Jak wykreować swoje życie. O sile przekonań, referencjach, ścieżkach neuronalnych, które działają za lub przeciwko nam - Solaris - rozwój osobisty

Jak wykreować swoje życie. O sile przekonań, referencjach, ścieżkach neuronalnych, które działają za lub przeciwko nam

Lionel Tiger w książce „Optymizm” twierdzi, ze zagłady uniknęły te cywilizacje, w których dominował optymistyczny system przekonań. Tego rodzaju społeczności wierzą we własna przyszłość i nowe, lepsze perspektywy.

PRZEKONANIA NA TEMAT SAMEGO SIEBIE

Naszymi myślami kierują utrwalone w świadomości przekonania i wartości. Są one znacznie stabilniejsze niż ulotne uczucia, a nawet postawy. Te z nich, które decydują o twoich osiągnięciach, dotyczą twojej opinii o samym sobie, sposobu postrzegania własnej osoby, czy ez własnego „wewnętrznego wizerunku”.

—————————————
Przekonania w rodzaju „jestem do niczego jako sprzedawca” lub „nie potrafię występować przed licznym audytorium” mogą stanowić trudna do pokonania przeszkodę na drodze do określonych celów. Jedna pozytywna opinia o sobie, np • „świetnie sobie radze w kontaktach z ludźmi” prawdopodobnie jest warta tyle, ile wiele godzin treningu. ćwiczenia, które nie sa wsparte pozytywnym przekonaniem, mogą jednak przynieść tylko krótkotrwałe efekty. Jedna negatywna samoocena (np. „gubię się w liczbach”) może natomiast całkowicie zniweczyć wysiłki włożone w naukę i treningi, determinując twoje osiągnięcia, niczym samospełniająca się przepowiednia. Każdemu przekonaniu na temat własnej osoby towarzyszy najczęściej kilka opinii szczegółowych, czyli referencji.
Przeświadczenie „świetnie radze sobie w kontaktach z ludźmi” może być sprecyzowane takimi przekonaniami jak „potrafię bez trudu nawiązać rozmowę”, „czuje się swobodnie w towarzystwie obcych” lub „jestem w dobrych stosunkach z panem X lub panią Y”. Liczba referencji, wspierających określone przekonanie, decyduje o jego sile.
Na podstawie badan, przeprowadzonych w USA wśród młodzieży szkolnej, wykazano, ze na osiągane przez uczniów wyniki wpływ ma wpojone im przekonanie nawet na temat koloru własnych oczu! Wydawało się przy tym bez znaczenia, czy określone przekonanie wmówiła im osoba darzona autorytetem czy kolega; czy było ono racjonalne i pochodziło ze znanych źródeł, czy nie.
Opinia, w która wierzymy (a wyznajemy przecież wiele rozmaitych prawd i półprawd), oddziałuje na każdy aspekt naszego postępowania. Ukształtowane w efekcie przekonania na temat własnych zachowań (tj. ich interpretacja) wpływa z kolei na przyszłe postępowanie.
Przekonania i działania tworzą nie kończąca się spirale współzależności.

Twoje wewnętrzne „ja”

Wielu pisarzy, sportowców i biznesmenów zwraca uwagę na wpływ opinii o samym sobie na podejmowane działania. Niektórzy twierdza nawet, ze jest to fundamentalny czynnik, determinujący osiągnięcia jednostki. Dr Maxwell Maltz, specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, odkrył, ze u niektórych pacjentów zmiana wyglądu zewnętrznego pociąga za sobą istotna zmianę osobowości.
Zarazem w wielu innych przypadkach nawet radykalna interwencja o charakterze kosmetycznym me pomagała pacjentom w rozwiązaniu ich prawdziwych problemów. Nadal postrzegali oni siebie jako osoby brzydkie i nieatrakcyjne. Ich wewnętrzny obraz samych siebie, tj. przekonania na temat własnej osoby, pozostały nie zmienione.
W takich przypadkach, zamiast korygować urodę, dr Maltz starał się zmienić nastawienie pacjenta do samego siebie i osiągał znakomite rezultaty. Programowanie neurolingwistyczne oferuje techniki, dzięki którym możemy zmienić wyznawane przekonania, nie wyłączając tych o podstawowym znaczeniu, czyli poglądów na temat własnej osoby.

