Kurs astrologii dla początkujących - Solaris - rozwój osobisty

Kurs astrologii dla początkujących

Zanim przystąpimy do analizy horoskopu natalnego, czyli urodzeniowego,
powinieneś przygotować swój radix (kosmogram), czyli mapę nieba

w chwili Twoich narodzin.

Najpierw kilka uwag początkowych.
Co to jest horoskop?
Horoskop jest wykresem, na którym przedstawia się
położenia planet w dniu urodzin.
W astrologii dla uproszczenia mówi się, że jest 10 planet:

Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton.

Jest 12 domów astrologicznych.
Najważniejsze to: dom 1, zwany Ascendentem, dom 10, czyli
Medium Coeli, dom 4, zwany Imum Coeli i dom 7 – descendent.

Oblicz gdzie masz więcej planet – nad osią horyzontu czy pod?

Oś horyzontu oddziela linia biegnąca od pierwszego do siódmego domu.
Planety w górnej (południowej) części horoskopu odpowiedzialne
są za obszar świadomości. Tu jest to, co świadomie dostrzegasz i
analizujesz. Górna część horoskopu jest powiązana z myśleniem i
wyciąganiem wniosków z własnych obserwacji i doświadczeń.
Fakt, że posiadasz większość planet w tej części kosmogramu świadczy o tym,
że funkcja myślenia jest u Ciebie silnie rozwinięta, pozwala Ci to na
analizowanie, wybór własnej postawy i na podejmowanie decyzji.
Planety te dają większą pewność siebie, decydują o zdolnościach
pozwalających na świadome funkcjonowanie w życiu. Zatem przed Tobą
są możliwości świadomego planowania swojej przyszłości, popartego
analizowaniem, rozwagą, oraz przewidywaniem.
Możesz się wybić ponad przeciętność i będziesz dążyć do samodzielnego
działania w życiu. Trudno jest Ci się podporządkować innym ludziom,
ponieważ zawsze starasz się mieć własne, często oryginalne zdanie.
Jeśli większość Twoich planet jest nad linią horyzontu / ascendentu,
świadczy to o tym, iż jesteś realistą,
opierasz się na faktach, nie na odczuciach. Jesteś zainteresowany
działalnością publiczną, pracą zawodową i społeczną, sprawy osobiste są
dla Ciebie drugorzędne. Jesteś ekstrawertykiem, masz dużą łatwość
wyrażania myśli i nawiązywania kontaktów.
Jesteś pewien siebie, zawsze masz własne zdanie i odwagę, aby go bronić.
Lubisz przewodzić innym. Zagraża Ci zarozumialstwo i arogancja. Uważaj,
aby nie oderwać się od rzeczywistości, staraj się patrzeć realnie.
Jesteś obiektywny, dążysz do zaznaczenia swojej pozycji w społeczeństwie.
Chcesz być popularny, zrobić karierę i jesteś otwarty na sprawy dziejące
się wokół Ciebie.
Jesteś osobą energiczną i nastawioną w życiu na osiąganie sukcesów
zawodowych i wspinanie się po szczeblach kariery.
Góra horoskopu, to jakby korona drzewa, na której rosną owoce.
Zatem Twoim dążeniem jest podążanie za wyzwaniami świata i ekspansja.
Słabo obsadzony dół świadczy o nikłym powiązaniu z przeszłością.
Dół horoskopu, to „korzenie drzewa”, źródła z których czerpiemy, dom,
rodzina, tradycja, przeszłość. Słabość dołu świadczy o braku przywiązania
do przeszłości i niezbyt mocnych związkach z domem i rodziną.
Nie będzie w Twoim życiu najważniejszą rzeczą poświęcanie się dla
rodziny, dzieci i własnego domu. Nie oznacza to oczywiście, że będziesz
zaniedbywał dom i rodzinę, ale Twoim powołaniem nie jest niańczenie
dzieci, mycie garów i pranie pieluch. Potrzebujesz spełnienia zawodowego,
sukcesu swoich aspiracji, celów i marzeń.

Dół kosmogramu z kolei stanowi „ukorzenienie”, kosmogramu, podstawę
naszego istnienia, czy inaczej mówiąc: okoliczności oraz przyczynę
naszego przyjścia na świat; Opisuje nasze pochodzenie, ognisko
domowe i tradycję, w jakiej zostaliśmy wychowani.
Jeśli większość Twoich planet jest pod linią horyzontu / ascendentu,
zatem ważne jest dla Ciebie życie prywatne, sprawy domowe.
Chowasz się raczej w cieniu. Podchodzisz z dystansem, rezerwą.
Masz skłonność do rozmyślań, kontemplacji. Jesteś raczej nieśmiały
i niepewny w działaniu. Jesteś typem introwertyka. Twoje działania
są spowodowane nieświadomymi popędami i odruchami. Ważne jest
dla Ciebie bezpieczeństwo w rodzinie, w zespole, we wspólnocie.
Jesteś silnie uzależniony od doświadczeń dzieciństwa i wieku
dojrzewania. Jesteś bardziej zamknięty w sobie i nie lubisz popularności.
Planety w dolnej (północnej) części horoskopu mają swoje odniesienie
do przeszłości i reprezentują w Tobie to co nieświadome.
Są to wzorce wykształcone w dzieciństwie. W tej części horoskopu
obecność wielu planet świadczy o tym, że masz wykształcone mechanizmy,
(które funkcjonują jako instynktowne i odruchowe) gotowe do użycia
w różnych sytuacjach życiowych. Te planety są pod horyzontem (ascendentem)
i w chwili Twojego urodzenia były na drugiej półkuli nie oświetlone jeszcze
przez Słońce. Dlatego ta przestrzeń funkcjonuje w każdym horoskopie
jako obszar działania związany z aktywnością instynktowną, odruchową,
schowaną gdzieś głęboko w umyśle, ale gotową zawsze do użycia kiedy
tylko będzie potrzebna. Stało się to za sprawą zgromadzenia wszelkiego
rodzaju doświadczeń i przeżyć we wczesnym dzieciństwie.
Doświadczeń, których się nie pamięta i które pozostają poza racjonalną analizą.
Dół horoskopu, to „korzenie drzewa”, źródła z których czerpiemy, dom,
rodzina, tradycja, przeszłość. Jesteś zatem mocno przywiązany
do przeszłości i masz silne związki z domem i rodziną.
W Twoim życiu najważniejszą rzeczą będzie poświęcanie się dla
rodziny, dzieci i własnego domu. Nie oznacza to oczywiście, że będziesz
zaniedbywał pracę i karierę, ale nie potrzebujesz spełnienia zawodowego,
sukcesu swoich aspiracji, celów i marzeń.

