7 uniwersalnych praw Wszechświata - Solaris - rozwój osobisty

7 uniwersalnych praw Wszechświata

Istnieje siedem Uniwersalnych Praw, na których opiera się cały wszechświat i jego doskonała harmonia. Dawni mistycy, ezoteryczne i tajemne nauczania datujące się 5,000 lat wstecz, nauczyciele Starożytnej Grecji i Egiptu, pisma Wedyjskie Starożytnych Indii – wszyscy oni posiadali jeden wspólny główny wątek – 7 Uniwersalnych Praw Wszechświata. Gdy zrozumiemy i zaczniemy stosować się do nich doświadczymy głębokiej przemiany we wszystkich obszarach naszego życia.

Pierwsze trzy prawa są niezmienne, wieczne. Oznacza to, że każde z nich jest Absolutem, którego nigdy nie można zmienić ani przekroczyć w jakikolwiek sposób. Zawsze istniały i zawsze będą istnieć. Pozostałe cztery są prawami zmiennymi. Można je „lepiej” lub „gorzej” stosować do tworzenia własnej rzeczywistości. Nie oznacz to, że można je ignorować lub przeciwstawiać się im, gdyż i tak nadal rządzą naszą egzystencją. Ostatecznym celem jest opanowanie każdego z siedmiu praw, a dopiero wtedy można wykraczać poza prawa zmienne.

Prawa niezmienne

1. Prawo Mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli.

Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie umysłu. Mówi nam ono, że istnieje pojedyncza Uniwersalna Świadomość – Uniwersalny Umysł – z którego powstają wszystkie rzeczy. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega temu Wszechobecnemu Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią. Nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Oto prawdziwa Potęga Umysłu.

2. Prawo Powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas pochodzi z Jednego Źródła..Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością. W starożytnej greckiej świątyni Apolla w Delfach istniała inskrypcja odnosząca się do tego wielkiego Prawa: „Poznaj samego siebie a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata.”.

3.Prawo Wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.

Trzecie i ostatnie niezmienne Uniwersalne Prawo mówi nam, że cały Wszechświat jest niczym innym jak wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną” na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje.

Tak samo jest ze sferą umysłu. Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna. Cała Potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.

Prawa zmienne, przejściowe

4.Prawo biegunowości (dwoistości): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić

To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego. Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład ciepło i zimno na pierwszy rzut oka wydają się sobie przeciwne ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawem tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra, światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji. Starożytne Hermetyczne Nauki nazywają to Sztuką Polaryzacji.

Neutralizacja Prawa Polaryzacji. Zasada dwoistości może wydawać się prawdziwa w naszym fizycznym i mentalnym świecie. Jednak na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością. „Bóg jest ponad przeciwnościami” – jak napisano w starożytnej epopei ” Bhagawadgita”. Umieszczając za każdą myślą, stwierdzeniem, działaniem wszechmocnego Ducha, którego jesteśmy częścią, skupiając się zawsze na tym co jest „dobre” mimo że coś idzie nam „źle”, z czasem zneutralizujemy Prawo Polaryzacji do tego stopnia, że przestanie ono oddziaływać w naszym życiu.

5. Prawo rytmu: „Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)

To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.

Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym Uniwersalnym Umysłem, dla którego wszystko jest możliwe, walczmy aby pozostać pozytywnie nastawionymi nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo. Nawet jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze aż w końcu zanikną.

6. Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)

Zgodnie z tym Prawem każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. Jest to istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone działania w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać,że nie istnieje coś takiego jak szansa lub przypadek. Te określenia wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa.

Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji – duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowych przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to co chcemy zmaterializować w świecie fizycznym jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie.

7. Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)

Ostatnie z siedmiu Uniwersalnych Praw mówi, że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność. Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości. Ta wiedza daje zrozumienie czym jest nasza kompletność.

Prawo Przyciągania nie jest tu wymieniane jako jedno z tych siedmiu Uniwersalnych Praw. Powodem nie jest chęć jego umniejszenia ale raczej wywyższenia, gdyż Prawo Przyciągania jest podstawowym Prawem Wszechświata, można je zastosować do wszystkich opisanych tu Praw – łączy wszystko razem. Zrozumienie Prawa Przyciągania pomaga wyjść ponad zmienne Prawa Polaryzacji i Rytmu oraz pomaga lepiej zrozumieć wszystkie siedem Uniwersalny Praw Wszechświata.

Artykuł jest napisany na podstawie filozofii Hermetycznej Starożytnego Egiptu i Grecji, której jednym z najważniejszych traktatów jest Kybalion.

