Czego możesz się spodziewać po wizycie u astrologa - Solaris - rozwój osobisty

Czego możesz się spodziewać po wizycie u astrologa

Nasza zachodnia cywilizacja stale utwierdza nas w zgubnym przekonaniu, że odpowiedzialność za nasze szczęście, zdrowie i ostateczne zbawienie możemy powierzyć innym.

Wmawia się nam, że kościół zdejmie z nas odpowiedzialność za zbawienie – wystarczy tylko uczestniczyć w coniedzielnej mszy, rzucić parę groszy na tacę, przyjmować właściwe sakramenty we właściwym czasie i mocno wierzyć w Jezusa. Poza tym możemy się nie martwić o własny charakter, bo niby po co, skoro żyjąc w taki sposób miejsce w niebie mamy i tak zagwarantowane.

Lekarze i farmaceuci zdejmują z nas odpowiedzialność za nasze zdrowie. Wystarczy połknąć cudowną pigułkę i sprawa załatwiona. Jeśli nie, to mamy jeszcze do dyspozycji chirurgów, którzy w ramach kasy chorych wytną to, co zepsuło się w naszym zdrowym dotąd ciele i po kłopocie.

Pod wpływem wszechobecnej reklamy głęboko wierzymy, że szczęście przyjdzie do nas, gdy będziemy posiadali pewne przedmioty lub kupowali określone produkty. Posiadanie tytułów, pieniędzy lub kogoś do kochania również ma być gwarancją osiągnięcia pełni szczęścia.

Oczywiście musimy być szczęśliwi obowiązkowo, bo tego wymaga od nas otoczenie, więc zrobimy wszystko, żeby dostosować się do przyjętych norm. Dlatego bez protestów bierzemy udział w wyścigu szczurów i koniecznie musimy być w tym najlepsi, bo potrzebę rywalizacji wysysamy rzekomo z mlekiem matki.

Musimy również koniecznie mieć u swego boku osobę innej płci, najlepiej nieprzeciętnie bogatą, piękną i seksowną, gdyż wtedy czujemy się wartościowi i wspaniali. Nie rozumiemy, że w ten sposób składamy na tę osobę całą odpowiedzialność za uszczęśliwienie nas i oczekujemy, że zrobi wszystko, czego potrzebujemy.

Kiedy te wszystkie gotowe recepty na szczęście zawiodą idziemy do wróżki lub astrologa i oczekujemy, że otrzymamy na tacy, gotową do użycia, instrukcję postępowania krok po kroku. Być może takie myślenie jest skutkiem nawyków, jakich nabieramy pracując na komputerze: przyzwyczailiśmy się do tego, że jeśli komputer źle działa wystarczy wgrać do niego nową wersję programu i po kłopocie. Któż nie chciałby tak postąpić ze swoim życiem?

Tymczasem to nie jest takie proste.

Ani zbawienia, ani szczęścia nie uzyskamy postępując według instrukcji „krok po kroku”. Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy obudzimy się z głębokiego snu, w którym jesteśmy pogrążeni i podejmiemy trud ciężkiej i w pełni świadomej pracy nad sobą. Zarówno dobra wróżka, jak i uczciwy astrolog wiedzą o tym i potrafią to uświadomić swoim klientom.

Dlatego informuję wszystkich zainteresowanych horoskopem, że nie otrzymają ode mnie żadnego gotowego do odegrania w życiu scenariusza, lecz diagnozę stanu swojego ducha, psychiki i życia. To może być bardzo przydatne, ale tylko dla tych osób, które naprawdę chcą poznać siebie i podjąć uczciwą pracę nad swoimi problemami bez zrzucania na innych odpowiedzialności za własne życie.