Teraz określ ilość planet w Znakach według podziału osią południka.

Dzielimy koło kosmogramu na pół stawiając linię podziału między
domami: 3 i 4 oraz 9 i 10.
Ta linia oddziela część lewą kosmogramu od prawej.

Jeśli większość planet jest po lewej stronie komogramu,
znaczy to, że większość Twoich planet jest na wschodzie.

Jeśli większość Twoich planet jest na wschodzie,
jesteś kowalem swego losu, jesteś aktywny i niezależny.
Możesz mieć trudności w kontaktach z innymi. Jesteś raczej
typem introwertyka. Ważniejsze wydarzenia życiowe będą
miały miejsce w młodości, w pierwszej połowie życia.
Ten etap będzie dla Ciebie ważniejszy. Masz silne pragnienie
samodzielnego kierowania swoim życiem.
Takie ułożenie planet daje Ci też duże zainteresowanie sobą,
indywidualizm, a nawet czasami powodować mogą, że nie
będziesz zwracać uwagi na innych ludzi, bo zbyt mocno
będziesz skupiony na sobie.
Czasem może rodzić to konflikty z otoczeniem, ponieważ nie
pozwala to dostatecznie zbliżyć się do innych ludzi, chodzi o to,
że trudno Ci będzie zbliżyć się do nich w taki sposób, aby oni
również byli usatysfakcjonowani z tej znajomości.
Ta część horoskopu odpowiada za Twoją wewnętrzną
i intymną sferę osobowości.

Jeśli większość Twoich planet jest na zachodzie, jesteś
oportunistą, dostosowujesz się do warunków i okoliczności,
czekasz na okazje. Większość ważnych wydarzeń w Twoim
życiu będzie miało miejsce w drugiej połowie życia. Jesteś
uzależniony od innych, typ ekstrawertyka. Ważny jest dla
Ciebie kontakt ze światem, zbliżanie się do innych, poznawanie
ich bliżej. Masz skłonność do oddawania swego losu w ręce
innych lub zdajesz się na przypadek.

Teraz oblicz ile planet znajduje się w poszczególnych
ćwiartkach Twojego horoskopu.

I kawadrant zawiera I, II i III dom wchodzące w skład
Nocnej i Wschodniej Półsfery.
Nosi on nazwę Kwadrantu Dzieciństwa.
Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w I ćwiartce w domach 1,2,3
zatem mało siebie znasz.
Masz nawyki i skłonności dziedziczne.
Jest w Tobie silny
instynkt radzenia sobie w życiu.
Jesteś pochłonięty sobą, swoimi problemami, ideami
i planami. Inni ludzie słabo go interesują.
W Twoim życiu najważniejsze wydarzenia zachodzą
w dzieciństwie (do 21 roku życia).
Okres dzieciństwa jest nadzwyczaj ważny dla Ciebie.
Rodzice powinni zrobić wszystko, co możliwe dla rozwoju
Twoich talentów i zdolności takiego dziecka, jako że to
wpłynie bardzo mocno na całe Twoje dalsze życie.
Jeśli tak się nie stanie, istnieje duże ryzyko, że będziesz
infantylny i naiwny.

II kwadrant to domy IV, V i VI, wchodzące w skład Nocnej
i Zachodniej Półsfery. Nazywa się Kwadrantem Młodości.
To okres, kiedy dla człowieka ważne jest jego wewnętrzne,
emocjonalne życie, a do samorealizacji potrzebni są Ci inni
ludzie, zaś ich ocena jest bardzo ważna.
Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w II ćwiartce w domach 4,5,6
zatem duży wpływ wywiera na Ciebie
otoczenie z okresu młodości, głównie są to
wpływy domu rodzinnego, nauczycieli, towarzyszy
zabaw aż do okresu osiągnięcia dojrzałości.
Jesteś bardzo emocjonalny, w życiu
kierujesz się silnymi sympatiami i antypatiami w
kontaktach z innymi.
W Twoim życiu najważniejsze wydarzenia zachodzą
w okresie od 21 do 42 roku życia, dlatego tak istotne
jest w tym przypadku, abyś nie przegapił możliwości,
które przynosi życie w tym czasie.

III kwadrant – domy VII, VIII, IX, wchodzące
w skład Dziennej i Wschodniej Półsfery.
Nosi nazwę Kwadrantu Dojrzałości.
W tym czasie dla człowieka ważne jest miejsce, jakie
zajmuje w świecie zewnętrznym. To czas umacniania się
w nim, dążenia do popularności, poszukiwań współpracowników,
zajmowania się sprawami społecznymi.
Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w III ćwiartce w domach 7,8,9
zatem poszukujesz możliwości współżycia
oraz radzenia sobie z innymi w celu znalezienia
swego miejsca w grupie.
Próbujesz połączyć różne poglądy w jeden spójny system.
W Twoim życiu najważniejsze wydarzenia zachodzą
w okresie od 42 do 63 lat.

IV kwadrant zawiera domy X, XI, XII, wchodzące w
skład Dziennej i Zachodniej Półsfery.
Nazywany jest Kwadrantem Starości.
Jeśli większość Twoich planet znajduje się w IV kwadrancie,
wówczas umacniasz swoją pozycję w świecie zewnętrznym,
ale nie uzgadniasz swoich celów z celami innych.
Dzieje się tak nie dlatego, że to nie jest Ci potrzebne,
lecz z tego względu, że lepiej wiesz, jak te cele osiągnąć.
Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w IV ćwiartce w domach 10,11,12
zatem poszukujesz odpowiedzi na pytanie kim jesteś,
jesteś skupiony na sobie samym, swoich zdolnościach
i wartościach duchowych.
Dążysz do władzy, robisz karierę.
Ludzie z większością planet w czwartym kwadrancie
nawet w dzieciństwie wydają się dorosłymi i mądrymi.
Najważniejsze wydarzenia w Twoim życiu zachodzą po 63 roku.
Możesz czasami dość długo się rozkręcać, ale za to umiesz
osiągać wyznaczone cele.
Silnie obsadzona czwarta ćwiartka horoskopu wskazuje na
wyższe zainteresowania i cele. Jest to sfera odpowiedzialna
za rozwój duchowy, wyższe ideały i konieczność samorozwoju.
Taka konfiguracja może nieść wielki postęp w Twoich działaniach,
duże osiągnięcia, sukcesy, ale także może przynieść egotyzm,
koncentrację wyłącznie na swoich sprawach, izolację i zamknięcie
się na innych ludzi. W skrajnych przypadkach grozi to zimnym
egoizmem i odcięciem się od świata i życia.

