania naukowe czy prowadzenie poszukiwań geologicznych. Jako urzędnicy, Siódemki są odpowiedzialne i pracowite, ale niewątpliwie lepsze efekty osiągną, jeśli zapewni im się pewien margines niezależności. Jako szefowie natomiast mogą mieć problemy ze znalezieniem pracowników dostatecznie kompetentnych i odpowiedzialnych, i równie jak one perfekcyjnych.

Sytuacja materialna

Trudno znaleźć osoby mniej zainteresowane sprawami materialnymi od Siódemek. Owszem, pieniądze mają dla nich znaczenie o tyle, o ile mogą im zapewnić dobreżycie, ponieważ są wybredne i mają dobry gust. Nie znaczy to jednak, że osoby o tej wibracji nie potrafią zarabiać pieniędzy, wręcz przeciwnie – bardzo często osiągają majątek, sławę i sukces, mimo że tak naprawdę, żadna z tych rzeczy ich nie obchodzi. Nie gonią za sławą czy bogactwem po prostu dlatego, że zbyt zajęte są doskonaleniem intelektualnym i duchowym. Mimo to sława i zaszczyty często przychodzą do nich same, bez najmniejszych wysiłków z ich strony.

Siódemka zupełnie nie posiada zmysłu praktycznego i nigdy nie będzie dobrym zarządcą swych finansów. Dlatego też najlepiej zrobi, jeśli administrowanie swym majątkiem przekaże osobie bardziej praktycznej. Siódemka jednak zna wartość pieniądza i na ogół jest rozsądna w swych wydatkach; potrafi dostosować się do ustalonego wcześniej budżetu, a jeśli zaistnieje taka potrzeba – „zacisnąć pasa” i oszczędzać.

Życie Uczuciowe

Osobom o tej wibracji jest niewątpliwie trudniej niż innym znaleźć szczęście i stabilizację w związkach. Siódemki, tak często podziwiane za swą wiedzę, rozsądek i roztropność, w sprawach uczuciowych nie mają tylu wielbicieli, co osoby o innych wibracjach.

Pozorny chłód i obojętność Siódemek nie czyni z nich osób szczególnie popularnych. One same zdają sobie z tego sprawę, ale nic na to nie mogą poradzić. Tak wiec, tworzy się swego rodzaju błędne koło, a wynikiem tej sytuacji jest coraz większe izolowanie się Siódemek od reszty świata. Elokwencja i erudycja, jakie wykazują, dyskutując na tematy filozoficzne czy naukowe, ulatniają się w momencie, gdy osoby te próbują wyrazić swe uczucia.

Są to wieczni marzyciele, uczuciowi, wrażliwi i może właśnie owa głębia uczuć sprawia, że Siódemki stają się tak nieśmiałe i zamknięte w momencie ich okazywania. Intensywnie przeżywają uczucia, lecz prawie niemożliwym dla nich jest wyrażenie ich słowami, co jest przyczyną wielu niepowodzeń i rozczarowań w życiu. Często klasyfikowane, bez powodu, jako osoby chłodne, obojętne czy bierne są po prostu zbyt dumne, żeby zaprzeczyć temu lub pozwolić, żeby inni odkryli ich wrażliwość na zranienie. Siódemki charakteryzuje galanteria, subtelność, uprzejmość i dobre wychowanie, nigdy wylewność czy spontaniczność w okazywaniu swych uczuć. Powinny zatem bardzo się zastanowić, zanim wybiorą swego towarzysza na całe życie.

