Jowisz i Saturn - Solaris - rozwój osobisty

Jowisz i Saturn

JOWISZ

W mitologii greckiej przedstawiony jest Jowisz jako „Ojciec Bogów”, we wiedzy tajemnej jako „Ojciec Eter”, a ponieważ eter przenika wszystko we wszechświecie, przeto możemy przyjąć, że jest on ojcowską siłą produkującą i zachowawczą.

Jowisz symbolizuje w horoskopie wiarę w Opatrzność, która jest wszędzie i od której otrzymujemy wszystko, co nam jest potrzebne. Ludzie z dobrze postawionym Jowiszem, nie narzekają nigdy; zachowują oni swoją ufność w najgorszych okolicznościach i już to samo usposabia do nich życzliwie otoczenie. Jowisz budzi myśli pełni i szczęścia, chwały Bożej i braterskiej miłości bliźniego.

Ponieważ Jowisz jako eter jest wszędy obecny, jest on też wszechwiedzący, sprawiedliwy i miłosierny. Jednocześnie jednak jest on Bogiem piorunów i błyskawic i może zapałać wielkim gniewem i oburzeniem na widok nieprawości i sięgnąć wtedy po środki dla ukrócenia swawoli.

Pozytywna strona Jowisza panująca w znaku Strzelca, najbliższą jest idealistyczno – religijno – filozoficznej natury Jowisza. W Rybach, w których dzieli się władzą z Neptunem, znajdujemy negatywną stronę Jowisza, która przebacza wszystko, bo wie wszystko.

SATURN

Saturn, ostatnia z siedmiu planet, należących do naszego systemu, znacząca kres państwa, którego środkiem jest Słońce, jest planetą ograniczenia, pokusy, i oczyszczenia, i jako taka, planetą, której działanie odczuwamy jako opór, przeszkodę, doświadczenie. Ogarnia on swymi więzy i zakreśla granicę wszystkim rzeczom, ale dzięki temu właśnie, daje nam istotny obraz tego co mamy przed sobą.

Saturn zwalnia nas od naszego towarzyskiego balastu, zabiera nam przyjaciół, nasze na manowce prowadzące przyjemności doczesne, i prowadzi nas – chcemy czy nie chcemy – w samotność abyśmy słuchali głosu i ciszy.

Dlatego Saturn jest przyjacielem tych, którzy dążą do prawdziwego poznania i pogłębienia życia; dla tych zaś, którzy szukają siebie, odwracając się jednak od Wyższego, jest on sędzią nieubłaganym, który potrafi zmusić i zgnieść opornego, aż w końcu nauczy się on rozumieć jego mowę i błogosławić żelazną rękę, która go prowadziła. Bowiem dopiero wtedy kiedy zrozumieliśmy Saturna, możemy przestąpić próg dzielący nas od drugiej strony.

Koziorożec, pozytywny znak Saturna, jest znakiem samotnego, trudnego do zrozumienia poszukiwacza, ograniczonego w swych nadziejach, ograniczonego w swych potrzebach życiowych. W negatywnym znaku Wodniku, w którym panuje Saturn wespół z Uranusem, ujawnia się przeczucie tego co dać może Saturn, jeżeli go uczynimy swoim przyjacielem, i nieokreślone przekonanie, że jednak nie jest on takim strasznym, jak go malują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.