Teraz oblicz ile planet znajduje się w poszczególnych
domach Twojego horoskopu.
Każdy z 12 domów astrologicznych sprawuje pieczę
nad różnymi strefami Twojego życia.
Jeśli któryś z domów w Twoim horoskopie jest silnie
obsadzony, oznacza to, że sprawy związane z tym
domem będą mieć istotne znaczenie w Twoim życiu.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 1
zatem ważne są dla Ciebie sprawy dotyczące
egzystencji i przeżycia, ważne jest wyobrażenie o
sobie samym.
W życiu zakładasz maski, nie jesteś sobą i grasz.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 2
zatem ważny jest dla Ciebie stan posiadania.
Robisz zapasy, oszczędzasz.
Istotne jest dla Ciebie bezpieczeństwo,
szczególnie finansowe zabezpieczenie bytu.
Chcesz chronić siebie i swój majątek, aby zapewnić
sobie wysokie poczucie własnej wartości.
Masz dużo energii i witalności.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 3
zatem duży wpływ wywiera na Ciebie
najbliższe otoczenie i zagraża Ci zbytnie
uzależnienie się od niego.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 4
zatem istotne jest dla Ciebie pochodzenie,
tradycja, życie domowe, sprawy prywatne i rodzinne.
Jesteś domatorem.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 5
zatem ważna jest dla Ciebie chęć zaimponowania
otoczeniu. Lubisz eksperymenty, jesteś
przedsiębiorczy, lubisz sprawdzać się w różnych
sytuacjach i podejmować ryzyko.
Lubisz różnorodne doznania erotyczne.
Zależy Ci na doskonaleniu siebie.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 6
zatem ważna jest dla Ciebie walka o byt.
Chcesz przebić się, sprawdzić się w pracy.
Chętnie służysz innym. Łatwo ulegasz uzależnieniom
i często chorujesz. Czeka Cię zmienny los, sukcesy i klęski.
Poniesiesz konsekwencje za brak rozsądku.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 7
zatem bardzo ważne są dla Ciebie wzajemne stosunki i związki
z innymi ludźmi. Chcesz skłonić innych do współpracy
przy równoczesnej chęci ochronienia siebie przy pomocy
róznych umów, negocjacji, ustalanych reguł itp.
Zagrażają Ci konflikty lub utrata swej własnej osobowości.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 8
zatem ważne są dla Ciebie ustanawiane prawa i obowiązki,
umiejętność przystosowywania się do rzeczywistości i do
społeczeństwa. W ciągu życia wielokrotnie się odradzasz,
regenerujesz, odrzucasz wszystko co zbędne, oczyszczasz,
przemieniasz. Otrzymujesz wsparcie ze strony innych.
Możliwe są zapisy, spadki, darowizny.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 9
zatem ważny jest dla Ciebie światopogląd, rozumienie życia
i poczucie sprawiedliwości. Jesteś niezależny i odważny w myśleniu,
przekraczasz narzucone granice. Chcesz skłonić innych do współpracy
dla idei. Interesujesz się filozofią, pedagogiką i stosunkami
międzyludzkimi.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 10
zatem pragniesz znaleźć sobie swoje miejsce w świecie.
Chcesz być zauważony, uznany, szanowany. Chcesz osiągnąć
pozycję społeczną, posiadać władzę. Możliwe, że będziesz
autorytetem lub uzurpatorem.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 11
zatem ważne są dla
Ciebie przyjaźnie. Potrafisz bezinteresownie kochać innych.
Ważne są dla Ciebie ideały i moralność. Uważaj, aby nie oderwać się
zanadto od rzeczywistości.

Jeśli większość Twoich planet znajduje się w
w domu 12
zatem jesteś osobą bardzo
uduchowioną, zwróconą ku swojemu wnętrzu. Żyjesz w samotności, czy
też z konieczności, czy też z wyboru.

Teraz oblicz ile Twoich planet jest w znakach aktywnych
a ile w pasywnych.

Znaki aktywne to:
żywioł ognia i powietrza
(Baran, Lew, Strzelec, Bliźnięta, Waga, Wodnik).

Znaki pasywne to:
żywioł ziemi i wody
(Byk, Panna, Koziorożec, Rak, Skorpion, Ryby).

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach aktywnych,
zatem cechuje Cię chęć działania, optymizm i aktywność.
Masz cięty humor. Jesteś idealistą z aspiracjami.
Jeśli zatracisz realne spojrzenie, doznasz rozczarowań
i trudnych doświadczeń. Wywierasz duży wpływ na otoczenie.
Jesteś niewrażliwy na uczucia innych, ignorujesz je. Potrafisz
przerodzić idee w czyn, ale pod warunkiem zachowania realizmu.
Rozpraszasz swoją energię zajmując się zbyt wieloma sprawami naraz.

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach pasywnych,
zatem cechuje Cię duża wrażliwość, głębia uczuć i powaga.
Jesteś osobą bystrą i spostrzegawczą. Masz duży szacunek do
swojej własności i pieniędzy. Potrafisz wczuć się w innych.
Ważne jest dla Ciebie zabezpieczenie materialne bytu.
Szanujesz swoją pracę, traktujesz ją poważnie. Dbasz o dzieci.
Jesteś silną osobą. Jesteś wytrzymały i potrafisz oprzeć się trudnościom,
jakie niesie Ci los. Jesteś odpowiedzialny. Aby zaspokoić swoją potrzebę
bezpieczeństwa, potrafisz nawet posunąć się do manipulacji i oszustw.
Żyjesz przeszłością, boisz się teraźniejszości i przyszłości.

Może Ci brakować ideałów, wiary i pozytywnego myślenia.