W zasadzie najodpowiedniejszym dla nich partnerem byłaby Siódemka, a także Czwórka lub Dziewiątka. Czwórka jest bowiem poważna, opanowana, rozsądna i równie powściągliwa, jak Siódemka. Dziewiątka natomiast obdarzona jest podobną intuicją i magnetyzmem, a także ciekawością świata i dążeniem do doskonałości duchowej. Z nią, jak z żadnym innym Numerem, mogą zgłębiać tajniki duszy. Mimo że 3 i 5 imponują 7 entuzjazmem i witalnością, na dłuższą metę kontakt z nimi może się okazać męczący. Siódemka bowiem nie wytrzyma ich niestałości i lekkomyślności. Jedynki i Ósemki są zbyt agresywne i zuchwałe dla 7. Jednak ze względu na ich polot, aktywność i duszę zwycięzców, Siódemki będą tolerować te różnice. Należy również pamiętać, że osoby o tej wibracji szanują i podziwiają u innych talent i inteligencję.

Pomimo że 2 i 6 na ogół nie mają problemów w kontaktach z ludźmi, ich związki z 7 nie będą zbyt udane. Wrażliwe, czułe i pełne słodyczy zarówno 6, jak i 2 nieustannie domagają się okazywania im uczuć i utwierdzania w nich przekonania, że są kochane. Siódemki nie są w stanie im tego zapewnić. Dlatego też związek ich nie będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Dzieci-Siódemki od małego wyróżniają się powagą oraz tym, że zwykle są nad wiek rozwinięte intelektualnie. Zarówno wiedzą, jak i zachowaniem przerastają swych rówieśników. Marzycielskie, o niezwykle bogatej wyobraźni, często sprawiają wrażenie nieobecnych, pogrążonych we własnym świecie. Na ogół są to dzieci spokojne, którym należy zapewnić ciekawe lektury i zabawy polegające na logicznym myśleniu.

Siódemki mają natomiast pewne trudności z przystosowaniem się do roli rodziców. Są odpowiedzialne i sumienne w wypełnianiu swych rodzicielskich obowiązków, czasami jednak zbyt wiele wymagają od swych dzieci. Żadne dziecko nie może być tak poważne, perfekcyjne i odpowiedzialne, jakby sobie tego życzyły Siódemki. Dlatego też powinny starać się, aby ich stosunki z dziećmi były oparte na przyjaźni, partnerstwie i większej spontaniczności.

Uwagi dodatkowe

Misją Siódemek jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości i służenie radą, i pomocą tym wszystkim, którzy pragną rozwijać się duchowo i intelektualnie. Ponadto ich życiowym celem powinno być dzielenie się wiedzą, którą zgłębiły podczas swych poszukiwań Prawdy i Absolutu.

Planeta: Księżyc, Neptun

Kamień: ametyst

Metal: cynk, cyna

Znak zodiaku: Ryby, Panna

Dzień: niedziela, poniedziałek

Kolory: niebieski, srebrny, brązowy i kolory pastelowe.

Szczęśliwe liczby:7,1,5.

Sławne siódemki: Franciszek Liszt, Luis Buriuel, Greta Garbo, John Kenneth Gailbraith, Yoltaire, Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Fryderyk Nietzsche, Ortega y Gasset, Fiodor Dostojewski, Stendhal, Marilyn Monroe, Paul Gaugin, Ludwik Pasteur, Johann von Schiller, Prosper Merimee, James Dean, La Fon-taine, Montesąuieu, Królowa Hiszpanii Zofia, Soraya.

Gladys Lobos

 

36 odpowiedzi na “Liczba 7”

 1. kuba pisze:

  Bardzo pomocny artykuł. Jednak ciekawość moją budzi pochodzenie i autorstwo tego tekstu. Byłbym wdzięczny za kontakt. Z góry dziękuje.

 2. julianna pisze:

  jestem siódemką…

 3. sentis pisze:

  ja rowniez jestem „7” ale czytajac ten tekst jestem sklonna przypuszczac, ze pochodzi z podrecznikow Malgorzaty Brzozy – numerolog. Jej uwagi i styl sa niezaprzeczalne i uzyte. Porownalam tekst z jej ksiazakmi, ktore posiadam. Pozdrawiam.

