Isa - Solaris - rozwój osobisty

Isa

Runą najzimniejszeą ze wszystkich jest lodowa Isa.

Lód jest jednym z podstawowych pierwiastków w filozofii runicznej, symbolicznie zbliżony do chińskiego metalu. W rozwoju jednostki jest to moment osiągnięcia pełni osobowości. W kosmicznych erach – czas skorpiona.

W tym właśnie okresie dochodzi do mitologicznej ostatecznej rozgrywki pomiędzy siłami światła i ciemności, na równinie Vigrid. Tam właśnie dojdzie do konfrontacji pomiędzy bogami, a demonami wiedzionymi przez Lokiego i Surtra, władcy płomieni. W jej wyniku zginą zarówno jedni jak i drudzy za wyjątkiem Surtra. Biegunowość ustanie, a władca ognia przerażony pożarem świata wycofa się powodując nuklearną zimę. Wszystkie znane nam kultury przepadną , a świat zostanie zredukowany do trwania.

Natomiast w opisie podróży osobowości to punkt szczytowego oddzielenia od całości świata. Tu dokona się istotny zwrot i rozpocznie się podróż ku ponownemu zjednoczeniu. O tym jednak za chwilę. Isa kształtem przypomina lodowy sopel, jest symbolem woli, niezłomnej i pewnej jak nieustający ruch lodowca. Isa sprzyja rozwojowi poczucia własnego udziału w rzeczywistości, co niestety bywa mylone z kontrolą do której dąży Ego. Kiedy dochodzi do konfrontacji z Cieniem świadomość poszerza się jednak bywa, że nie ulegają zagładzie struktury powodujące oddzielenie nas od innych i świata. Wówczas zamiast duchowego wzrostu dochodzi do skarlenia i tendencji do realizacji własnych potrzeb tak jakby niczego innego nie było na świecie.

Doskonale opisują to zjawisko Chińczycy w I Cing mówiąc o „zaćmionym słońcu”, człowieku, który dostąpił oświecenia i nie poniechał ja. Jednak niekiedy przecież zdarza się ,że osobowość wykształca się prawidłowo i wówczas stanowi doskonałe podłoże, na którym zakwitnie pragnienie duchowego wzrostu. Znak lodu wiążemy z obrazem pogrzebu wikinga, palonego wraz z całym dobytkiem umieszczonym na łodzi. Pewnie wielokrotnie doświadczaliście refleksji nad dziwnym zjawiskiem w czasie gry np. w „Monopol”, że gra kończy się kiedy każdy z graczy zgromadził już komplet posiadłości. Podobnie dzieje się teraz – Ego rozwinięte w zupełności musi odbyć podróż w odwrotnym kierunku, przedtem jednak obumrzeć, zwątpić w wartości reprezentowane przez siebie .

Mitologiczny najazd demonów to nic innego jak inwazja nieświadomych treści, wypchniętych poza jasny i znany świat świadomości. Teraz stają się one pożywką dla rozwijającego się ducha.

Isa doświadczamy jako poczucia , że wszystko stanęło w miejscu, zamarła wszelka zmiana. Jednak jest to czas przygotowania i refleksji do tego co ma nadejść . A zdarza się to w kolejnym okresie czasu, erze wagi i związanej z nią runie Jeran. W erze wagi dochodzi do przełomu – języczek czasu kieruje się ku ponownemu odrodzeniu świata, wszystko odmarza i życie ponownie wychodzi na światło. O ile osobowość osiąga szczyt swego rozwoju i bywa, że zanurza się w samouwielbieniu teraz zaczyna odczuwać głębszą potrzebę i zmierza ku własnemu wnętrzu. W mitologii znaleźć możemy następujący opis : po wojnie z demonami jedynymi ocalałymi stworzeniami jest para ludzi Leif i Lifthresir. Oni dają początek nowej rasie i nowemu szczęśliwemu światu. Powraca z piekieł Baldur dając początek nowemu pokoleniu bogów. Świat staje się Rajem. Odnalezione zostają „złote księgi” zaginione w poprzednim świecie, a zawierające całą doskonałą mądrość.

Maciej Białkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.