Teraz oblicz ile Twoich planet jest w znakach uniwersalnych

a ile w konkretnych
Znaki uniwersalne to:żywioł powietrza i wody

(Bliźnięta, Waga, Wodnik, Rak, Skorpion, Ryby)

Znaki indywidualne lub konkretne to:żywioł ziemi i ognia

(Baran, Lew, Strzelec, Byk, Panna, Koziorożec)

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach uniwersalnych,
cechuje Cię Twórczość i produktywność, inicjatywa i praktyczność.
Chcesz pozostawić po sobie ślad. Działasz z wielkim rozmachem,
ale i z nieczułością. Posiadasz olbrzymią siłę oraz potrafisz realizować
ambitne plany. Jesteś rzeczowy, konkretny, masz zadatki na dobrego
biznesmena.

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach indywidualnych
(konkretnych),zatem łączysz w sobie siłę intelektu z praktyczną
umiejętnością realizacji celów. Jesteś praktyczny, pełen inwencji,
rozwagi, logiki. Potrafisz patrzeć z dystansem. Działasz rozsądnie,
nie pod wpływem błahych impulsów czy emocji. Jesteś dobrym szefem,
organizatorem, wydajnym pracownikiem umysłowym.

Teraz oblicz ile Twoich planet jest w znakach intelektualnych

a ile w emocjonalnych.

Znaki intelektualne to:
żywioł powietrza i ziemi

(Bliźnięta, Waga, Wodnik, Byk, Panna, Koziorożec)

Znaki emocjonalne to:
żywioł wody i ognia

(Rak, Skorpion, Ryby, Baran, Lew, Strzelec).

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach
emocjonalnych,
zatem cechuje Cię duża emocjonalność, podniecenie
i impulsywność. Masz swoje sympatie i antypatie,
niekiedy bywasz w tym chaotyczny.
Jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie.
Jest w Tobie duża dawka emocji, które powinieneś
kontrolować, ponieważ to prowadzi do silnych
huśtawek nastroju. Możesz miewać konflikty wewnętrzne
między potrzebą wolności a przywiązaniem.
Masz tendencje do wybuchowości, nieprzewidywalności
i frustracji. W sprzyjających okolicznościach potrafisz
być opiekuńczy, zdolny do pomagania innym. Twoje cechy
charakteru są przydatne w zawodach związanych z biznesem
i rozrywką.

Jeśli większość Twoich planet jest w znakach intelektualnych,
zatem łączysz w sobie siłę intelektu z praktyczną
umiejętnością realizacji celów. Jesteś praktyczny, pełen inwencji,
rozwagi, logiki. Potrafisz patrzeć z dystansem.
Działasz rozsądnie, nie pod wpływem błahych impulsów czy emocji.
Jesteś dobrym szefem, organizatorem, wydajnym pracownikiem umysłowym.

Teraz zajmiemy się żywiołami.

Są 4 żywioły: ogień, ziemia, powietrze i woda.
Określ, w którym żywiole masz więcej planet.

Jeśli większość Twoich planet jest w żywiole ognia,
czyli w znakach: Baran, Lew, Strzelec, zatem cechuje
Cię silna wola, stanowczość, niezależność, samodzielność,
pionierstwo, zapał, namiętność, zdolności twórcze, żarliwość,
nadgorliwość, umiejętność przekonywania i niecierpliwość.
Charakteryzuje Cię żywiołowość, ruchliwość, szybki sposób
działania, entuzjazm, masz cechy przywódcze oraz romantyzm.
Koncentrujesz się na sobie. Jest w Tobie dużo radości,
wiary w siebie, entuzjazmu, niewyczerpanej energii i szczerości.
Zdarza Ci się popełniać błędy nie z powodu złych intencji ale
z powodu braku samokontroli oraz małej wrażliwości.
Cechuje Cię również nadmierna aktywność, nie potrafisz
usiedzieć w miejscu. Możesz mieć problemy w kontaktach
interpersonalnych z innymi z powodu nieczułości oraz szorstkiego
podejścia do ludzi. W niekorzystnym okresie możesz okazać się
buntowniczy i ekstrawagancki, możesz działać z przesadą, lekkomyślnie,
pobłażać sobie. Możesz również stać się zarozumiałym, próżnym,
szpanującym pyszałkiem. W sprzyjających okolicznościach potrafisz
realizować duże projekty i przedsięwzięcia wymagające od Ciebie
olbrzymiej odwagi oraz energii, ale potrafisz doskonale dać sobie
z tym radę.

Jeśli większość Twoich planet jest w w żywiole ziemi,
czyli w znakach: Byk, Panna, Koziorożec, zatem cechuje Cię
raktyczność, solidność, biegłość, odpowiedzialność i funkcjonalność.
Jesteś rozważny, drobiazgowy, ale brak Ci oryginalności.
Polegasz na swoich zmysłach i praktycznym rozumie. Jesteś cierpliwy
i wewnętrznie zdyscyplinowany, wytrzymały i wytrwały, ale niezbyt odporny.
Potrafisz zadbać o swoje interesy. Pomimo braku śmiałości potrafisz walczyć
o swoje w przypadku zagrożenia własnego bezpieczeństwa. Jesteś ostrożny,
podejrzliwy, podchodzisz z rezerwą. Nadmiar planet w żywiole ziemi oznacza
również zawężony światopogląd, obsesyjne trzymanie się tego co już znane
i sprawdzone. Stąd też brak wyobraźni, brak ideałów, cynizm, sceptycyzm.
Praca może zdominować całe Twoje życie. Lubisz poruszać się po znanym Ci
gruncie, a niespodziewane zmiany budzą w Tobie strach i poczucie zagrożenia.
Przede wszystkim znaki ziemskie są niesłychanie praktyczne. Lubią wszystko co
„ziemskie i często umieją korzystać z przyjemności życia, nawet przy
swoim materialistycznym podejściu. Ponadto są konserwatywne, uparte,
ale i zmysłowe.

Jeśli większość Twoich planet jest w żywiole powietrza,
czyli w znakach: Bliźnięta, Waga, Wodnik, zatem cechuje Cię towarzyskość,
idealizm, intelekt, postępowość, niefrasobliwość, powierzchowność i
brak realizmu. Nie interesują Cię troski i emocje innych, nawet przy
bliższych stosunkach. Jesteś ekscentrykiem, czasem nawet fanatykiem
jakichś idei, osobą ruchliwą i odporną. Zbyt mocno zaakcentowany żywioł
powietrza zaznacza się życiem w obłokach, powierzchownością, brakiem rozwoju
wnętrza. Powinieneś dokładnie przemyśleć każde swoje działanie. Masz bardzo
wrażliwy układ nerwowy i możesz doświadczyć zaburzeń na tym tle, stąd wskazany
jest odpoczynek, medytacja i relaks na łonie natury. Znaki wodne charakteryzują
się intelektualizmem, zdolnością abstrakcyjnego myślenia, logicznością, obiektywnością,
idealizmem ale i niezależnością i często brakiem praktycznego podejścia do życia.