 4. Maciek pisze:

  Jestem siodemka;)… chwała Panu;)

 5. Oskar pisze:

  Interesujące…

 6. Jacek pisze:

  Z każdym zdaniem rozsadzało mi mózg…

 7. Aya pisze:

  Jestem potrójną 7 (trzy 7 w dacie ur) znajoma powiedziała, że potrójna siódemka to rodzaj strażnika. ale nigdzie nie mogę dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie.

 8. ef pisze:

  jestem 5, a mam duzo cech 7. juz nic z tego nie rozumiem. chyba dam sa spokoj z ta cala numerologia, jakies to wszystko niespojne i dziwne.

  • 5 pisze:

   Bardzo możliwe, że różne cechy z 7 do Ciebie pasują…to nie jest wzór w którym zostaliśmy określeni. Na nasz charakter rozwój cech ma wiele czynników w życiu oprócz tego czego się uczymy jak rozwijamy od dziecnstwa temperujac rozne rzeczy itp. duży wpływ mają tez inne rzeczy takie jak znak zodiaku itp. Tak samo 7 i 7 mogą być dość różne. Jesteś piątką i to jest jakby coś co otrzymałaś jakies predyspozycje i tendecje, nie znaczy że wszystkie predyspozycje i tendecje określają to kim jesteś. Numerologia to ppodpwoiedz drogowskaz nad czym powininismy pracować, czego unikać..możliwe że dużo rzeczy się nie zgadza bo są już wypracowane. Piątka pozdrawia piątkę 🙂

 9. Bartosz pisze:

  To sa znaczenia liczb urodzeniowych czy liczb osobistych?

 10. Siódemeczka pisze:

  Jestem 7 i bardzo dużo z napisanych powyżej rzeczy zupełnie do mnie nie pasuje… Już nie wiem czy w ogóle w to wszystko wierzyć…

 11. Gothica pisze:

  Jakby ktoś napisał o mnie…

 12. Iw pisze:

  Ja też mam 3 siódemki w dacie urodzenia

 13. Siodmy pisze:

  To może któraś z Pań 7 umówi się na kawę? Piszą tu że 7 pasują do siebie najlepiej:-)

 14. Patryk pisze:

  Mam 22 lata, mam jedną 7 w dacie urodzenia i mój znak zodiaku to ryby, a to wszystko jest tak prawdziwe, że aż szok. Mając tylko tyle lat nie wiele przeżyłem, ale ze wszystkim się zgadzam dzięki temu co tu przeczytał bardziej wiem kim tak na prawdę jestem, dziękuję.

 15. Ania pisze:

  w mojej rodzinie są trzy 7 – ja, moja siostra i moja mama 😉 jak to czytamy… to szok! Zupełnie jakby ktoś nas znał.

 16. Pan pisze:

  A słyszycie…. co Pan ma wam do przekazania JA 1 ,2, 7 =1

 17. eva pisze:

  Nie jestem astrologiczną siódemką, ale urodzona siódmego i to wszystko do mnie pasuje w 100%.

 18. nathija pisze:

  Tekst pochodzi z książki „Numerologia” Gladys Lobos

 19. Zbyszek pisze:

  Wszystko się zgadza wygląda jak odbicie mojej osobowości w lustrze?

 20. Zbyszek pisze:

  Po przeczytaniu tego tekstu jednak się nie myliłem.Od kąd pamięcią sięgam zawsze wybiegam kilka „liczb” do przodu.Myślałem,że coś ze mną nie tak?Teraz już jestem świadom tego chociaż by co piszępiszę.