Kybalion jest mistyczną, hermetyczną książką, której autorstwo przypisuje się Trzem Wtajemniczonym. Wierzy się, że zawartość tej książki jest częścią nauk Hermesa Trismegistosa. Kybalion to dzieło (traktat) przedstawiające filozofię hermetyzmu. Zawiera zasady (formuły) hermetyzmu. Jest to siedem praw:

Prawo mentalizmu (umysłowości)
Prawo zgodności (powiązania)
Prawo wibracji
Prawo biegunowości (dwoistości)
Prawo rytmu
Prawo przyczyny i skutku
Prawo rodzaju (płci)
Pozytywne Wibracje

23 odpowiedzi na “7 uniwersalnych praw Wszechświata”

 1. foxiii pisze:

  Wkoncu cos co mnie przekonuje, szukalam tak dlugo, zaczelo sie od enneagramu i teraz wszytko ukada sie w spojna calosc, musze poczytac wiecej na ten temat. Super strona.

  • katolik pisze:

   Przeczytaj „Zwiedzione chrześcijaństwo” wtedy dopiero ułoży ci się wszystko w spójną całość ! 😉

   • Jolanta pisze:

    Jak katolik to pewnie nie znasz Nauki Jezusa. Wiesz tyle co ksiądz powiedział, łącznie z tym że niebezpiecznie jest samemu czytać Biblię. Może Ją jednak poczytaj. Czytałam „zwiedzione chrześcijaństwo” a właściwie tylko część bo myślałam że będzie o kłamstwach kleru ale niestety to znowu ogłupianie leniwych katolików, którzy całe życie chodzą do kościoła na godzinę co tydzień i mówią że Panu Bogu nie udała się starość. Nic nie wiedzą o Nauce Jezusa, ale wiedzą że Jezus był biedny i pokorny i do głowy im nie przyjdzie pomyśleć ż coś tu jest nie tak, że może jednak poczytać Biblię. Lenistwo jest okrutne, potrafi zmarnować życie i do kogo będziesz mieć pretensje? znów do Pana Boga? On ma ci czytać Biblię? Nie wystarczy że Luter ją tłumaczył narażając życie,bo właśnie „święty” kler chciał go zabić? Poczytaj Biblię=jest Święta demon nie ma do niej dostępu czy to nie oczywiste?

    • Valdi pisze:

     Brawo Pani Joanto 🙂 to właśnie jest to. Od prawie 10 lat mieszkam w UK i co Anglicy wyprawiaja to już przechodzi ludzkie pojęcie…
     Katolik – Afirmacje czy modlenie się (jeśli ktoś woli) wystarczy wypowiedzieć raz a porządnie a się stanie. „Proscie a bedzie Wam dane” Czy to nie te slowa Pan Jezus tlukl do głów najczęściej apostolom? Czy ludzie rozumieją to? NIE!!! To ze Stworcy nie widać personalnie nie znaczy, ze Go nie ma. A czym myślisz są powyższe prawa? To są Jego narzędzia by nas ludzi nauczyć Jego Własnej Sztuki!!!!!! – i jak dla mnie to wystarczy jako dowód na Jego istnienie i co wiecej buduje własne Królestwo. A ty uzalaj się nad sobą jak chcesz i biczuj co niedziele. Good Luck!!!

     • maciek pisze:

      tak te prawa istnieja;)) i isnialy ponad 4000 lat temu..;))w książce CONVERSATION WITH GOD..Bog wspomina o nich…jeśli wierzyc co pisze autor…ksiazka jest super…a prawa sa zgodne z tym co mowil Jezus,Budda,,i wielu innych…wiele jest wspomnianych w Bibli…kiedyś rock and roll ksieza nazywali muzyka szatana;)

     • maciek pisze:

      tak BOG jest BYL I BEDZIE…mowil przez Jezusa do apostolow…JA jestem z wami az do skończenia swiata…JESTEM Z WAMI…jest…;)

     • Bog pisze:

      No przecież wiem że jestem.

    • victor pisze:

     ludzki mozg dzieli się na swiadomosc , podswiadomosc i nadswiadomosc CHRYSTUS zaplacil za to zżyciem ponieważ staral się uswiadomic prostym ludziom jak z tego korzystać, kaplani to znali i nie mogli dzielic się ta wiedza z ludem , nawiasem mowiac Jezus to kosmita mieszkaniec innej planety zapłodniony pozaustrojowo i zrodzony przez ziemianke ,jeśli nie wierzycie zapytajcie o ewangelie piotra , judasza i Magdaleny kłaniam się i zycze milej lektury

    • biblia to bajka pisze:

     Biblia to bajka a scenariusz napisali Bibli napisali Chazarzyw Bibli brak jest logiki bo Bog nie jest taki jak go opisuyja ,bo boga nikt nie widział ani z nim nie rozmawial.Bóg mówi do stworzeń poprzez prawa objektywne ,prawa naturynp. jest prawo grawitacji ,prawo zycia ,bytu,prawo umysłowości ,grawitacji prawo dwoistosci i jeszcze inne nie poznane.