Jeśli większość Twoich planet jest w żywiole wody,
czyli w znakach: Rak, Skorpion, Ryby, zatem cechuje Cię duża wrażliwość,
intuicja, brak pewności siebie i łatwe uleganie wpływom innych. Głęboko
przeżywasz wszystkie doświadczenia, jesteś bardzo wrażliwy, rządzą Tobą emocje.
Możesz nieść nieocenioną pomocy innym, pod warunkiem, iż okiełznasz w pełni
swoje własne lęki i emocje. Na zewnątrz możesz wydawać się spokojny i zrównoważony,
ale pod ta maską kryje się burza emocji. Chowasz w sobie urazy do innych.
Nie jesteś agresywny, pozornie możesz się poddać, ale możesz wygrać ostateczną walkę.
Masz duże zdolności naśladowcze. Zbyt mocno zaakcentowany żywioł wody zaznacza
się zbyt łatwym uleganiem wrażeniom, popadaniem w krańcowe emocje.
Jesteś nadwrażliwy, wylęknięty, nieśmiały i dlatego słaby. Poczucie bezsilności
wobec stresów może być powodem wycofania się w siebie lub ucieczki od życia.
Powinieneś wykorzystać swoją uczuciową wrażliwość pomagając innym, rozwijając
w sobie bezinteresowną miłość, poświęcenie, współczucie. Potrafisz oczyścić się
w emocji, z trucizn zarówno fizycznych jak i psychicznych a efektywność tego
procesu zależy od stopnia uświadomienia sobie własnych potrzeb emocjonalnych.
Większość naturalnych uzdrowicieli ma silnie zaakcentowany żywioł wody.
Znaki wodne to znaki kierujące się często emocjami, wrażliwe, intuicyjne,
często podatne na wpływy otoczenia, skryte, poświęcające się dla innych.

Teraz zajmiemy się jakościami.

Jeśli większość Twoich planet jest w jakości kardynalnej,
czyli w znakach Barana (ognisty), Raka (wodny),
Wagi (powietrzny) i Koziorożca (ziemski), zatem charakteryzuje Cię
entuzjazm, aktywność, ambicja, inicjatywa, spontaniczność
i niezależność. Często działasz nierozważnie, zbyt pośpiesznie,
chcesz dominowania nad innymi. Jesteś inicjatorem działań,
człowiekiem aktywnym, konstruktywnym i przedsiębiorczym, człowiekiem
czynu. Miewasz skłonności do przesady. Każdy ze znaków kardynalnych
rozpoczyna nową porę roku, jest symbolem nowości i rozkwitu, inicjacji.

Jeśli większość Twoich planet jest w jakości stałej,
czyli w znakach Byka (ziemski), Lwa (ognisty),
Skorpiona (wodny) i Wodnika (powietrzny), zatem cechuje Cię duża
zdolność koncentracji, zdecydowanie, stałość, wytrwałość,
przezorność, niechęć do zmian, chęć zachowania tego, co już posiadasz
oraz gromadzenie dóbr. Jesteś dociekliwy, masz doskonałą
pamięć. Nie jesteś pospieszny działaniu, ale za to skuteczny.
Potrafisz osiągać swoje cele, przeczekać trudności. Bywasz
jednak upartym sztywnym egoistą.
Pewne niebezpieczeństwo jakie może tkwić w dużej sile jakości stałych,
to niechęć do zmian, upór, przywiązywanie się do rzeczy starych i
odchodzących w przeszłość, niepotrzebnych i zbędnych. Może to w
dalekiej przyszłości nieść izolację od świata i ludzi, chciwość i
zamknięcie na świat, choć sądzę, że zdarzyłoby się to dopiero na
skutek dużych porażek życiowych, lub frustracji. W każdym bądź
razie tak możesz reagować w sytuacji niepowodzeń, lub niespełnień.

Jeśli większość Twoich planet jest w jakości zmiennej,
czyli w znakach Bliźniąt (powietrzny),
Panny (ziemski), Strzelca (ognisty) i Ryb (wodny), zatem cechuje Cię
zmienność, wrażliwość, zdolność przystosowania się do danych
warunków, wszechstronność, intuicja, zdolność współczucia innym i chęć
niesienia im bezinteresownej pomocy. Jesteś plastyczny umysłowo,
zwodniczy, podstępny, sprytny, niestały i kapryśny. Znaki zmienne
są związane z ostatnim miesiącem każdego sezonu i z tymi procesami
w przyrodzie, które kończąc jedne przemiany, przygotowują całą
naturę do nowych zadań, stąd też Twoja zmienność. Ponadto, posiadasz
umiejętność adaptacji, tolerancja, giętkość, ustępliwość w razie
trudności. Potrafisz się dostosować do okoliczności, zmieniać
i reformować. Bywasz również nerwowy, nadopiekuńczy i niepewny.

Teraz określ, w którym typie domów masz najwięcej planet.

Jeśli większość planet masz w typach domów ognistych,
czyli w domach: pierwszym, piątym i dziewiątym,
zatem ważne są u Ciebie cechy wrodzone lub wyniesione
z domu sposoby zachowania, postawa emocjonalna, styl życia i poglądy.
Przywiązujesz wagę do samego życia i doświadczania go. Sprawą
kluczową dla Ciebie jest tożsamość, rozwój osobowości i życie .

Jeśli większość planet masz w typach domów powietrznych,
czyli w domach: siódmym, jedenastym i trzecim,
zatem ważne są dla Ciebie kontakty z innymi ludźmi,
współpraca, przyjaźnie, wymiana myśli i idei.
Sprawy kluczowe to dla Ciebie towarzystwo, sprawy społeczne
i intelekt. Istotne są dla Ciebie stosunki zewnętrzne, relacje i związki.

Jeśli większość planet masz w typach domów ziemnych,
czyli w domach: dziesiątym, drugim i szóstym,
zatem ważna jest dla Ciebie realizacja swoich potrzeb
związanych z ambicjami, karierą i pracą zawodową. Sprawy kluczowe
dla Ciebie to zaspakajanie podstawowych potrzeb natury praktycznej,
materialnej: własność, pieniądze, praca, zdrowie, reputacja itp.
Ważny jest dla Ciebie rozwój społeczny i wartość własna.