Astrolog nie jest sędzią i nie ma prawa oceniać swoich klientów. Nie jest również powołany do moralizowania, ani wymądrzania się. Rolą astrologa jest pomóc człowiekowi zrozumieć własny los. Nikt nie jest doskonały, astrolog również, ponieważ na naszej planecie w obecnej epoce nie ma ludzi doskonałych. Każdy, nawet wielki nauczyciel duchowy i głowa dowolnego nurtu religijnego są omylni i powinni o tym zawsze pamiętać. Dlatego astrolog, biorąc pod uwagę swoją ludzką ułomność nie może na nikogo wrzeszczeć ani go pouczać.

Jako astrolog zawsze staram się pamiętać o tym, że każdy stara się żyć i postępować najlepiej jak może, a jeśli mu się nie udaje, to najczęściej nie z wrodzonej złośliwości, tylko z powodu niedoskonałości lub niezrozumienia praw kosmicznych.

Dlatego nie zajmuję się osądzaniem, moralizowaniem ani prorokowaniem.
Nie wróżę z gwiazd i nie przewiduję przyszłości, bo ta zależy od waszych i tylko waszych decyzji i czynów, z jednym wszakże istotnym wyjątkiem – niektóre rzeczy muszą się wydarzyć z przyczyn karmicznych. We Wszechświecie nie ma miejsca na przypadki, dlatego życiowe kataklizmy dotykają tylko tych, którzy z jakichś przyczyn muszą się z tym skonfrontować. Gdyby w świecie istniały wydarzenia przypadkowe, kosmos zamieniłby się w chaos i nic nie funkcjonowałoby według bożych zasad. Jeśli jednak nie jesteś osobą obciążoną wyjątkowo trudną karmą masz możliwość wpływania na swój los dzięki zwiększaniu swej świadomości i zaufania do Boga.

Każdy jest kowalem własnego losu, a Wasz horoskop jest nie czym innym, jak tylko obrazem i rezultatem Waszej karmy. Oznacza to, że gwiazdy nie ponoszą odpowiedzialności za Wasz charakter i wynikający z niego dobry lub zły los, lecz że to Wy sami ukształtowaliście go w taki sposób własnym postępowaniem w poprzednich, bardziej lub mniej licznych wcieleniach. Również Wasze obecne położenie nie jest rezultatem bieżących układów planet. Tranzyty ukazują tylko, jakie lekcje lub życiowe egzaminy czekają Was w najbliższym czasie. To, jakimi jesteście uczniami w szkole życia zależy wyłącznie od Was.

Rola astrologa polega na odkryciu i ukazaniu klientowi źródła największych napięć w jego psychice i na uświadomieniu mu, za co jest odpowiedzialny i co może zmienić, a co leży poza jego kompetencjami i możliwościami.

Twój los jest odbiciem i rezultatem twojego charakteru
Johann Gottfried Herder

Gdy zmieniamy swoją świadomość zmianie ulega również nasz los.

Do czego służy horoskop, jakie są rodzaje horoskopów, co astrolog może w nich zobaczyć i jakie korzyści można wynieść z kontaktu z astrologiem?
Horoskop jest „portretem godziny”, czyli mówiąc inaczej opisuje jakość czasu, w którym nastąpiło dane wydarzenie. Ta „jakość czasu” pozwala zrozumieć „jakość wydarzenia”, które badamy.

„Gwiazdy” w rzeczywistości nie mają żadnego wpływu na nasze życie i niczego nie powodują. One poruszają się w rytm tej samej kosmicznej muzyki co i my, dlatego obserwując ich ruchy możemy wyciągać wnioski na temat tego, do jakiej melodii sami tańczymy (patrz – przycisk „Astronomia”). Każdy rodzi się w momencie, który jest najwłaściwszy dla jego indywidualnej karmy, a więc pozwoli mu uczestniczyć w ogólnoświatowych wydarzeniach, które są mu przeznaczone, by mógł się uczyć i rozwijać jako dusza.