 2. Ciekawy artykuł 🙂 nic dodać, nic ująć!

 3. Valdi pisze:

  Od okolo dwoch lat zacząłem się zajmować zglebianiem wiedzy na temat ‚ogólnie’ naszej ludzkiej egzystencji i muszę przyznać ze jestem zdumiony i zarazem szczęśliwy ze jestem ‚tym kim jestem. Polecam filmy The Secret, Sekret kodu Mojrzesza oraz cała serie filmów discovery ch o tematyce kosmologicznej oraz medytacja(obe, oneironautyka, Lucius Dream) – to wszystko jest jednym i tym samym, takie mamy najpopularniejsze nazwy.To jakimi „mocami” zostaliśmy obdarzeni jest równe basniowym klimatem.
  Pozdrawiam Wszystkich Twórców „)

 4. Milicja pisze:

  Ładny artykuł.Zrozumiały jezyk.Jesli ktos uprzejmy wytłumaczył by mi zaleznosc i zastosowanie 4-ech czynników wody,ognia,powietrza,ziemi.Wiem że są ale nie mogę zrozumiec pracy z nimi i ich zależnosci.Chociażby jakiś link.Z góry dziekuje za każdą informacje.Dotyczy to prawa biegunowośći.

  • E. Coldman pisze:

   Poczytaj o chińskich 5 elementach. Mają mniejsze 5 elementów i większe pięć elementów. Większe 5 uwzględnia te które wymieniłeś/aś + przestrzeń, a mniejsze różnią się tym że uwzględniają metal i drewno zamiast przestrzeni i ?. Radził bym ci zacząć od zrozumienia tych pięciu większych. Spróbuj je poczuć w swoim ciele i dookoła siebie.
   1. Przestrzeń – posłuchaj, przestrzeń słychać
   2. Woda – poczuj wilgoć w ustach, płynność mięśni
   3. Ogień – ciepło w Twoim ciele, światło dookoła Ciebie
   4. Powietrze – weź głęboki oddech, poczuj ruchy powietrza na skórze
   5. Ziemia – poczuj stabilność swojego szkieletu, poczuj stabilność ziemi na której stoisz
   Taka medytacja może mieć niesamowite skutki…

 5. dobrochnaa9 pisze:

  TO WSZYSTKO MA SENS.Dziekuje najserdeczniej jak potrafię.

 6. Seheiah pisze:

  Świetne! Musze to druknac I powiesic w widocznym miejscu.

 7. WojciechM pisze:

  Artykuł doskonale rozwija poczucie świadomości otaczającego świata. Można do tych wniosków dojść z innych źródeł, ale wszystko jest spójne. Ma sens. Dziękuję autorom za super artykuł.

 8. ea pisze:

  mam pytanie; a co z dzieckiem które żyje w rodzinie z problemem przemocy, choroby, alkoholizmu. Przecież samo sobie nie wymysliło takiego zycia.

 9. Kejmil pisze:

  A co z uniwersalnym prawem wszechświata : „Miej wyjebane, a będzie Ci dane”?

  • Starość jest cudna. pisze:

   Drodzy ziemienie nie wiecie w jaki sposób Góg mówi do ludzi.Góg mówi do ludzi prawami objektywnymii prawami natury.np. prawo życie ,bytu.aby żyć musisz jeść,Czlowiekmusi dbać o swą istotę i oglob na której żyje i musi o ten glob dbać i jego pielegnować bo to jest boska własność a my mamy ten glob w dzierżawie.ziemia ,ziemia ,woda ,powietrzejest dane nam w użytkowaniu i powinna ta materia służyc calemu spoleczenstwua nie poszczególnym osobom organozacom czy klanom.Złoza ropy czy gazu nie jst szeejka czy króla bo nikt im nie nadał prawa własności czy użytkowaniw.Każdy może uzytkować te produkty tylko placic ca koszt produkcji.

 10. Rusty pisze:

  Wyadaje mi się żs Wszechświat reaguje na każdą myśl dobrą i złą ale patrząc z perspektywy naszych odbitych pieczęci pomiędzy nami a świadomością jest tak ogromna odległość że ta informacja dochodzi z opóżnieniem.Światło ma swoją ograniczoną prędkość a myśli zapieprzają jeszcze szybciej i to o czym myślę w danej chwili wypełnia się dopiero po upływie jakiegoś czasu.Rzecz w tym że człowiek ma słomiany zapał i wszechświat tak samo reaguje więc zanim to się wypełni my już zmieniamy wibrację na inny biegun.

 11. Kris pisze:

  W punkcie 3 w prawie wibracji wkrada się przekłamanie. Miłość jest emocją wysokowybracyjną ale nienawiść jest polaryzacją miłości… i nie jest jendą z najbardziej nisko wibracyjnych.Jest oczywiście przeciwne emocji miłości ale z niej zrodzonej.. Podstawowymi emocjami ludzi jest miłość i strach wszystko inne są to pochodne tych dwóch podstawowych.Strach, lęk powoduje inne nisko wibracyjne emocje jak agresja, wściekłość,złość etc…

 12. Sarastro pisze:

  Hermetyzm

  Kybalion – hermetyczny

  traktathttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kybalion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa cookies.

Czytaj więcej na temat polityki cookies.