Jeśli większość planet masz w typach domów wodnych,
czyli w domach: czwartym, ósmym i dwunastym,
zatem ważne jest dla Ciebie życie wewnętrzne,
intymne i wszystko to co dotyczy Twojej rodziny. Ważny jest proces
poszerzania świadomości poprzez zrozumienie przeszłych doświadczeń
i uwolnienie się od wspomnień, lęków, kompleksów i stresów.
Sprawą kluczową dla Ciebie to emocje i ewolucja wewnętrzna.
Cechuje Cię duża intuicja.

Teraz określ, w których typach domów – pod kątem jakości –
masz najwięcej planet.

Jeśli większość Twoich planet jest w domach kątowych, narożnych,
czyli w domach: pierwszym, czwartym, siódmym i dziesiątym,
zatem masz silną potrzebę działania, wykazania
się silną wolą. Rozwój Twojej osobowości następuje poprzez pójście
drogą dobrych czynów. Cechuje Cię impulsywność i emocjonalność.
Twoje motto to czyn i wola. Im więcej planet znajduje się w tych domach,
tym jaskrawszych i istotnych zdarzeń, wymagających bezpośredniego w
nich udziału możesz się spodziewać. Wkładasz wiele sił w nowe prace,
sam określasz rytmy i cykle własnego życia, sam wyznaczasz
sobie drogę do kluczowych pozycji, zdecydowanie sam upewniasz się o
własnej wartości. Generalnie, domy narożne pokazują, jak z pomocą
partnerów i wykorzystując swoje możliwości, człowiek może
osiągać lepsze cele.

Jeśli większość Twoich planet jest w domach następujących, sukcendentnych,
czyli w domach: drugim, piątym, ósmym i jedenastym,
zatem ważne są dla Ciebie pragnienia. Chcesz
sprawować kontrolę i władzę, co wynika z potrzeby bezpieczeństwa.
Ważne jest przeznaczenie, przeżywanie doświadczeń, utrwalanie
i umacnianie tego co się ma. Rozwój osobowości następuje w wyniku
pójścia drogą samooddania, pobożności. Twoim mottem jest stabilizacja
i konsolidacja tego co już się zdobyło. Ludzie, w których horoskopie
są one wyróżnione, oszczędzają siły, długo dochodzą do celu, powoli
angażują się w działalność, trwale „zakotwiczają” się na każdym etapie.
Gdy osiągniesz wyznaczony cel, zachowujesz status quo mocno i niewzruszenie,
trudno Cię sprowadzić z obranej drogi. Zdarzenia w życiu nie są może
zbyt jaskrawe ale „solidne”. Czasami zostajesz wciągnięty w
zdarzenia wbrew swojej woli ale i wtedy potrafisz umocnić swoją pozycję.
Ogólnie ten krzyż domów pokazuje w jaki sposób człowiek, wykorzystując
środki zarówno samodzielnie zapracowane jak i przyciągając obce, w oparciu
o swoje twórcze możliwości, jest w stanie zrealizować własne plany i projekty.
Przyjęto uważać, że planety w domach sukcendentnych przejawiają swój
wpływ się raczej „skąpo”, skrótowo, mało precyzyjnie w realizacji celu.

Jeśli większość Twoich planet jest w domach upadających lub kadentnych
czyli w domach: trzecim, szóstym, dziewiątym i dwunastym,
zatem masz silną potrzebę odbioru, wymiany i przekazywania myśli
oraz swych obserwacji. Sprawą kluczową jest potrzeba
uczenia się w ciągle zmieniających się warunkach. Ważny jest element
dziedziczny, karma. Rozwój osobowości następuje w wyniku
pójścia drogą rozumienia. Planety w domach kadentnych (tak zwane kadentne
planety) uważa się za osłabione, ich wpływy są dość nieuchwytne, zmienne,
zdławione. Generalnie domy kadentne dają nietrwałość, zmienność życiowych
sytuacji, nieuchwytnych mutacji. Im więcej planet znajduje się w tych
natalnych domach, tym życie człowieka będzie mniej stateczne, tym „słabszy”
i bardziej „uległy” będzie horoskop, wystąpi mało jaskrawych, jakościowych
zmian w życiu. Całe życie takiego człowieka w dużym stopniu zależeć będzie
od rytmów innych ludzi. Domy kadentne pokazują w jaki sposób otrzymana
informacja może zmienić człowieka, są odpowiedzialne za myślenie i
zdobywanie doświadczenia.

Teraz zajmiemy się brakami.
Określ, w których żywiołach mam mało lub w ogóle nie masz planet.

Żywioły niezaakcentowane wskazują na obszary dziedzin życia, z którymi nie
jesteś w świadomym kontakcie,ukazują więc te obszary życia, które powinieneś
świadomie rozwijać.Tutaj można odnaleźć tzw.życiowy problem, który prześladuje
Cię przez całe lata w wyniku nie doceniania potrzeb związanych z danym żywiołem.

W Twoim horoskopie brakuje planet w żywiole ognia
Ogólnie brak Ci w działaniu „iskry” czy też „życia” lub cechy te są
zahamowane, a w horoskopie nacisk jest położony na inne cechy osobowości.
Możesz być ambitny, praktyczny, obowiązkowy, inteligentny, ale wszystko
co robisz, z jednej strony sprawia wrażenie spowolnienia, a z drugiej
strony działa z poczucia obowiązku, bo tak trzeba. Motywacja nie
wynika z chęci własnego rozwoju czy chęci działania w ogóle, ale
z zastosowania się do powszechnie przyjętych norm postępowania. Brak Ci
wiary i optymizmu, pewności siebie, miewasz okresy zwątpienia, brak
zapału do stawiania czoła przeciwnościom, nie brak za to wielkiej
cierpliwości. Z powodu braku energii mogą wystąpić kłopoty z trawieniem
ciężkostrawnego pożywienia dlatego należy stosować łatwostrawną dietę.
Zalecana jest gimnastyka.