Horoskop jest planem nauki. To właśnie nauka, dojrzewanie i zdobywanie doświadczeń jest celem naszego życia. Jeśli ktoś nie chce się uczyć będzie powtarzał lekcję tak długo, aż ją wreszcie pojmie, a wtedy będzie mógł ruszyć dalej. Pojawienie się cierpienia jest dowodem na to, że się nie rozwijamy. Zadaniem cierpienia jest wyrwanie nas z marazmu i zmuszenie do przeprowadzenia niezbędnych zmian w naszym życiu. Jeśli życie doświadcza nas ciężko i boleśnie, to nie z wyroku gwiazd czy z powodu złych tranzytów, lecz dlatego, że nie staramy się zrozumieć czego ma to nas nauczyć i nie wyciągamy wniosków z popełnianych błędów.

Horoskop pomaga lepiej zrozumieć samego siebie i uniknąć niepotrzebnego szarpania się z przeciwnościami losu, ponieważ pozwala nam poznać własną psychologię i zrozumieć zasady gry zwanej życiem. Daje też możliwość określenia najwłaściwszego czasu dla podejmowania różnych działań lub wstrzymania się od nich, jeśli jakość czasu jest dla nich nieodpowiednia.

Jakie są rodzaje horoskopów i do czego służy każdy z nich?
Podstawą zawsze jest horoskop indywidualny, zwany też horoskopem urodzeniowym, natalnym, radiksem lub kosmogramem. Horoskop ten ukazuje, z czym dana osoba wkracza w życie, określa jej charakter, temperament i cechy wrodzone. Możemy z niego wyciągać wnioski na temat najważniejszych cech jej charakteru, temperamentu, doświadczeń wyniesionych z dzieciństwa, relacji z rodzicami, rodzeństwem i krewnymi, stosunku do przyjaciół, pracy, pieniędzy, seksu i wielu innych rzeczy.

Oprócz tego możemy sporządzać horoskopy, które pomagają w prognozowaniu. Nie służą one do wróżenia ani wyrokowania co musi się zdarzyć danej osobie, lecz pozwalają określić w przybliżeniu, jaki rodzaj lekcji lub egzaminów życiowych czeka ją w najbliższym czasie i czego ma się z nich nauczyć. Są to horoskopy tranzytowe i progresywne, ponadto solariusz, który pozwala sporządzić prognozę na dowolny rok oraz lunariusz, dotyczący dowolnie wybranego miesiąca.

Jeszcze innym rodzajem są horoskopy porównawcze, które pozwalają wyciągać wnioski dotyczące wszelkich wspólnych działań podejmowanych przez dwie (trzy) osoby. W takim przypadku sporządza się horoskopy indywidualne dla każdej z nich i interpretuje się je według ogólnych zasad, a następnie sprawdza się, czy te osoby są do siebie w jakiś sposób podobne, czy też przeciwnie – różnią się i czy te różnice będą dla nich inspirujące czy niszczące. Sprawdzamy również, czy wystąpi między nimi harmonia w sferze emocji i wspólnych działań, czy też każda będzie dążyć do własnych celów nie licząc się z drugą stroną. Takie horoskopy sporządza się dla osób pragnących sprawdzić swoje szanse w życiu małżeńskim, spółkach lub w biznesie.

Innym sposobem porównania dwóch horoskopów jest sporządzenie z nich jednego wspólnego horoskopu wektorowego i odczytanie, jak taki dwu- czy trzyosobowy zespół sprawdzi się we wspólnym działaniu, jako jedna dusza i jedno ciało.

Co można zobaczyć w horoskopie indywidualnym?
Horoskop oceniamy zarówno ogólnie, jak i szczegółowo. W ogólnej ocenie znaczenie ma np. fakt, czy większość planet znajduje się nad czy pod horyzontem, czy są one po lewej czy po prawej stronie mandali, czy też może tworzą skupisko w jej jednej ćwiartce. Sprawdzamy również obsadzenie tzw. żywiołów (ogień, ziemia, powietrze i woda), ponieważ mówią one wiele o rodzaju temperamentu osoby, dla której sporządzamy horoskop.