Ścieżki neuronalne

Pamiętaj, ze w mózgu przechowywane sa doświadczenia całego życia – obrazy, dźwięki, smaki, zapachy i odczucia cielesne. Twój sposób postrzegania tych wspomnień tworzy schematy połączeń neuronalnych (rodzaj przetartych w mózgu ścieżek), które w miarę użytkowania przeobrażają się w główne szlaki komunikacyjne, a nawet „autostrady”. Owe powtarzające się, wygodne i znajome drogi filtrowania nowych informacji, docierających do mózgu, stanowią przekonania.
Kiedy mówisz np. „nie mam pamięci do nazwisk”, interpretujesz tylko bieżące doświadczenie (może ostatnio zawiodła cie pamięć), opierając się na utrwalonym w przeszłości sposobie oceny podobnych sytuacji.
W pewnym sensie wypowiedz ta jest prawdziwa, ponieważ w nią wierzysz.
Z innego punktu widzenia jest ona wyłącznie subiektywna interpretacja „pamięci do nazwisk”, oparta na wcześniejszych doświadczeniach. Ktoś inny mógłby stwierdzić „nie mam pamięci do twarzy”.
Obaj dwaj macie własne mapy rzeczywistości, jednak żaden z was nie postrzega rzeczywistego świata w sposób obiektywny, wszystko, co wiecie i w co wierzycie, zostało przefiltrowane przez zmysły. W przeszłości każdy z was skorzystał z innego „połączenia”, które stopniowo przeobraziło się w skuteczny system szybkiego przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji, docierających do was w każdej sekundzie. Innymi słowy, każdy z was ukształtował określone przekonanie.
Obiektywny test mógłby wykazać, ze w istocie lepiej zapamiętujesz imiona, niż twój kolega, który z kolei przypomina sobie twarze z mniejszym trudem niż ty! Okazuje się, ze przekonania maja niewiele wspólnego z obiektywnymi faktami.
Jeżeli jednak fakty potwierdzają przeświadczenie (co zdarza sie częściej), zazwyczaj dzieje się tak za sprawa zachowań potwierdzających przekonanie w samospełniający się sposób.
Zatem twoje przekonania stale filtrują komunikaty pochodzące zarówno z wewnętrznego, jak i zewnętrznego świata. Wraz z uczuciami decydują one o twoich zachowaniach, działają jednak głębiej i bardziej konsekwentnie. Nie zdołasz osiągnąć zamierzonych rezultatów, o ile nie będą one zgodne z twoimi przekonaniami. Podejmowane przez ciebie działania będą odzwierciedleniem twoich myśli, tj. aktualnego stanu ducha i wyznawanych poglądów. Jak napisał Wergiliusz „Mogą, albowiem tak wierzą”.

Źródła przekonań

Jakie czynniki kształtują owe przekonania? Jednym z najważniejszych jest środowisko, w którym dorastaliśmy(rodzina i szkoła) i które uformowało nasza osobowość. Jeżeli od dzieciństwa wpajano ci, że możesz wiele osiągnąć, prawdopodobnie włączyłeś te opinie do własnego systemu przekonań i zawdzięczasz jej swa obecna pozycje. Na nasza obecna ocenę samych siebie wpłynęły równie role, które odgrywaliśmy w dzieciństwie. Jeżeli w wyobraźni udaje ci się zająć miejsce innej
osoby, zaczynasz wierzyć, ze naprawdę możesz się do niej upodobnić.

 

 Harry Adler „Umiejętność Realizowania Marzeń”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.