W Twoim horoskopie brakuje planet w żywiole ziemi
Brak Ci typowych cech znaków ziemskich czyli realizmu, właściwej oceny
faktów, zdolności zabezpieczenia materialnego, mocnego stąpania po ziemi.
Często marzysz z „głową w chmurach”, ale nie umiesz tych marzeń
urzeczywistnić, jesteś niepraktyczny, we wszystkim upatrujesz trudności,
nie odróżniasz spraw ważnych od nieistotnych i nie potrafisz wykorzystać
pewnych okazji. Nie dostrzegasz potrzeb związanych z czynnikami
materialnymi takimi jak jedzenie, pieniądze, dach nad głową itd. Bronisz
się przed dorastaniem oraz przystosowaniem do rzeczywistości. Cechuje Cię
poczucie wyobcowania, braku miejsca na ziemi, nie pasowania do żadnej
struktury. Masz mało satysfakcji z pracy zawodowej, szukasz doświadczeń
w świecie wyobraźni, w twórczości lub w rozwoju duchowym. Przydałoby się
przestrzeganie regularnego trybu życia i korzystanie z energetyzujących
sił ziemi.

W Twoim horoskopie brakuje planet w żywiole powietrza
Możesz wykazywać mniejszą wrażliwość lub
bystrość umysłową. Masz swoisty sposób komunikowania się, odbiegający od
przeciętnego, na przykład poprzez swój talent (o ile go posiadasz),
przez słowo pisane zamiast werbalizmu itp. Prawdopodobnie przy tych brakach
jesteś bardziej subiektywny, a w Twoim postępowaniu czy ocenie faktów mogą
brać górę emocje. Zbyt mocno zaprzątasz sobie głowę działaniami, uczuciami
lub troskami materialnymi. Przy braku zdolności do przemyślenia swego życia
sprawy te stają się źródłem wielu problemów. Borykasz się ze zobowiązaniami,
z których nie możesz się wywiązać. Nie potrafisz współpracować z innymi,
masz trudności z zaakceptowaniem nowych idei, nowych ludzi, nie rozumiesz
ich, co może prowadzić do choroby lub nieoczekiwanego, niezrozumiałego
dla otoczenia wybuchu.
Jeśli masz słabo obsadzone powietrze, świadczy to o pewnych trudnościach
związanych z brakiem dobrego kontaktu z ludźmi. Możesz mieć trudności z
właściwym wyrażaniem swoich intencji i pragnień. To także trudność w
dogadaniu się z najbliższymi. Na płaszczyźnie intelektualnej słabe powietrze
daje trudność w płynnym, jasnym i otwartym sposobie wyrażania myśli i
mówieniu. Nie oznacza braku inteligencji, lecz trudności w jej wykorzystaniu.
Możesz być geniuszem, ale trudno Ci będzie zabłysnąć przed innymi swoją
erudycją, wiedzą i intelektem, a jest on nie mały, o czym później. Oznacza to
także pewne zahamowania w wyrażaniu siebie i kompleksy, szczególnie we
wczesnej młodości.

W Twoim horoskopie brakuje planet w żywiole wody
Brak Ci wrażliwości, intuicji i zdolności do
głębokich uczuć. Jesteś w swym działaniu chaotyczny, rozbiegany lub
przeciwnie: wymagający, humorzasty, niestały, kapryśny, uważasz, że
wszystko Ci się należy z racji tej, że istniejesz. Masz najprzeróżniejsze
problemy psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Nie potrafisz wczuć się w
innego człowieka oraz w samego siebie. Brak Ci wrażliwości, umiejętności
radzenia sobie z własnym życiem uczuciowym. Cechuje Cię nieczułość,
brak współczucia, lekceważenie uczuć innych osób. Jesteś nieufny wobec
intuicyjnej wiedzy. Twoje uczucia zostają zepchnięte do podświadomości.
Mogą wystąpić ostre zaburzenia związane z nadmierną toksycznością.
Zatruwanie się następuje powoli poprzez gromadzenie emocjonalnych i
fizycznych zanieczyszczeń. Należy świadomie pracować nad sobą i pozwolić
na to by głęboko schowane w podświadomości uczucia wydostały się na
zewnątrz i uwolniły gromadzony latami ból. Należałoby zwrócić szczególną
uwagę na dietę, wskazane są umiarkowane posty.

alabella

11 odpowiedzi na “Kurs astrologii dla początkujących”

 1. Barbara pisze:

  Opisy super!!!
  Dziękuję alabello .
  Dzięki Tobie bardzo dużo dowiedziałam się o sobie ,a także jak interpretować horoskop
  Barbara

 2. Darek pisze:

  Moim zdaniem taka interpretacja horoskopu jest niemiarodajna. Taka na łapu capu i się nie dziwię że dla początkujących. Ogólnie mi wyszło zarazem, że jestem introwertykiem i ekstawertykiem, nie mówiąc o innych ‚bajerach’, które się nie zgadzają.
  Dalej obstaję za badaniem zależności pojedyczych planet i tego za co odpowiadają pojedynczo lub w konotacjach z innymi.

 3. Agula pisze:

  Jakze sie ciesze, ze znalazlam te strone. Rzetelna praca i przystepny, zrozumialy opis – tego brakuje w necie. Dziekuje ze tacy ludzie istnieja!

 4. dajo pisze:

  Bardzo wartościowy opis. Właśnie tak powinno się rozpoczynać interpretację horoskopu. Od położenia planet w ćwiartkach, a dopiero później w znakach itd. Super materiał.

 5. Genituram pisze:

  Mnie też podobają się powyższe opisy. Szkoda, że ja tak nie umiem pisać 😉 Przydałaby mi się większa lekkość pióra, kiedy przygotowuję swoje teksty na temat astrologii (i nie tylko).

 6. Milicja pisze:

  Mam program komputerowy do przedstawiania nieba z mozliwoscią wglądu w konkretny dzień.W czasie moich narodzin wyrażnie z niego widać iż słońce znajdowało sie w wodniku,a wg ogólnej wiedzy 5 marzec mieści sie w rybach.Jesli stan faktyczny i nawet opisy wodnika pasują do mnie jak ulał,co potwierdza moja żona,na jakiej podstawie twierdzi sie,że przynależe do ryb?Przeciez nawet wizualnie (słońce w wodniku) jest to nie prawda.To samo tyczy sie mojej zony.Oficjalnie jest skorpionem a wg.wizualizacji dnia jej narodzin wychodzi waga.Nawet opis tez do niej pasuje,a skorpion,nie.