Z położenia i wzajemnej relacji Słońca i Księżyca wnioskujemy m.in. o tym, czy dana osoba jest skłócona wewnętrznie, czy przeciwnie, jej osobowość jest harmonijna, czy jest w ogóle świadoma faktu, że posiada jakąś podświadomość i czy umie z niej korzystać oraz jakie doświadczenia wyniosła z kontaktów z rodzicami.

Znaki zodiaku mówią o cechach i predyspozycjach wrodzonych, a domy, które zależne są od godziny urodzenia mówią o typie doświadczeń, które czekają daną osobę.

I dom powie nam wiele między innymi o sposobie istnienia tej osoby w świecie i wyrażania własnej indywidualności;

II dom zawiera między innymi wskazówki na temat wszelkich zasobów człowieka, zarówno materialnych jak i jego „skarbów duchowych”;

III dom ujawnia między innymi typ umysłu, sposób myślenia i komunikowania się ze światem oraz relacje z najbliższym otoczeniem;

IV dom pozwala wyciągnąć wnioski m.in. na temat atmosfery panującej w domu rodzinnym, wpływu rodziców i sposobu, w jaki oni ukształtowali jej osobowość i sferę emocjonalną;

V dom ujawnia m.in. talenty pedagogiczne, aktorskie, twórcze i artystyczne, zamiłowanie do hazardu lub jego brak i stosunek do dzieci (własnych i cudzych);

VI dom to między innymi informacje o tym, jakim pracownikiem jest dana osoba, mówi też wiele na temat stanu zdrowia i podejścia do spraw higieny;

VII dom to m.in. relacje, kontrakty i umowy ze światem zewnętrznym, w tym np. małżeństwo, zdolności dyplomatyczne, tzw. jawni wrogowie i stosunek do innych ludzi;

VIII dom dostarcza informacji m.in. na temat zdolności do samorozwoju, transformacji emocjonalnej i duchowej, seksu w jego uzdrawiającym i oczyszczającym znaczeniu oraz tzw. wspólnych zasobów;

IX dom mówi m.in. o własnej filozofii życiowej, podejściu do kwestii wiary, do sposobu rozumienia prawa, kwestii tolerancji, o kontaktach i podróżach zagranicznych;

X dom m.in. określa cel, do którego zdążamy, a więc np. typ kariery i tzw. prestiż społeczny;

XI dom to m.in. przyjaciele i nasza działalność na forum publicznym oraz zdolności społeczne;

XII dom jest domem kończącym cały cykl, jest więc karmiczny. Może być domem odosobnienia – dobrowolnego lub przymusowego. Możemy szukać samotności, by rozwijać się duchowo medytując lub przebywając w klasztorze, możemy również znaleźć się w szpitalu lub więzieniu, gdzie będziemy mieli bardzo dużo czasu na przemyślenie błędów, które nas tu przywiodły. Tylko od nas zależy, co nam się przytrafi. Jest to również dom tzw. ukrytych wrogów.

Interpretacja domu zależy również od tego, jaki znak znajduje się na jego wierzchołku i gdzie przebywa jego planetarny władca.

Jest to oczywiście tylko bardzo powierzchowne omówienie znaczenia domów.

Oprócz domów mamy 10 planet (w tym Słońce i Księżyc) oraz wszelkie możliwe powiązania między nimi. Każda planeta ujawnia inne cechy zależnie od tego, w jakim znaku i domu przebywa oraz jakie odległości kątowe łączą ją z innymi planetami.

Położenie planet i aspekty między nimi możemy poznać tylko dzięki dokładnemu wyliczeniu ich pozycji, a do tego potrzebna jest dokładna godzina urodzenia.

Maria Sobolewska

Jedna odpowiedź do “Czego możesz się spodziewać po wizycie u astrologa”

  1. Urszula pisze:

    Prosze mi powiedzieć czy jest mozliwośc zamowienia horoskopu indywidualnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.