 21. Piotr pisze:

  Siódemka Pan rocznik 64 pozna siódemkę Panią.
  tarot@onet.eu

 22. osadołu pisze:

  Wow zgadza sie, podobnie 5 jak u kogos wczesniej

 23. Peru pisze:

  Siódemka w skorpionie na ostatnim poziomie rozwoju (feniks) w wieku chrystusowym. Ascendent w pannie, a więc i brzydal, księżyc we lwie… Svati. Stara dusza, baczny obserwator. Skazany na samotność… chociaż tak bardzo chciałbym mieć kogoś… No nic. Generalnie to wstyd mi, że jestem człowiekiem… Ale ja już swoje zobowiązania karmiczne wypełniłem (co miałem przekazać, to przekazałem i nie chcę już nikogo uczyć, bo to obarcza mnie dodatkową odpowiedzialnością), a otwarcie o swoich uczuciach nie mam zamiaru już z nikim rozmawiać (podobno właśnie tego mają się nauczyć siódemki). Zdecydowanie za dużo widzę i przygniata mnie ten „dar”. Zdarzają mi się cuda, przez które często jestem dyskredytowany przez ograniczonych ludzi, ale i podziwiany na swój sposób przez nielicznych. Niektórzy mnie naśladują, co mnie drażni, bo nikt nie przejdzie mojej drogi, a stylizuje się. Mam nadzieję nie wracać na Gaię po śmierci, której wyczekuję. Dążę do pozbycia się materialnego ciała, aby żyć na subtelniejszych poziomach, a jestem chodzącą słabością… Ciekawostka taka, że otaczają mnie praktycznie same szóstki w mistrzowskiej wibracji (33), dla których jestem przewodnikiem duchowym. Wyrazy współczucia dla wszystkich siódemek w skorpionie, bo to chyba najtrudniejsza droga, jaką kroczyć może człowiek. Pomimo wszystko wiem, że sam ją wybrałem…

  W artykule brakuje rozróżnień siódemek na cyfry składowe, bo 34, a 43 to już wyraźna różnica, nie mówiąc o 25, 16, czy „gołej” 7.

 24. Peru ! Zaintrygował mnie Twój komentarz. Myśle, że moglibyśmy wymienić kilka doświadczeń.
  Wiem, że nie lubisz się dzielić zbyt mocno swoimi odczuciami, ale może jednak się przełamiesz. Mam wrażenie, że możemy sobie na wzajem trochę pomoc.
  Siódemka w Skorpionie, ascendent w pannie, księżyc w baranie , siódemka wynikająca z 34

 25. Peru pisze:

  Witaj. W jaki sposób chcesz to zrobić? Tutaj? Nie mam zamiaru zostawiać tu, do publicznej wiadomości, namiarów na siebie. W każdym razie powinszować intuicji, która (siódemka + woda) jest na nieosiągalnym dla innych poziomie. Niesamowicie podobnie wygląda Twój profil do mojego. Mogę zapytać o płeć i wiek? Aha. Też jestem Abracadabra (jeśli wiesz, o czym mówię).

 26. Siódemka w skorpionie pisze:

  Ja nie mam nic przeciwko jeśli skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem instagrama katmaska

 27. Kris pisze:

  Piszcie siódemki.
  Ja jestem 7 z 11 (ale jestem raczej otwarty i śmiały);))
  Mimo ze lekko nie jest. Ale cóż. Życie to nie bajka. Szukajmy Boga i rosnijmy w sile.
  Pozdrawiam.

 28. 102102022100120110 pisze:

  28.
  07.07.1984
  Hmm ale jaja.. Nie moge w to uwierzyc ze cyfra przypisana do danej postaci utorzsamia sie z nia.. to spore nie dopowiedzenie… W kazdym badz razie wiele znakow zapytania ktore sobie zadawalem rozwialo przeczytanie tego artykulu.. Zaczynam sadzic ze tworzymy na tej planecie jakis wzór matematyczny ktory musimy rozwiazac zeby dostac od boga kolejna szanse..
  To takie moje spostrzerzenia co tworza wytyczne pokazujac zagubionym szlak do swiata pozbawionego ostrych krawedzi..
  =zbyt duzo prochow na tym swiecie zeby w nim tkwić.. Wy tu sie zabijajcie i ponizajcie a ja jebne kreche bo cale zycie tu siedze i juz wiem ze nic z tego nie bedzie..
  -nie da sie pomagac innym jak samemu jest sie chorym winnym i bezsilnym na te cyferki o ktorych nic nie wiemy.. Za miliard lat jak juz okrazymy caly ten krag ludzkich pomylek zeby spotkac sie wsadzie gdzie nie bedzie jabloni na ktorej rosna zakazane jablka tylko beda weze ktore beda zrzerac nas bo wyrok sami sobie wydajemy..
  Dla mnie ten rok od pierwszych sekund dal mi cos po czym musialem isc zmienic majtki bo do konca 2019 bylem slepy bo karmilem sie tym co widze a prawda jest taka jaka sami sobie tworzymy wiec jak ja potrafie zauwarzyc to czego nie widac bo dostrzeze i moze zrozumie sie to dopiwro gdy oczy beda zamkniete..
  W tym czysccu czyscic powinnismy sie nawzajem za naszych przodkow i samych siebie bo to my zostalismy ich potomkami i musimy sie wszyscy razem zgrac i dzialac wedlug slowa bozego bo robimy sobie taka kzywde o jakiej nie mamy pojecia ze wogole jest a JEST i teraz to wiem..

  CZY JA TO POWIEDZIALEM???
  Czy tylko pomyslalem???

  Nie mozliwe.. Wczoraj:
  01010001111010101
  Dzis
  0202002220202020022
  Program pisane na innym oprogramowaniu o ktorym nic nie wiemy.. Keczmy sie i
  Lećmy bo to sie robi sexi

 29. Wron pisze:

  Jak zacząć wibrować pozytywnie???

 30. Paweł 7 pisze:

  Jestem 7-ką i wszystko ogólnie się zgadza :). Numerologia to drogowskaz – dokładnie jak ktoś wcześniej napisał. Ludzie którzy piszą, że opis ich liczby się nie zgadza i że to bzdury, proszę zwrócić uwagę na konkretny dzień (liczbę) urodzenia! Np. 02.10.2020. W tym przypadku będzie to 2. Z moich wieloletnich obserwacji i badań, wynika, że człowiek wibruje do liczby Drogi Życia (suma daty urodzenia) lub do liczby (konkretnego) dnia urodzenia (moją jest 9). Więc bardzo możliwe, że osoby które są 7-ką a uważają że nic z opisu tej liczby się w ich przypadku nie zgadza, poprostu (jeszcze) do niej nie wibrują tylko do konkretnej liczby dnia urodzenia. Więc proszę sobie sprawdzić opis tychże liczb. (W bardzo rzadkich przypadkach sumuje się liczbę Drogi Życia i konkretnego dnia urodzenia). Po drugie, znaczenie ma godzina urodzenia. Jak ktoś się urodził o np. 23:25 to jest szansa że wibruje już do dnia kolejnego. W tym przypadku 8-ki. O ww. kwestiach nikt praktycznie nie mówi i nie pisze. Oprócz numerologi jest jeszcze mnóstwo innych aspektów (znak zodiaku, układ planet) i wtedy można o innym człowieku oraz sobie dużo powiedzieć.

  A jak zacząć wibrować pozytywnie?Spojrzeć na siebie, drugiego człowieka, świat i wszystko co na nim żyje- z miłością, tak poprostu.
  Pozdrawiam.

 31. Kris pisze:

  Wron- jak swoje lekcje życiowe odrobisz. Przepracujesz słabości. Ucz się i rozwijaj każdego dnia a w końcu będzie Ok.

 32. Wszechświat pisze:

  Z wyliczenia mojej daty Urodzenia jestem 7-demka.
  Doskonale wszystko się zgadza z moja osobowością, mam koleżanki ale lubię być sama, lubię bardzo samotność do tego stopnia że mogę siedzieć nic nie robiąc i tylko siedzieć i myśleć, jestem bardzo przewidująca, szukam ciagle czegoś z wszechświata. Opisana siódemka to dokładnie ja.
  Myślę że wiele osób czytając ten artykuł myśli że jak ma w dacie urodzenia siódemkę to jest 7 należy numerologię wyliczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.