 7. Janka pisze:

  Profesjonalny artykuł, bardzo dogłębnie omawiający zagadnienie astrologii. Celem zgłębienia tematu pod kątem astrologii, jako konkretnej dziedziny naukowej odsyłam do https://siedemosmych.pl/astrologia-to-nie-wrozenie-lecz-wiedza/

 8. Astroposzukiwacz pisze:

  Coś z tego wiem ale nigdzie nie znalazłem różnicy w horoskopach porównawczych na temat:
  Czym różni się aspekty planet podobnych pod tym względem,silnych czy słabego i mocnego np. opozycja Mars Mars z barana do wagi albo Saturn Saturn z raka do koziorożca.Jakiego typu aspekty są bardziej kłopotliwe.

 9. Astroposzukiwacz pisze:

  „Moim zdaniem taka interpretacja horoskopu jest niemiarodajna. Taka na łapu capu i się nie dziwię że dla początkujących. Ogólnie mi wyszło zarazem, że jestem introwertykiem i ekstawertykiem, nie mówiąc o innych ‚bajerach’, które się nie zgadzają.
  Dalej obstaję za badaniem zależności pojedyczych planet i tego za co odpowiadają pojedynczo lub w konotacjach z innymi.”
  Oczywiście zdarzają się wpadki np. kompletne bzdury się zdarzały w moim opisie.Np. o dobrej urodzie jak jest koninkcja wenus z ascendentem ale gdy jest do tego jeszcze np. kwadratura od Plutona i Urana i ta koniunkcaja nie tworzy żadnych aspektów harmonijnych to z urodą może być marnie.Czasami jednak są cechy które są z pozoru sprzeczne-uległy i despotyczny a może być np. tak że prezydent jest uległy wobec mocodawców a despotyczny wobec społeczeństwa.

  „Mam program komputerowy do przedstawiania nieba z mozliwoscią wglądu w konkretny dzień.W czasie moich narodzin wyrażnie z niego widać iż słońce znajdowało sie w wodniku,a wg ogólnej wiedzy 5 marzec mieści sie w rybach.Jesli stan faktyczny i nawet opisy wodnika pasują do mnie jak ulał,co potwierdza moja żona,na jakiej podstawie twierdzi sie,że przynależe do ryb?Przeciez nawet wizualnie (słońce w wodniku) jest to nie prawda.To samo tyczy sie mojej zony.Oficjalnie jest skorpionem a wg.wizualizacji dnia jej narodzin wychodzi waga.Nawet opis tez do niej pasuje,a skorpion,nie.”
  To może być program do astrologii wedyjskiej to inaczej pokazuje.I być może chodzi i gwiazdozbiór wodnika który jest teraz przynajmniej częściowo w znaku ryb(obiektywnie to z punktu widzenia z Ziemi jest w znaku ryb bo to zależy w tym przypadku zdecydowanie punkt widzienia zależy od punktu siedzenia)A Słońce w znaku ryb jak jest to może być czasami Wenus i Merkury w znaku wodnika.
  „Jeśli większość Twoich planet jest nad linią horyzontu / ascendentu,
  świadczy to o tym, iż jesteś realistą,
  opierasz się na faktach, nie na odczuciach.”
  Ja w pewnych sprawach opieram się na odczuciach ale to nie znaczy że nie jestem realistą.Np. jeżeli osobnik został uznany przeze mnie za łajdaka to nigdy w życiu nie było takiego zdiagnozowanego przeze mnie nieprawidłowo pod tym względem.Często ten łajdak okazywał się łajdakiem jeszcze większym niż na początku myślałem,nigdy na odwrót!
  No i gdzieś chyba ten tekst widziałem bo jest zacytowany w znacznym stopniu.
  Co do tych kwadrantów-czy jest coś co może spowodować ze największe osiągnięcia będą w innym okresie niż tu opisane(tj. im wyższy numer domu tym później to się objawia w standardzie) -czyli np. ktoś ma dużo elementów w 12 domu ale władca tych wszystkich jest w 1 domu i czy przez to mogą być wcześniej efekty?Albo na odwrót-władca wielu planet z 1 kwadrantu jest w 12 i przez to by były późne efekty.Poza tym czy jeżeli w domach z wysoką numeracją są same złoczynne planety to starość będzie dużo gorsza niż gdyby było na odwrót(i analogicznie z odwrotną sytuacją)-zwłaszcza jeżeli to jest Saturn w koniunkcji z takimi przypadkami jak „Algol” albo „Antares”-który by był groźniejszy nie dlatego że sam groźniejszy ale ma opozycje z Aldebaranem ) ?Poza tym czy długotrwałe progresje planet retrogradujących mogą spowodować długotrwałe,nierozwiązywalne problemy?Mars w progresji z aspektami np. do wielkiego krzyża np. w koniunkcji z Uranem kwadraturze z Neptunem i Słońcem i opozycji z Uranem (nie wiem czy będzie miał takie progresje ale takie ustawienie wielkiego krzyża ma Donald Tusk).

 10. Astroposzukiwacz pisze:

  W opisie poprzednim był błąd.Podałem 2 razy uran.Prawidłowe położenie(wszystkie na początkach znaków).Słońce – byk,Uran-lew,Neptun skorpion,Księżyc-wodnik.
  Co do tego co pisałem o okresach życia może dotyczyć tego po części cytat: „Planeta dominująca w horoskopie określa sposób realizacji zamiarów, kariery oraz określa okres życia, w którym następuje największy samorozwój. Przedtem mówiliśmy o utrwalaniu się cech charakteru, największej adaptywności tych cech, przyswajaniu. Teraz mówimy o największej ekspansji. Jeżeli te okresy są ze sobą niezgodne, jest mniejsza szansa na samorozwój. Jeżeli np. samorozwój następuje w momencie ustania przyswajania cech, wtedy wszystko jest w porządku, a jeżeli jest pomiędzy tymi okresami wielki rozdźwięk, jeżeli ktoś kończy samorozwój w wieku lat 20, a postęp w życiu przypada mu na wiek 60 lat – no to co on będzie miał za postęp?”
  Ze strony https://www.astrolog.pl/andrzej-wesolowski/astrologia-wyklad-12-prawidlowe-odczytywanie-horoskopu/?unapproved=5131&moderation-hash=850992b3ae44b2a168fffb7c0d1b4f82#comment-5131
  Odnoszę wrażenie że mam coś w tym stylu.Mam zdolności ale nie mogę ich wykorzystać albo przynajmniej mam problem z tym.Z pewnych powodów nie mam chęci pewnych rzeczy robić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.